Pumper & Miljø As
Juridisk navn:  Pumper & Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90058091
Trollhaugmyra 15 Eidsvågveien 150 Fax:
5353 Straume 5105 Eidsvåg I Åsane
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916333145
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/16/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
10469.7%
Resultat  
  
1750%
Egenkapital  
  
7.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.488.000 33.000 39.000 37.000 12.000
Resultat: 37.000 2.000 26.000 15.000 0
Egenkapital: 42.000 39.000 38.000 13.000 -1.000
Regnskap for  Pumper & Miljø As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.488.000 33.000 39.000 37.000 12.000
Driftskostnader -3.441.000 -31.000 -13.000 -22.000 -12.000
Driftsresultat 47.000 2.000 26.000 15.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -10.000 0 0
Finans -10.000 0 0
Resultat før skatt 37.000 2.000 26.000 15.000 0
Skattekostnad -34.000 -2.000 0 0
Årsresultat 3.000 1.000 24.000 15.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 0 0
Sum omløpsmidler 622.000 326.000 54.000 33.000 18.000
Sum eiendeler 743.000 326.000 54.000 33.000 18.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 9.000 8.000 -17.000 -31.000
Sum egenkapital 42.000 39.000 38.000 13.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 700.000 287.000 16.000 20.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 742.000 326.000 54.000 33.000 19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.488.000 33.000 39.000 37.000 12.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.488.000 33.000 39.000 37.000 12.000
Varekostnad -13.000 -6.000
Lønninger -1.366.000 0 0
Avskrivning -23.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -865.000 -31.000 -13.000 -9.000 -6.000
Driftskostnader -3.441.000 -31.000 -13.000 -22.000 -12.000
Driftsresultat 47.000 2.000 26.000 15.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -10.000 0 0
Finans -10.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 3.000 1.000 24.000 15.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 60.000 0 0
Sum Immatrielle midler 60.000 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 61.000 0 0
Sum varige driftsmidler 61.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 121.000 0 0
Varebeholdning 88.000 0 0
Kundefordringer 335.000 0 0
Andre fordringer 35.000 12.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 164.000 314.000 54.000 33.000 18.000
Sum omløpsmidler 622.000 326.000 54.000 33.000 18.000
Sum eiendeler 743.000 326.000 54.000 33.000 18.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 9.000 8.000 -17.000 -31.000
Sum egenkapital 42.000 39.000 38.000 13.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 188.000 0 0
Betalbar skatt 34.000 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 243.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 235.000 287.000 14.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 700.000 287.000 16.000 20.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 742.000 326.000 54.000 33.000 19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -78.000 39.000 38.000 13.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 3.4 1.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 3.4 1.6 0.9
Soliditet 5.7 12.0 70.4 39.4 -5.3
Resultatgrad 1.3 6.1 66.7 40.5 0
Rentedekningsgrad 4.7
Gjeldsgrad 16.7 7.4 0.4 1.5 -
Total kapitalrentabilitet 6.3 0.6 48.1 45.5 0
Signatur
03.05.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2023
Prokura hver for seg
Donev Daelman Eli-Anne
Prokura hver for seg
Snekkevik Wenche Iren
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex