Quintic Management As
Juridisk navn:  Quintic Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90841640
Lyngveien 27 Lyngveien 27 Fax:
1482 Nittedal 1482 Nittedal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 989554808
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.76%
Resultat  
  
-73.16%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 670.000 1.586.000 3.119.000 2.480.000 2.219.000
Resultat: 168.000 626.000 952.000 308.000 1.850.000
Egenkapital: 559.000 559.000 610.000 473.000 852.000
Regnskap for  Quintic Management As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 670.000 1.586.000 3.119.000 2.480.000 2.219.000
Driftskostnader -508.000 -961.000 -2.292.000 -2.134.000 -1.508.000
Driftsresultat 162.000 626.000 828.000 346.000 712.000
Finansinntekter 6.000 0 96.000 67.000 1.195.000
Finanskostnader -1.000 0 27.000 -105.000 -56.000
Finans 5.000 0 123.000 -38.000 1.139.000
Resultat før skatt 168.000 626.000 952.000 308.000 1.850.000
Skattekostnad -37.000 -139.000 -199.000 -87.000 -159.000
Årsresultat 131.000 488.000 753.000 221.000 1.691.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 133.000 133.000 103.000 118.000
Sum omløpsmidler 692.000 1.176.000 1.547.000 1.390.000 4.226.000
Sum eiendeler 825.000 1.309.000 1.680.000 1.493.000 4.344.000
Sum opptjent egenkapital 409.000 409.000 459.000 322.000 701.000
Sum egenkapital 559.000 559.000 610.000 473.000 852.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 266.000 750.000 1.070.000 1.020.000 3.492.000
Sum gjeld og egenkapital 826.000 1.310.000 1.680.000 1.493.000 4.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 670.000 1.586.000 3.119.000 2.480.000 2.219.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 670.000 1.586.000 3.119.000 2.480.000 2.219.000
Varekostnad 0 -90.000 -82.000 0
Lønninger -437.000 -831.000 -1.811.000 -1.628.000 -1.060.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -130.000 -391.000 -424.000 -448.000
Driftskostnader -508.000 -961.000 -2.292.000 -2.134.000 -1.508.000
Driftsresultat 162.000 626.000 828.000 346.000 712.000
Finansinntekter 6.000 0 96.000 67.000 1.195.000
Finanskostnader -1.000 0 27.000 -105.000 -56.000
Finans 5.000 0 123.000 -38.000 1.139.000
Konsernbidrag -131.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -600.000 -1.200.000
Årsresultat 131.000 488.000 753.000 221.000 1.691.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 133.000 133.000 133.000 103.000 118.000
Sum anleggsmidler 133.000 133.000 133.000 103.000 118.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 182.000 797.000 1.056.000
Andre fordringer 546.000 9.000 27.000 4.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 146.000 699.000 699.000 430.000 58.000
Sum omløpsmidler 692.000 1.176.000 1.547.000 1.390.000 4.226.000
Sum eiendeler 825.000 1.309.000 1.680.000 1.493.000 4.344.000
Sum opptjent egenkapital 409.000 409.000 459.000 322.000 701.000
Sum egenkapital 559.000 559.000 610.000 473.000 852.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 628.000 789.000 0 2.137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 5.000 4.000 11.000 7.000
Betalbar skatt 9.000 26.000 87.000 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 43.000 113.000 120.000 64.000
Utbytte 0 0 -600.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 247.000 63.000 139.000 202.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 750.000 1.070.000 1.020.000 3.492.000
Sum gjeld og egenkapital 826.000 1.310.000 1.680.000 1.493.000 4.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 426.000 426.000 477.000 370.000 734.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.6 1.4 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 2.6 1.6 1.4 1.4 1.2
Soliditet 67.8 42.7 36.3 31.7 19.6
Resultatgrad 24.2 39.5 26.5 1 32.1
Rentedekningsgrad 162.0 -30.7 3.3 12.7
Gjeldsgrad 0.5 1.3 1.8 2.2 4.1
Total kapitalrentabilitet 20.4 47.8 5 27.7 43.9
Signatur
16.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex