Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Psykiater Dag Oulie AS
Juridisk navn:  Psykiater Dag Oulie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92014084
c/o Dag Oulie Sandslimarka 261 c/o Dag Oulie Sandslimarka 261 Fax:
5254 Sandsli 5254 Sandsli
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986224572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.58%
Resultat  
  
-59.6%
Egenkapital  
  
3.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.734.000 2.572.000 2.859.000 2.672.000 2.839.000
Resultat: 581.000 1.438.000 1.114.000 673.000 1.199.000
Egenkapital: 9.522.000 9.176.000 8.061.000 7.183.000 6.678.000
Regnskap for  Psykiater Dag Oulie AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.734.000 2.572.000 2.859.000 2.672.000 2.839.000
Driftskostnader -671.000 -1.074.000 -1.768.000 -1.823.000 -1.511.000
Driftsresultat 1.063.000 1.498.000 1.090.000 849.000 1.327.000
Finansinntekter -471.000 1.000 104.000 -12.000 11.000
Finanskostnader -12.000 -61.000 -80.000 -164.000 -139.000
Finans -483.000 -60.000 24.000 -176.000 -128.000
Resultat før skatt 581.000 1.438.000 1.114.000 673.000 1.199.000
Skattekostnad -236.000 -322.000 -236.000 -168.000 -282.000
Årsresultat 346.000 1.115.000 878.000 505.000 916.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.014.000 9.030.000 9.119.000 7.858.000 8.025.000
Sum omløpsmidler 1.193.000 2.503.000 1.555.000 2.077.000 2.071.000
Sum eiendeler 10.207.000 11.533.000 10.674.000 9.935.000 10.096.000
Sum opptjent egenkapital 9.422.000 9.076.000 7.961.000 7.083.000 6.578.000
Sum egenkapital 9.522.000 9.176.000 8.061.000 7.183.000 6.678.000
Sum langsiktig gjeld 235.000 1.951.000 2.231.000 2.457.000 2.869.000
Sum kortsiktig gjeld 450.000 406.000 381.000 295.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 10.207.000 11.533.000 10.673.000 9.935.000 10.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.044.000 1.996.000 2.202.000 2.372.000 2.469.000
Andre inntekter 690.000 576.000 656.000 300.000 370.000
Driftsinntekter 1.734.000 2.572.000 2.859.000 2.672.000 2.839.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.000 -80.000 -815.000 -804.000 -666.000
Avskrivning -212.000 -209.000 -102.000 -104.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -457.000 -785.000 -851.000 -915.000 -734.000
Driftskostnader -671.000 -1.074.000 -1.768.000 -1.823.000 -1.511.000
Driftsresultat 1.063.000 1.498.000 1.090.000 849.000 1.327.000
Finansinntekter -471.000 1.000 104.000 -12.000 11.000
Finanskostnader -12.000 -61.000 -80.000 -164.000 -139.000
Finans -483.000 -60.000 24.000 -176.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000
Årsresultat 346.000 1.115.000 878.000 505.000 916.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.014.000 8.910.000 9.119.000 7.851.000 7.947.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 8.000
Sum varige driftsmidler 9.014.000 8.910.000 9.119.000 7.851.000 7.955.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 0 6.000 70.000
Sum anleggsmidler 9.014.000 9.030.000 9.119.000 7.858.000 8.025.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 7.000 73.000 69.000 49.000
Andre fordringer 26.000 28.000 57.000 683.000 1.096.000
Sum investeringer 327.000 35.000 38.000 39.000 43.000
Kasse, bank 841.000 2.433.000 1.387.000 1.287.000 883.000
Sum omløpsmidler 1.193.000 2.503.000 1.555.000 2.077.000 2.071.000
Sum eiendeler 10.207.000 11.533.000 10.674.000 9.935.000 10.096.000
Sum opptjent egenkapital 9.422.000 9.076.000 7.961.000 7.083.000 6.578.000
Sum egenkapital 9.522.000 9.176.000 8.061.000 7.183.000 6.678.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 64.000 77.000 57.000 69.000
Gjeld til kredittinstitutt 186.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 235.000 1.951.000 2.231.000 2.457.000 2.869.000
Leverandørgjeld 32.000 54.000 3.000 11.000
Betalbar skatt 229.000 336.000 216.000 180.000 282.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 68.000 62.000
Utbytte 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 35.000 38.000 39.000 44.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 450.000 406.000 381.000 295.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 10.207.000 11.533.000 10.673.000 9.935.000 10.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 743.000 2.097.000 1.174.000 1.782.000 1.521.000
Likviditetsgrad 1 2.7 6.2 4.1 7 3.8
Likviditetsgrad 2 2.7 6.2 4.1 7 3.8
Soliditet 93.3 79.6 75.5 72.3 66.1
Resultatgrad 61.3 58.2 38.1 31.8 46.7
Rentedekningsgrad 88.6 24.6 13.6 5.2 9.5
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.8 13.0 11.2 8.4 13.3
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.03.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex