Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Quality Airport Hotel Gardermoen AS
Juridisk navn:  Quality Airport Hotel Gardermoen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63926100
Postboks 19 Lokevegen 7 Fax: 63926101
2051 Jessheim 2067 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 971166088
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 142
Etableringsdato: 10/5/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.88%
Resultat  
  
-93.44%
Egenkapital  
  
115.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 99.522.000 157.674.000 113.518.000 48.548.000 98.437.000
Resultat: 858.000 13.075.000 1.979.000 -4.342.000 11.257.000
Egenkapital: 20.504.000 9.528.000 4.174.000 3.197.000 4.184.000
Regnskap for  Quality Airport Hotel Gardermoen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 99.522.000 157.674.000 113.518.000 48.548.000 98.437.000
Driftskostnader -97.605.000 -142.778.000 -109.582.000 -52.467.000 -87.025.000
Driftsresultat 1.917.000 14.894.000 3.937.000 -3.918.000 11.413.000
Finansinntekter 4.000 1.000 52.000 5.000 75.000
Finanskostnader -1.064.000 -1.820.000 -2.010.000 -430.000 -230.000
Finans -1.060.000 -1.819.000 -1.958.000 -425.000 -155.000
Resultat før skatt 858.000 13.075.000 1.979.000 -4.342.000 11.257.000
Skattekostnad -201.000 -2.914.000 -476.000 1.044.000 -2.808.000
Årsresultat 656.000 10.161.000 1.503.000 -3.298.000 8.450.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.099.000 54.124.000 63.372.000 25.885.000 13.594.000
Sum omløpsmidler 28.334.000 13.382.000 12.767.000 8.359.000 9.589.000
Sum eiendeler 72.433.000 67.506.000 76.139.000 34.244.000 23.183.000
Sum opptjent egenkapital -2.287.000 -953.000 -438.000 -1.414.000 3.884.000
Sum egenkapital 20.504.000 9.528.000 4.174.000 3.197.000 4.184.000
Sum langsiktig gjeld 231.000 591.000 688.000 369.000 52.000
Sum kortsiktig gjeld 51.698.000 57.386.000 71.278.000 30.677.000 18.948.000
Sum gjeld og egenkapital 72.433.000 67.505.000 76.139.000 34.243.000 23.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 99.522.000 157.674.000 113.518.000 48.548.000 98.437.000
Driftsinntekter 99.522.000 157.674.000 113.518.000 48.548.000 98.437.000
Varekostnad -7.845.000 -18.056.000 -13.088.000 -4.762.000 -11.162.000
Lønninger -24.030.000 -49.978.000 -41.968.000 -22.888.000 -36.719.000
Avskrivning -10.080.000 -10.629.000 -8.183.000 -2.425.000 -1.656.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.650.000 -64.115.000 -46.343.000 -22.392.000 -37.488.000
Driftskostnader -97.605.000 -142.778.000 -109.582.000 -52.467.000 -87.025.000
Driftsresultat 1.917.000 14.894.000 3.937.000 -3.918.000 11.413.000
Finansinntekter 4.000 1.000 52.000 5.000 75.000
Finanskostnader -1.064.000 -1.820.000 -2.010.000 -430.000 -230.000
Finans -1.060.000 -1.819.000 -1.958.000 -425.000 -155.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 656.000 10.161.000 1.503.000 -3.298.000 8.450.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.099.000 54.124.000 63.372.000 25.885.000 13.594.000
Sum varige driftsmidler 44.099.000 54.124.000 63.372.000 25.885.000 13.594.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.099.000 54.124.000 63.372.000 25.885.000 13.594.000
Varebeholdning 1.114.000 1.372.000 1.156.000 440.000 705.000
Kundefordringer 2.042.000 5.582.000 10.267.000 1.598.000 3.087.000
Andre fordringer 25.155.000 6.412.000 1.332.000 6.275.000 5.765.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 16.000 12.000 45.000 33.000
Sum omløpsmidler 28.334.000 13.382.000 12.767.000 8.359.000 9.589.000
Sum eiendeler 72.433.000 67.506.000 76.139.000 34.244.000 23.183.000
Sum opptjent egenkapital -2.287.000 -953.000 -438.000 -1.414.000 3.884.000
Sum egenkapital 20.504.000 9.528.000 4.174.000 3.197.000 4.184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 231.000 591.000 688.000 369.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 231.000 591.000 688.000 369.000 52.000
Leverandørgjeld 637.000 2.334.000 4.201.000 1.797.000 1.546.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.628.000 3.421.000 3.385.000 1.394.000 1.562.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.433.000 51.631.000 63.693.000 27.486.000 15.840.000
Sum kortsiktig gjeld 51.698.000 57.386.000 71.278.000 30.677.000 18.948.000
Sum gjeld og egenkapital 72.433.000 67.505.000 76.139.000 34.243.000 23.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.364.000 -44.004.000 -58.511.000 -22.318.000 -9.359.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 0.2 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.2 0.3 0.5
Soliditet 28.3 14.1 5.5 9.3 1
Resultatgrad 1.9 9.4 3.5 -8.1 11.6
Rentedekningsgrad 1.8 8.2 2 -9.1 49.6
Gjeldsgrad 2.5 6.1 17.2 9.7 4.5
Total kapitalrentabilitet 2.7 22.1 5.2 -11.4 49.6
Signatur
19.02.2021
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex