Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Quality Airport Hotel Stavanger AS
Juridisk navn:  Quality Airport Hotel Stavanger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51942000
Sømmevegen 1 Sømmevegen 1 Fax: 51942050
4055 Sola 4055 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 971166053
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 93
Etableringsdato: 10/5/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.93%
Resultat  
  
2802.65%
Egenkapital  
  
3.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 77.648.000 73.300.000 60.520.000 56.398.000 60.109.000
Resultat: 16.400.000 565.000 -6.828.000 -7.705.000 -6.788.000
Egenkapital: 1.885.000 1.818.000 334.000 365.000 158.000
Regnskap for  Quality Airport Hotel Stavanger AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 77.648.000 73.300.000 60.520.000 56.398.000 60.109.000
Driftskostnader -61.034.000 -72.309.000 -66.755.000 -63.302.000 -66.056.000
Driftsresultat 16.615.000 991.000 -6.235.000 -6.904.000 -5.947.000
Finansinntekter 9.000 2.000 7.000 3.000 1.000
Finanskostnader -224.000 -428.000 -599.000 -804.000 -843.000
Finans -215.000 -426.000 -592.000 -801.000 -842.000
Resultat før skatt 16.400.000 565.000 -6.828.000 -7.705.000 -6.788.000
Skattekostnad -3.623.000 -161.000 1.498.000 1.816.000 1.853.000
Årsresultat 12.778.000 404.000 -5.330.000 -5.890.000 -4.935.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.864.000 3.882.000 7.414.000 13.013.000 19.000.000
Sum omløpsmidler 22.527.000 10.777.000 11.438.000 13.324.000 12.724.000
Sum eiendeler 25.391.000 14.659.000 18.852.000 26.337.000 31.724.000
Sum opptjent egenkapital -16.524.000 -16.591.000 -15.285.000 -9.955.000 -4.066.000
Sum egenkapital 1.885.000 1.818.000 334.000 365.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 403.000
Sum kortsiktig gjeld 23.506.000 12.840.000 18.518.000 25.972.000 31.163.000
Sum gjeld og egenkapital 25.391.000 14.658.000 18.852.000 26.337.000 31.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 77.648.000 73.300.000 60.520.000 56.398.000 60.109.000
Driftsinntekter 77.648.000 73.300.000 60.520.000 56.398.000 60.109.000
Varekostnad -6.605.000 -9.638.000 -7.986.000 -7.258.000 -6.626.000
Lønninger -19.456.000 -24.477.000 -21.666.000 -20.200.000 -22.626.000
Avskrivning -980.000 -4.261.000 -6.508.000 -6.570.000 -6.565.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.993.000 -33.933.000 -30.595.000 -29.274.000 -30.239.000
Driftskostnader -61.034.000 -72.309.000 -66.755.000 -63.302.000 -66.056.000
Driftsresultat 16.615.000 991.000 -6.235.000 -6.904.000 -5.947.000
Finansinntekter 9.000 2.000 7.000 3.000 1.000
Finanskostnader -224.000 -428.000 -599.000 -804.000 -843.000
Finans -215.000 -426.000 -592.000 -801.000 -842.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 12.778.000 404.000 -5.330.000 -5.890.000 -4.935.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.206.000 1.243.000 922.000 245.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.649.000 2.629.000 6.482.000 12.758.000 19.000.000
Sum varige driftsmidler 1.649.000 2.629.000 6.482.000 12.758.000 19.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 2.864.000 3.882.000 7.414.000 13.013.000 19.000.000
Varebeholdning 934.000 1.376.000 1.398.000 1.741.000 1.738.000
Kundefordringer 3.939.000 4.447.000 2.961.000 3.765.000 4.729.000
Andre fordringer 17.639.000 4.937.000 7.006.000 7.749.000 6.175.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 16.000 73.000 69.000 81.000
Sum omløpsmidler 22.527.000 10.777.000 11.438.000 13.324.000 12.724.000
Sum eiendeler 25.391.000 14.659.000 18.852.000 26.337.000 31.724.000
Sum opptjent egenkapital -16.524.000 -16.591.000 -15.285.000 -9.955.000 -4.066.000
Sum egenkapital 1.885.000 1.818.000 334.000 365.000 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 403.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 403.000
Leverandørgjeld 2.571.000 3.964.000 2.936.000 3.473.000 2.982.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.807.000 2.422.000 2.000.000 1.770.000 1.894.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.128.000 6.455.000 13.581.000 20.729.000 26.287.000
Sum kortsiktig gjeld 23.506.000 12.840.000 18.518.000 25.972.000 31.163.000
Sum gjeld og egenkapital 25.391.000 14.658.000 18.852.000 26.337.000 31.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -979.000 -2.063.000 -7.080.000 -12.648.000 -18.439.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.5 0.4 0.4
Soliditet 7.4 12.4 1.8 1.4 0.5
Resultatgrad 21.4 1.4 -10.3 -12.2 -9.9
Rentedekningsgrad 74.2 2.3 -10.4 -8.6 -7.1
Gjeldsgrad 12.5 7.1 55.4 71.2 199.8
Total kapitalrentabilitet 65.5 6.8 -26.2 -18.7
Signatur
19.02.2021
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex