Pt Regnskapsserv P T Gabrielsen
Juridisk navn:  Pt Regnskapsserv P T Gabrielsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38258874
Lindesnesveien 820 Lindesnesveien 820 Fax: 38258892
4521 Lindesnes 4521 Lindesnes
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 970082735
Aksjekapital: 111 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.02%
Resultat  
  
-14.74%
Egenkapital  
  
-10.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 147.000 169.000 192.000 196.000 232.000
Resultat: -109.000 -95.000 -28.000 -19.000 24.000
Egenkapital: 251.000 279.000 342.000 391.000 195.000
Regnskap for  Pt Regnskapsserv P T Gabrielsen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 147.000 169.000 192.000 196.000 232.000
Driftskostnader -255.000 -263.000 -218.000 -214.000 -206.000
Driftsresultat -109.000 -94.000 -27.000 -19.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -109.000 -95.000 -28.000 -19.000 24.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -109.000 -95.000 -28.000 -19.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 239.000 269.000 307.000 354.000 413.000
Sum omløpsmidler 13.000 15.000 53.000 12.000 15.000
Sum eiendeler 252.000 284.000 360.000 366.000 428.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 251.000 279.000 342.000 391.000 195.000
Sum langsiktig gjeld -4.000 13.000 -30.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 10.000 5.000 5.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000 285.000 360.000 366.000 429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 147.000 169.000 192.000 196.000 229.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000
Driftsinntekter 147.000 169.000 192.000 196.000 232.000
Varekostnad -11.000 -9.000 -1.000 -7.000 -4.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -30.000 -38.000 -47.000 -59.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -214.000 -216.000 -170.000 -148.000 -140.000
Driftskostnader -255.000 -263.000 -218.000 -214.000 -206.000
Driftsresultat -109.000 -94.000 -27.000 -19.000 26.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -109.000 -95.000 -28.000 -19.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 171.000 179.000 189.000 198.000 208.000
Maskiner anlegg 68.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 90.000 118.000 156.000 205.000
Sum varige driftsmidler 239.000 269.000 307.000 354.000 413.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 239.000 269.000 307.000 354.000 413.000
Varebeholdning 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kundefordringer 8.000 6.000 47.000 6.000 9.000
Andre fordringer 3.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.000 15.000 53.000 12.000 15.000
Sum eiendeler 252.000 284.000 360.000 366.000 428.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 251.000 279.000 342.000 391.000 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 -38.000
Sum langsiktig gjeld -4.000 13.000 -30.000 0
Leverandørgjeld 15.000 11.000 8.000 330.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -8.000 -5.000 -6.000 -3.000 -58.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 10.000 5.000 5.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000 285.000 360.000 366.000 429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 5.000 48.000 7.000 -219.000
Likviditetsgrad 1 6.5 1.5 10. 2.4 0
Likviditetsgrad 2 3.5 0.9 9.4 1.2 0
Soliditet 99.2 97.9 9 106.8 45.5
Resultatgrad -74.1 -55.6 -14.1 -9.7 11.2
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0 0.1 -0.1 1.2
Total kapitalrentabilitet -43.1 -7.5 -5.2 6.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex