Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Quality Hotel Grand Kristiansund
Juridisk navn:  Quality Hotel Grand Kristiansund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71571300
Bernstorffstredet 1 Bernstorffstredet 1 Fax: 71571301
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 982917042
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 1/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.6%
Resultat  
  
405.97%
Egenkapital  
  
-11.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 47.410.000 41.734.000 42.742.000 40.425.000 33.349.000
Resultat: 5.935.000 1.173.000 1.080.000 480.000 -3.063.000
Egenkapital: 529.000 600.000 857.000 1.043.000 1.166.000
Regnskap for  Quality Hotel Grand Kristiansund
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 47.410.000 41.734.000 42.742.000 40.425.000 33.349.000
Driftskostnader -41.464.000 -40.509.000 -41.587.000 -39.707.000 -36.290.000
Driftsresultat 5.946.000 1.225.000 1.155.000 718.000 -2.941.000
Finansinntekter 17.000 7.000 6.000 3.000 215.000
Finanskostnader -29.000 -58.000 -81.000 -242.000 -336.000
Finans -12.000 -51.000 -75.000 -239.000 -121.000
Resultat før skatt 5.935.000 1.173.000 1.080.000 480.000 -3.063.000
Skattekostnad -1.321.000 -281.000 -278.000 -140.000 823.000
Årsresultat 4.614.000 892.000 802.000 340.000 -2.239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.953.000 4.415.000 6.205.000 7.581.000 9.478.000
Sum omløpsmidler 10.660.000 3.462.000 2.262.000 1.692.000 5.222.000
Sum eiendeler 13.613.000 7.877.000 8.467.000 9.273.000 14.700.000
Sum opptjent egenkapital -4.673.000 -4.603.000 -4.346.000 -4.160.000 -4.036.000
Sum egenkapital 529.000 600.000 857.000 1.043.000 1.166.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.084.000 7.277.000 7.610.000 8.230.000 13.534.000
Sum gjeld og egenkapital 13.613.000 7.876.000 8.466.000 9.272.000 14.700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 47.410.000 41.734.000 42.742.000 40.425.000 33.349.000
Driftsinntekter 47.410.000 41.734.000 42.742.000 40.425.000 33.349.000
Varekostnad -3.688.000 -3.705.000 -4.192.000 -3.820.000 -3.912.000
Lønninger -13.641.000 -14.358.000 -15.090.000 -14.782.000 -13.871.000
Avskrivning -1.719.000 -1.900.000 -1.935.000 -1.998.000 -2.195.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.416.000 -20.546.000 -20.370.000 -19.107.000 -16.312.000
Driftskostnader -41.464.000 -40.509.000 -41.587.000 -39.707.000 -36.290.000
Driftsresultat 5.946.000 1.225.000 1.155.000 718.000 -2.941.000
Finansinntekter 17.000 7.000 6.000 3.000 215.000
Finanskostnader -29.000 -58.000 -81.000 -242.000 -336.000
Finans -12.000 -51.000 -75.000 -239.000 -121.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.614.000 892.000 802.000 340.000 -2.239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 167.000 166.000 123.000 105.000 99.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.775.000 4.188.000 6.009.000 7.402.000 9.306.000
Sum varige driftsmidler 2.775.000 4.188.000 6.009.000 7.402.000 9.306.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 61.000 73.000 73.000 73.000
Sum anleggsmidler 2.953.000 4.415.000 6.205.000 7.581.000 9.478.000
Varebeholdning 277.000 378.000 329.000 435.000 266.000
Kundefordringer 687.000 685.000 1.466.000 1.027.000 597.000
Andre fordringer 9.687.000 2.362.000 387.000 194.000 4.309.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 37.000 80.000 35.000 50.000
Sum omløpsmidler 10.660.000 3.462.000 2.262.000 1.692.000 5.222.000
Sum eiendeler 13.613.000 7.877.000 8.467.000 9.273.000 14.700.000
Sum opptjent egenkapital -4.673.000 -4.603.000 -4.346.000 -4.160.000 -4.036.000
Sum egenkapital 529.000 600.000 857.000 1.043.000 1.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.933.000 1.616.000 1.865.000 1.749.000 1.350.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.020.000 1.067.000 1.090.000 1.024.000 1.079.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.132.000 4.594.000 4.655.000 5.457.000 11.104.000
Sum kortsiktig gjeld 13.084.000 7.277.000 7.610.000 8.230.000 13.534.000
Sum gjeld og egenkapital 13.613.000 7.876.000 8.466.000 9.272.000 14.700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.424.000 -3.815.000 -5.348.000 -6.538.000 -8.312.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.3 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0.3 0.2 0.4
Soliditet 3.9 7.6 10.1 11.2 7.9
Resultatgrad 12.5 2.9 2.7 1.8 -8.8
Rentedekningsgrad 205.0 21.1 14.3 3 -8.8
Gjeldsgrad 24.7 12.1 8.9 7.9 11.6
Total kapitalrentabilitet 43.8 15.6 13.7 7.8 -18.5
Signatur
19.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex