Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Quality Hotel Edvard Grieg AS
Juridisk navn:  Quality Hotel Edvard Grieg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55980000
Sandsliåsen 50 Sandsliåsen 50 Fax: 55980150
5254 Sandsli 5254 Sandsli
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 975966402
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 132
Etableringsdato: 12/15/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.53%
Resultat  
  
-46.29%
Egenkapital  
  
17751.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 38.232.000 92.191.000 88.447.000 96.962.000 103.355.000
Resultat: -21.871.000 -14.950.000 -30.757.000 -11.726.000 -8.914.000
Egenkapital: 30.169.000 169.000 107.000 5.410.000 6.372.000
Regnskap for  Quality Hotel Edvard Grieg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 38.232.000 92.191.000 88.447.000 96.962.000 103.355.000
Driftskostnader -58.656.000 -105.599.000 -118.125.000 -107.482.000 -110.612.000
Driftsresultat -20.423.000 -13.407.000 -29.678.000 -10.519.000 -7.257.000
Finansinntekter 2.000 6.000 19.000 6.000 13.000
Finanskostnader -1.451.000 -1.549.000 -1.099.000 -1.213.000 -1.670.000
Finans -1.449.000 -1.543.000 -1.080.000 -1.207.000 -1.657.000
Resultat før skatt -21.871.000 -14.950.000 -30.757.000 -11.726.000 -8.914.000
Skattekostnad 4.806.000 3.228.000 6.987.000 2.827.000 2.532.000
Årsresultat -17.065.000 -11.723.000 -23.771.000 -8.899.000 -6.382.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.273.000 14.518.000 18.920.000 36.039.000 43.492.000
Sum omløpsmidler 63.118.000 19.935.000 27.598.000 18.756.000 14.683.000
Sum eiendeler 73.391.000 34.453.000 46.518.000 54.795.000 58.175.000
Sum opptjent egenkapital -88.874.000 -71.808.000 -60.085.000 -36.315.000 -27.416.000
Sum egenkapital 30.169.000 169.000 107.000 5.410.000 6.372.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.401.000 1.722.000
Sum kortsiktig gjeld 43.222.000 34.285.000 46.411.000 47.984.000 50.082.000
Sum gjeld og egenkapital 73.391.000 34.454.000 46.519.000 54.795.000 58.175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 38.232.000 92.191.000 88.447.000 96.962.000 103.355.000
Driftsinntekter 38.232.000 92.191.000 88.447.000 96.962.000 103.355.000
Varekostnad -3.267.000 -10.934.000 -10.451.000 -10.730.000 -11.158.000
Lønninger -13.724.000 -35.215.000 -36.950.000 -37.424.000 -39.211.000
Avskrivning -4.413.000 -4.651.000 -7.383.000 -8.385.000 -8.794.000
Nedskrivning 0 -11.500.000 0 0
Andre driftskostnader -37.252.000 -54.799.000 -51.841.000 -50.943.000 -51.449.000
Driftskostnader -58.656.000 -105.599.000 -118.125.000 -107.482.000 -110.612.000
Driftsresultat -20.423.000 -13.407.000 -29.678.000 -10.519.000 -7.257.000
Finansinntekter 2.000 6.000 19.000 6.000 13.000
Finanskostnader -1.451.000 -1.549.000 -1.099.000 -1.213.000 -1.670.000
Finans -1.449.000 -1.543.000 -1.080.000 -1.207.000 -1.657.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -17.065.000 -11.723.000 -23.771.000 -8.899.000 -6.382.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.530.000 1.476.000 1.515.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.743.000 13.042.000 17.405.000 36.039.000 43.492.000
Sum varige driftsmidler 8.743.000 13.042.000 17.405.000 36.039.000 43.492.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.273.000 14.518.000 18.920.000 36.039.000 43.492.000
Varebeholdning 472.000 823.000 847.000 864.000 737.000
Kundefordringer 2.407.000 3.529.000 3.842.000 6.747.000 5.052.000
Andre fordringer 60.237.000 15.582.000 22.907.000 11.123.000 8.868.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 22.000 26.000
Sum omløpsmidler 63.118.000 19.935.000 27.598.000 18.756.000 14.683.000
Sum eiendeler 73.391.000 34.453.000 46.518.000 54.795.000 58.175.000
Sum opptjent egenkapital -88.874.000 -71.808.000 -60.085.000 -36.315.000 -27.416.000
Sum egenkapital 30.169.000 169.000 107.000 5.410.000 6.372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.401.000 1.722.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.401.000 1.722.000
Leverandørgjeld 1.198.000 5.694.000 4.006.000 4.791.000 2.821.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.117.000 2.469.000 2.529.000 2.581.000 2.789.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.908.000 26.122.000 39.876.000 40.612.000 44.472.000
Sum kortsiktig gjeld 43.222.000 34.285.000 46.411.000 47.984.000 50.082.000
Sum gjeld og egenkapital 73.391.000 34.454.000 46.519.000 54.795.000 58.175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.896.000 -14.350.000 -18.813.000 -29.228.000 -35.399.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.6 0.6 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 1.4 0.6 0.6 0.4 0.3
Soliditet 41.1 0.5 0.2 9.9 1
Resultatgrad -53.4 -14.5 -33.6 -10.8
Rentedekningsgrad -14.1 -8.7 -8.7 -4.3
Gjeldsgrad 1.4 202.9 433.7 9.1 8.1
Total kapitalrentabilitet -27.8 -38.9 -63.8 -19.2 -12.5
Signatur
19.02.2021
STYRETS LEDER.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex