Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Querini AS
Juridisk navn:  Querini AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76096480
C/O Vassnes Regnskap Gravveien 2B C/O Vassnes Regnskap Gravveien 2B Fax:
8064 Røst 8064 Røst
Fylke: Kommune:
Nordland Røst
Org.nr: 979795343
Aksjekapital: 1.395.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vassnes Regnskap V/mette Buschmann
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.25%
Resultat  
  
-5.45%
Egenkapital  
  
3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 128.000 138.000 530.000 2.990.000 644.000
Resultat: 52.000 55.000 -46.000 -118.000 -54.000
Egenkapital: 1.493.000 1.441.000 1.385.000 1.432.000 1.550.000
Regnskap for  Querini AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 128.000 138.000 530.000 2.990.000 644.000
Driftskostnader -67.000 -72.000 -566.000 -3.108.000 -698.000
Driftsresultat 61.000 67.000 -37.000 -118.000 -54.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -11.000 -10.000 0 0
Finans -9.000 -11.000 -10.000 0 0
Resultat før skatt 52.000 55.000 -46.000 -118.000 -54.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 52.000 55.000 -46.000 -118.000 -54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.573.000 1.573.000 1.573.000 1.573.000 1.395.000
Sum omløpsmidler 176.000 163.000 158.000 177.000 517.000
Sum eiendeler 1.749.000 1.736.000 1.731.000 1.750.000 1.912.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 41.000 -15.000 32.000 150.000
Sum egenkapital 1.493.000 1.441.000 1.385.000 1.432.000 1.550.000
Sum langsiktig gjeld 167.000 203.000 239.000 200.000 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 91.000 106.000 118.000 363.000
Sum gjeld og egenkapital 1.749.000 1.735.000 1.730.000 1.750.000 1.913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.000 106.000 479.000 2.357.000 517.000
Andre inntekter 20.000 33.000 50.000 633.000 127.000
Driftsinntekter 128.000 138.000 530.000 2.990.000 644.000
Varekostnad -32.000 -79.000 0
Lønninger -185.000 -1.336.000 -258.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -72.000 -349.000 -1.693.000 -440.000
Driftskostnader -67.000 -72.000 -566.000 -3.108.000 -698.000
Driftsresultat 61.000 67.000 -37.000 -118.000 -54.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -11.000 -10.000 0 0
Finans -9.000 -11.000 -10.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 52.000 55.000 -46.000 -118.000 -54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 178.000 178.000 178.000 178.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.395.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000
Sum anleggsmidler 1.573.000 1.573.000 1.573.000 1.573.000 1.395.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 101.000 91.000 89.000 106.000 93.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 75.000 72.000 69.000 71.000 424.000
Sum omløpsmidler 176.000 163.000 158.000 177.000 517.000
Sum eiendeler 1.749.000 1.736.000 1.731.000 1.750.000 1.912.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 41.000 -15.000 32.000 150.000
Sum egenkapital 1.493.000 1.441.000 1.385.000 1.432.000 1.550.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 167.000 203.000 239.000 200.000 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 4.000 20.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 21.000 35.000 -2.000 41.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 67.000 67.000 100.000 315.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 91.000 106.000 118.000 363.000
Sum gjeld og egenkapital 1.749.000 1.735.000 1.730.000 1.750.000 1.913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.000 72.000 52.000 59.000 154.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.8 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2.0 1.8 1.5 1.5 1.4
Soliditet 85.4 83.1 80.1 81.8 8
Resultatgrad 47.7 48.6 -3.9 -8.4
Rentedekningsgrad 6.8 6.1 -3.7
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.5 3.9 -2.1 -6.7 -2.8
Signatur
29.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex