Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ps Anleggsgartner Eiendom As
Juridisk navn:  Ps Anleggsgartner Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48190890
Hogganvikveien 405 Hogganvikveien 405 Fax: 63890899
4513 Mandal 4513 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 891728042
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/12/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.78%
Resultat  
  
41.94%
Egenkapital  
  
36.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 397.000 352.000 291.000 347.000 284.000
Resultat: 132.000 93.000 45.000 156.000 134.000
Egenkapital: 380.000 278.000 205.000 203.000 212.000
Regnskap for  Ps Anleggsgartner Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 397.000 352.000 291.000 347.000 284.000
Driftskostnader -100.000 -79.000 -84.000 -147.000 -151.000
Driftsresultat 296.000 272.000 207.000 200.000 133.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -164.000 -179.000 -162.000 -45.000 0
Finans -164.000 -179.000 -161.000 -45.000 0
Resultat før skatt 132.000 93.000 45.000 156.000 134.000
Skattekostnad -30.000 -21.000 -10.000 -111.000 -36.000
Årsresultat 102.000 72.000 35.000 44.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.229.000 4.439.000 4.549.000 4.455.000 605.000
Sum omløpsmidler 250.000 91.000 100.000 445.000 355.000
Sum eiendeler 4.479.000 4.530.000 4.649.000 4.900.000 960.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 178.000 105.000 103.000 112.000
Sum egenkapital 380.000 278.000 205.000 203.000 212.000
Sum langsiktig gjeld 4.014.000 4.228.000 4.442.000 4.656.000 619.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 24.000 2.000 40.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 4.479.000 4.530.000 4.649.000 4.899.000 960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 56.000 0
Andre inntekter 397.000 352.000 291.000 291.000 284.000
Driftsinntekter 397.000 352.000 291.000 347.000 284.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -60.000 -60.000 -60.000 -91.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -19.000 -24.000 -56.000 -60.000
Driftskostnader -100.000 -79.000 -84.000 -147.000 -151.000
Driftsresultat 296.000 272.000 207.000 200.000 133.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -164.000 -179.000 -162.000 -45.000 0
Finans -164.000 -179.000 -161.000 -45.000 0
Konsernbidrag 0 -33.000 -53.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 72.000 35.000 44.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 58.000
Fast eiendom 905.000 966.000 1.026.000 1.086.000 547.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 905.000 966.000 1.026.000 1.086.000 547.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.323.000 3.473.000 3.523.000 3.369.000 0
Sum anleggsmidler 4.229.000 4.439.000 4.549.000 4.455.000 605.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 125.000 60.000 0 234.000 59.000
Andre fordringer 0 0 127.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 31.000 100.000 84.000 193.000
Sum omløpsmidler 250.000 91.000 100.000 445.000 355.000
Sum eiendeler 4.479.000 4.530.000 4.649.000 4.900.000 960.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 178.000 105.000 103.000 112.000
Sum egenkapital 380.000 278.000 205.000 203.000 212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.014.000 4.228.000 4.442.000 4.656.000 619.000
Leverandørgjeld 1.000 0 2.000 4.000 0
Betalbar skatt 30.000 21.000 0 36.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 0 0 0 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 3.000 0 0 70.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 24.000 2.000 40.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 4.479.000 4.530.000 4.649.000 4.899.000 960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 165.000 67.000 98.000 405.000 226.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.8 5 11.1 2.8
Likviditetsgrad 2 2.9 3.8 5 11.1 2.8
Soliditet 8.5 6.1 4.4 4.1 22.1
Resultatgrad 74.6 77.3 71.1 57.6 46.8
Rentedekningsgrad 1.8 1.5 1.3 4.4
Gjeldsgrad 10.8 15.3 21.7 23.1 3.5
Total kapitalrentabilitet 6.6 6 4.5 4.1 13.9
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex