Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Quality Airport Hotel Værnes As
Juridisk navn:  Quality Airport Hotel Værnes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74804500
Kjøpmannsgata 20 Kjøpmannsgata 20 Fax: 74804600
7500 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 952610619
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 71
Etableringsdato: 7/28/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.5%
Resultat  
  
65.49%
Egenkapital  
  
-3.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.549.000 41.428.000 42.421.000 40.593.000 37.810.000
Resultat: 753.000 455.000 1.104.000 423.000 -20.000
Egenkapital: 5.046.000 5.242.000 2.213.000 1.020.000 726.000
Regnskap for  Quality Airport Hotel Værnes As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.549.000 41.428.000 42.421.000 40.593.000 37.810.000
Driftskostnader -26.687.000 -40.867.000 -41.157.000 -39.860.000 -37.486.000
Driftsresultat 862.000 561.000 1.263.000 734.000 324.000
Finansinntekter 32.000 73.000 20.000 0 3.000
Finanskostnader -141.000 -179.000 -181.000 -311.000 -347.000
Finans -109.000 -106.000 -161.000 -311.000 -344.000
Resultat før skatt 753.000 455.000 1.104.000 423.000 -20.000
Skattekostnad -171.000 -111.000 -273.000 -129.000 104.000
Årsresultat 582.000 344.000 830.000 293.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.661.000 3.742.000 3.555.000 4.621.000 6.217.000
Sum omløpsmidler 12.322.000 15.354.000 8.912.000 2.994.000 2.131.000
Sum eiendeler 14.983.000 19.096.000 12.467.000 7.615.000 8.348.000
Sum opptjent egenkapital -1.858.000 -1.662.000 -1.392.000 -1.185.000 -914.000
Sum egenkapital 5.046.000 5.242.000 2.213.000 1.020.000 726.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.937.000 13.854.000 10.255.000 6.595.000 7.621.000
Sum gjeld og egenkapital 14.984.000 19.097.000 12.468.000 7.615.000 8.347.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 27.549.000 41.428.000 42.421.000 40.593.000 37.810.000
Driftsinntekter 27.549.000 41.428.000 42.421.000 40.593.000 37.810.000
Varekostnad -1.921.000 -3.405.000 -3.632.000 -3.624.000 -3.365.000
Lønninger -9.551.000 -17.046.000 -16.859.000 -16.241.000 -15.065.000
Avskrivning -1.388.000 -1.507.000 -1.609.000 -1.799.000 -1.838.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.827.000 -18.909.000 -19.057.000 -18.196.000 -17.218.000
Driftskostnader -26.687.000 -40.867.000 -41.157.000 -39.860.000 -37.486.000
Driftsresultat 862.000 561.000 1.263.000 734.000 324.000
Finansinntekter 32.000 73.000 20.000 0 3.000
Finanskostnader -141.000 -179.000 -181.000 -311.000 -347.000
Finans -109.000 -106.000 -161.000 -311.000 -344.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 582.000 344.000 830.000 293.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 207.000 159.000 97.000 60.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.453.000 3.583.000 3.459.000 4.561.000 6.206.000
Sum varige driftsmidler 2.453.000 3.583.000 3.459.000 4.561.000 6.206.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.661.000 3.742.000 3.555.000 4.621.000 6.217.000
Varebeholdning 271.000 317.000 330.000 286.000 257.000
Kundefordringer 362.000 1.345.000 1.645.000 1.852.000 1.332.000
Andre fordringer 11.550.000 13.586.000 6.642.000 739.000 445.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 139.000 106.000 296.000 117.000 97.000
Sum omløpsmidler 12.322.000 15.354.000 8.912.000 2.994.000 2.131.000
Sum eiendeler 14.983.000 19.096.000 12.467.000 7.615.000 8.348.000
Sum opptjent egenkapital -1.858.000 -1.662.000 -1.392.000 -1.185.000 -914.000
Sum egenkapital 5.046.000 5.242.000 2.213.000 1.020.000 726.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 271.000 3.273.000 1.577.000 2.233.000 1.739.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 650.000 1.370.000 1.304.000 1.216.000 1.193.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.016.000 9.211.000 7.373.000 3.146.000 4.689.000
Sum kortsiktig gjeld 9.937.000 13.854.000 10.255.000 6.595.000 7.621.000
Sum gjeld og egenkapital 14.984.000 19.097.000 12.468.000 7.615.000 8.347.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.385.000 1.500.000 -1.343.000 -3.601.000 -5.490.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 0.9 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.8 0.4 0.2
Soliditet 33.7 27.5 17.7 13.4 8.7
Resultatgrad 3.1 1.4 3 1.8 0.9
Rentedekningsgrad 6.1 3.1 7 2.4 0.9
Gjeldsgrad 2.0 2.6 4.6 6.5 10.5
Total kapitalrentabilitet 6.0 3.3 10.3 9.6 3.9
Signatur
19.02.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ETT STYRE-
MEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex