Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ps Anleggsgartner AS
Juridisk navn:  Ps Anleggsgartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48190890
Hogganvikveien 405 Hogganvikveien 405 Fax:
4513 Mandal 4513 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 890310192
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskap Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.68%
Resultat  
  
-20.54%
Egenkapital  
  
21.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.824.000 7.085.000 5.499.000 4.247.000 5.435.000
Resultat: 820.000 1.032.000 285.000 -119.000 -40.000
Egenkapital: 3.655.000 3.015.000 2.181.000 1.935.000 2.054.000
Regnskap for  Ps Anleggsgartner AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.824.000 7.085.000 5.499.000 4.247.000 5.435.000
Driftskostnader -5.996.000 -6.050.000 -5.209.000 -4.406.000 -5.442.000
Driftsresultat 827.000 1.036.000 289.000 -159.000 -5.000
Finansinntekter 0 43.000 70.000
Finanskostnader -7.000 -5.000 -5.000 -4.000 -105.000
Finans -7.000 -5.000 -5.000 39.000 -35.000
Resultat før skatt 820.000 1.032.000 285.000 -119.000 -40.000
Skattekostnad -181.000 -198.000 -40.000 0 -1.000
Årsresultat 640.000 834.000 245.000 -119.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.416.000 5.588.000 5.295.000 5.056.000 5.114.000
Sum omløpsmidler 2.639.000 1.900.000 1.252.000 1.088.000 1.135.000
Sum eiendeler 8.055.000 7.488.000 6.547.000 6.144.000 6.249.000
Sum opptjent egenkapital 3.405.000 2.765.000 1.931.000 1.685.000 1.804.000
Sum egenkapital 3.655.000 3.015.000 2.181.000 1.935.000 2.054.000
Sum langsiktig gjeld 3.323.000 3.329.000 3.473.000 3.523.000 3.369.000
Sum kortsiktig gjeld 1.077.000 1.144.000 892.000 685.000 826.000
Sum gjeld og egenkapital 8.055.000 7.488.000 6.546.000 6.143.000 6.249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.824.000 6.992.000 5.485.000 4.247.000 5.427.000
Andre inntekter 93.000 14.000 0 8.000
Driftsinntekter 6.824.000 7.085.000 5.499.000 4.247.000 5.435.000
Varekostnad -2.711.000 -2.945.000 -2.049.000 -1.622.000 -2.230.000
Lønninger -1.913.000 -1.824.000 -1.900.000 -1.809.000 -2.039.000
Avskrivning -239.000 -171.000 -148.000 -149.000 -163.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.133.000 -1.110.000 -1.112.000 -826.000 -1.010.000
Driftskostnader -5.996.000 -6.050.000 -5.209.000 -4.406.000 -5.442.000
Driftsresultat 827.000 1.036.000 289.000 -159.000 -5.000
Finansinntekter 0 43.000 70.000
Finanskostnader -7.000 -5.000 -5.000 -4.000 -105.000
Finans -7.000 -5.000 -5.000 39.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 640.000 834.000 245.000 -119.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 24.000 0 0 0
Maskiner anlegg 357.000 311.000 330.000 166.000 70.000
Driftsløsøre 386.000 554.000 159.000 109.000 213.000
Sum varige driftsmidler 766.000 865.000 489.000 275.000 283.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.650.000 4.723.000 4.806.000 4.781.000 4.831.000
Sum anleggsmidler 5.416.000 5.588.000 5.295.000 5.056.000 5.114.000
Varebeholdning 27.000 27.000 19.000 27.000 22.000
Kundefordringer 959.000 1.147.000 252.000 365.000 766.000
Andre fordringer 78.000 68.000 54.000 49.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.575.000 658.000 927.000 647.000 299.000
Sum omløpsmidler 2.639.000 1.900.000 1.252.000 1.088.000 1.135.000
Sum eiendeler 8.055.000 7.488.000 6.547.000 6.144.000 6.249.000
Sum opptjent egenkapital 3.405.000 2.765.000 1.931.000 1.685.000 1.804.000
Sum egenkapital 3.655.000 3.015.000 2.181.000 1.935.000 2.054.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.323.000 3.329.000 3.473.000 3.523.000 3.369.000
Leverandørgjeld 208.000 309.000 136.000 114.000 97.000
Betalbar skatt 187.000 192.000 40.000 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 351.000 323.000 331.000 252.000 204.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 332.000 319.000 386.000 318.000 524.000
Sum kortsiktig gjeld 1.077.000 1.144.000 892.000 685.000 826.000
Sum gjeld og egenkapital 8.055.000 7.488.000 6.546.000 6.143.000 6.249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.562.000 756.000 360.000 403.000 309.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.7 1.4 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 1.6 1.4 1.5 1.3
Soliditet 45.4 40.3 33.3 31.5 32.9
Resultatgrad 12.1 14.6 5.3 -3.7 -0.1
Rentedekningsgrad 118.1 207.2 57.8 -39.8
Gjeldsgrad 1.2 1.5 2 2.2 2
Total kapitalrentabilitet 10.3 13.8 4.4 -1.9 1
Signatur
19.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex