Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Proteket AS
Juridisk navn:  Proteket AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21063131
Postboks 3924 Ullevål Stadion 4 Etg. Sognsveien 75A Fax: 21063132
0806 Oslo 855 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974887754
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 95
Etableringsdato: 6/30/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.43%
Resultat  
  
15.33%
Egenkapital  
  
97.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 81.663.000 66.159.000 61.468.000 58.821.000 51.878.000
Resultat: 7.366.000 6.387.000 10.040.000 9.025.000 6.310.000
Egenkapital: 22.744.000 11.507.000 12.160.000 9.067.000 6.846.000
Regnskap for  Proteket AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 81.663.000 66.159.000 61.468.000 58.821.000 51.878.000
Driftskostnader -74.345.000 -59.916.000 -51.516.000 -50.023.000 -45.850.000
Driftsresultat 7.317.000 6.243.000 9.951.000 8.799.000 6.027.000
Finansinntekter 398.000 201.000 217.000 285.000 402.000
Finanskostnader -349.000 -56.000 -129.000 -58.000 -119.000
Finans 49.000 145.000 88.000 227.000 283.000
Resultat før skatt 7.366.000 6.387.000 10.040.000 9.025.000 6.310.000
Skattekostnad -2.007.000 -1.509.000 -2.447.000 -2.303.000 -1.723.000
Årsresultat 5.359.000 4.878.000 7.593.000 6.722.000 4.587.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.886.000 15.060.000 6.959.000 5.049.000 5.741.000
Sum omløpsmidler 16.477.000 25.166.000 20.191.000 18.082.000 14.386.000
Sum eiendeler 37.363.000 40.226.000 27.150.000 23.131.000 20.127.000
Sum opptjent egenkapital 22.594.000 11.357.000 12.010.000 8.917.000 6.696.000
Sum egenkapital 22.744.000 11.507.000 12.160.000 9.067.000 6.846.000
Sum langsiktig gjeld 1.488.000 566.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.130.000 28.153.000 14.991.000 14.064.000 13.281.000
Sum gjeld og egenkapital 37.362.000 40.226.000 27.151.000 23.131.000 20.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.111.000 66.159.000 61.412.000 58.729.000 51.878.000
Andre inntekter 552.000 0 55.000 92.000 0
Driftsinntekter 81.663.000 66.159.000 61.468.000 58.821.000 51.878.000
Varekostnad -28.980.000 -24.626.000 -22.934.000 -23.248.000 -22.471.000
Lønninger -27.158.000 -21.828.000 -19.512.000 -18.141.000 -14.917.000
Avskrivning -4.818.000 -3.059.000 -2.005.000 -1.733.000 -1.538.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.389.000 -10.403.000 -7.065.000 -6.901.000 -6.924.000
Driftskostnader -74.345.000 -59.916.000 -51.516.000 -50.023.000 -45.850.000
Driftsresultat 7.317.000 6.243.000 9.951.000 8.799.000 6.027.000
Finansinntekter 398.000 201.000 217.000 285.000 402.000
Finanskostnader -349.000 -56.000 -129.000 -58.000 -119.000
Finans 49.000 145.000 88.000 227.000 283.000
Konsernbidrag 0 -5.531.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000
Årsresultat 5.359.000 4.878.000 7.593.000 6.722.000 4.587.000
Balanse detaljer          
Goodwill 897.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.363.000 474.000 263.000 152.000 105.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.931.000 5.829.000 0 14.000 23.000
Driftsløsøre 2.986.000 347.000 5.016.000 4.883.000 5.613.000
Sum varige driftsmidler 6.917.000 6.177.000 5.016.000 4.897.000 5.636.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.605.000 8.409.000 1.680.000 0 0
Sum anleggsmidler 20.886.000 15.060.000 6.959.000 5.049.000 5.741.000
Varebeholdning 1.853.000 945.000 672.000 728.000 1.149.000
Kundefordringer 9.146.000 8.450.000 9.136.000 8.305.000 6.636.000
Andre fordringer 1.387.000 217.000 328.000 236.000 1.257.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.087.000 15.553.000 10.055.000 8.814.000 5.344.000
Sum omløpsmidler 16.477.000 25.166.000 20.191.000 18.082.000 14.386.000
Sum eiendeler 37.363.000 40.226.000 27.150.000 23.131.000 20.127.000
Sum opptjent egenkapital 22.594.000 11.357.000 12.010.000 8.917.000 6.696.000
Sum egenkapital 22.744.000 11.507.000 12.160.000 9.067.000 6.846.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 405.000 6.500.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.488.000 566.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.640.000 2.792.000 3.434.000 2.898.000 3.111.000
Betalbar skatt 1.606.000 0 2.558.000 2.350.000 1.654.000
Skyldig offentlige avgifter 2.866.000 8.561.000 1.770.000 1.981.000 1.580.000
Utbytte 0 0 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.613.000 2.819.000 2.729.000 2.335.000 2.435.000
Sum kortsiktig gjeld 13.130.000 28.153.000 14.991.000 14.064.000 13.281.000
Sum gjeld og egenkapital 37.362.000 40.226.000 27.151.000 23.131.000 20.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.347.000 -2.987.000 5.200.000 4.018.000 1.105.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 1.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.3 1.2 1.0
Soliditet 60.9 28.6 44.8 39.2 34.0
Resultatgrad 9 9.4 16.2 1 11.6
Rentedekningsgrad 2 111.5 77.1 151.7 54.0
Gjeldsgrad 0.6 2.5 1.2 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 20.6 1 37.4 39.3 31.9
Signatur
05.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2021
PROKURA
ROTH ÅSA HELENA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex