Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Quality Hotel Augustin AS
Juridisk navn:  Quality Hotel Augustin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73547000
Kongens Gate 26 Kongens Gate 26 Fax: 73547001
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 974461447
Aksjekapital: 4.200.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 5/11/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Soldi Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.78%
Resultat  
  
-3.6%
Egenkapital  
  
3.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.341.000 40.297.000 39.450.000 38.919.000 35.328.000
Resultat: 2.464.000 2.556.000 1.509.000 2.486.000 -49.000
Egenkapital: 7.182.000 6.916.000 13.167.000 9.827.000 6.019.000
Regnskap for  Quality Hotel Augustin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.341.000 40.297.000 39.450.000 38.919.000 35.328.000
Driftskostnader -31.883.000 -37.837.000 -37.961.000 -36.418.000 -35.329.000
Driftsresultat 2.458.000 2.459.000 1.489.000 2.501.000 -1.000
Finansinntekter 30.000 129.000 47.000 18.000 13.000
Finanskostnader -24.000 -32.000 -27.000 -33.000 -61.000
Finans 6.000 97.000 20.000 -15.000 -48.000
Resultat før skatt 2.464.000 2.556.000 1.509.000 2.486.000 -49.000
Skattekostnad -547.000 -568.000 -424.000 -647.000 -163.000
Årsresultat 1.917.000 1.987.000 1.084.000 1.839.000 -212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 713.000 826.000 1.962.000 3.193.000 4.041.000
Sum omløpsmidler 11.153.000 10.543.000 15.599.000 11.066.000 6.167.000
Sum eiendeler 11.866.000 11.369.000 17.561.000 14.259.000 10.208.000
Sum opptjent egenkapital 2.253.000 1.987.000 8.967.000 5.627.000 1.819.000
Sum egenkapital 7.182.000 6.916.000 13.167.000 9.827.000 6.019.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.683.000 4.453.000 4.394.000 4.432.000 4.189.000
Sum gjeld og egenkapital 11.865.000 11.369.000 17.561.000 14.259.000 10.208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.033.000 40.039.000 39.220.000 38.903.000 35.292.000
Andre inntekter 4.308.000 258.000 229.000 16.000 37.000
Driftsinntekter 34.341.000 40.297.000 39.450.000 38.919.000 35.328.000
Varekostnad -2.262.000 -3.132.000 -2.977.000 -3.044.000 -2.817.000
Lønninger -9.202.000 -12.014.000 -12.185.000 -12.385.000 -11.635.000
Avskrivning -267.000 -425.000 -432.000 -266.000 -238.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.152.000 -22.266.000 -22.367.000 -20.723.000 -20.639.000
Driftskostnader -31.883.000 -37.837.000 -37.961.000 -36.418.000 -35.329.000
Driftsresultat 2.458.000 2.459.000 1.489.000 2.501.000 -1.000
Finansinntekter 30.000 129.000 47.000 18.000 13.000
Finanskostnader -24.000 -32.000 -27.000 -33.000 -61.000
Finans 6.000 97.000 20.000 -15.000 -48.000
Konsernbidrag -1.651.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.917.000 1.987.000 1.084.000 1.839.000 -212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 132.000 901.000 2.016.000 3.284.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 663.000 694.000 1.056.000 1.176.000 757.000
Sum varige driftsmidler 663.000 694.000 1.056.000 1.176.000 757.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 713.000 826.000 1.962.000 3.193.000 4.041.000
Varebeholdning 171.000 229.000 190.000 170.000 149.000
Kundefordringer 1.523.000 1.536.000 1.458.000 1.759.000 948.000
Andre fordringer 2.690.000 972.000 2.955.000 2.851.000 3.521.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.769.000 7.806.000 10.996.000 6.287.000 1.550.000
Sum omløpsmidler 11.153.000 10.543.000 15.599.000 11.066.000 6.167.000
Sum eiendeler 11.866.000 11.369.000 17.561.000 14.259.000 10.208.000
Sum opptjent egenkapital 2.253.000 1.987.000 8.967.000 5.627.000 1.819.000
Sum egenkapital 7.182.000 6.916.000 13.167.000 9.827.000 6.019.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 814.000 851.000 571.000 1.322.000 674.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 680.000 885.000 1.302.000 1.259.000 1.155.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.189.000 2.717.000 2.521.000 1.852.000 2.360.000
Sum kortsiktig gjeld 4.683.000 4.453.000 4.394.000 4.432.000 4.189.000
Sum gjeld og egenkapital 11.865.000 11.369.000 17.561.000 14.259.000 10.208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.470.000 6.090.000 11.205.000 6.634.000 1.978.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.4 3.6 2.5 1.5
Likviditetsgrad 2 2.3 2.3 3.5 2.5 1.4
Soliditet 60.5 60.8 7 68.9 5
Resultatgrad 7.2 6.1 3.8 6.4
Rentedekningsgrad 102.4 76.8 55.1 75.8
Gjeldsgrad 0.7 0.6 0.3 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 21.0 22.8 8.7 17.7 0.1
Signatur
16.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex