Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Qvisten Bilberging AS
Juridisk navn:  Qvisten Bilberging AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32070360
Rukkedalsvegen 1 Fax: 32071993
3540 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 932479915
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 7/8/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Team As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.19%
Resultat  
  
-75.47%
Egenkapital  
  
5.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 37.755.000 41.125.000 41.923.000 37.963.000 34.927.000
Resultat: 234.000 954.000 393.000 142.000 -230.000
Egenkapital: 1.423.000 1.344.000 580.000 303.000 161.000
Regnskap for  Qvisten Bilberging AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 37.755.000 41.125.000 41.923.000 37.963.000 34.927.000
Driftskostnader -37.588.000 -40.210.000 -41.576.000 -37.766.000 -35.072.000
Driftsresultat 167.000 914.000 348.000 198.000 -145.000
Finansinntekter 127.000 137.000 144.000 47.000 18.000
Finanskostnader -59.000 -97.000 -98.000 -104.000 -104.000
Finans 68.000 40.000 46.000 -57.000 -86.000
Resultat før skatt 234.000 954.000 393.000 142.000 -230.000
Skattekostnad -5.000 -190.000 -116.000 0 0
Årsresultat 230.000 764.000 277.000 142.000 -230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 808.000 941.000 725.000 718.000 1.043.000
Sum omløpsmidler 4.159.000 4.549.000 4.670.000 4.190.000 3.226.000
Sum eiendeler 4.967.000 5.490.000 5.395.000 4.908.000 4.269.000
Sum opptjent egenkapital 923.000 844.000 80.000 -197.000 -339.000
Sum egenkapital 1.423.000 1.344.000 580.000 303.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 1.666.000 2.065.000 2.527.000 2.735.000 1.895.000
Sum kortsiktig gjeld 1.878.000 2.083.000 2.289.000 1.871.000 2.213.000
Sum gjeld og egenkapital 4.967.000 5.492.000 5.396.000 4.909.000 4.269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.653.000 41.037.000 41.707.000 37.728.000 34.846.000
Andre inntekter 102.000 88.000 216.000 235.000 81.000
Driftsinntekter 37.755.000 41.125.000 41.923.000 37.963.000 34.927.000
Varekostnad -29.159.000 -32.303.000 -32.829.000 -29.533.000 -26.993.000
Lønninger -4.254.000 -4.279.000 -4.844.000 -4.710.000 -4.163.000
Avskrivning -301.000 -180.000 -266.000 -240.000 -232.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.874.000 -3.448.000 -3.637.000 -3.283.000 -3.684.000
Driftskostnader -37.588.000 -40.210.000 -41.576.000 -37.766.000 -35.072.000
Driftsresultat 167.000 914.000 348.000 198.000 -145.000
Finansinntekter 127.000 137.000 144.000 47.000 18.000
Finanskostnader -59.000 -97.000 -98.000 -104.000 -104.000
Finans 68.000 40.000 46.000 -57.000 -86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 230.000 764.000 277.000 142.000 -230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 129.000 129.000 129.000 161.000
Maskiner anlegg 0 0 0 30.000
Driftsløsøre 731.000 718.000 495.000 415.000 540.000
Sum varige driftsmidler 731.000 847.000 624.000 545.000 731.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 94.000 101.000 173.000 312.000
Sum anleggsmidler 808.000 941.000 725.000 718.000 1.043.000
Varebeholdning 1.884.000 1.844.000 1.930.000 1.733.000 1.821.000
Kundefordringer 84.000 238.000 210.000 597.000 502.000
Andre fordringer 808.000 684.000 440.000 209.000 619.000
Sum investeringer 0 0 0 2.000
Kasse, bank 1.383.000 1.783.000 2.090.000 1.651.000 283.000
Sum omløpsmidler 4.159.000 4.549.000 4.670.000 4.190.000 3.226.000
Sum eiendeler 4.967.000 5.490.000 5.395.000 4.908.000 4.269.000
Sum opptjent egenkapital 923.000 844.000 80.000 -197.000 -339.000
Sum egenkapital 1.423.000 1.344.000 580.000 303.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.666.000 2.065.000 2.527.000 2.735.000 1.895.000
Leverandørgjeld 1.106.000 1.030.000 1.188.000 950.000 1.611.000
Betalbar skatt 5.000 190.000 116.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 394.000 488.000 557.000 512.000 224.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 372.000 375.000 428.000 408.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 1.878.000 2.083.000 2.289.000 1.871.000 2.213.000
Sum gjeld og egenkapital 4.967.000 5.492.000 5.396.000 4.909.000 4.269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.281.000 2.466.000 2.381.000 2.319.000 1.013.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.2 2 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2 1.3 0.6
Soliditet 28.6 24.5 10.7 6.2 3.8
Resultatgrad 0.4 2.2 0.8 0.5 -0.4
Rentedekningsgrad 2.8 9.4 3.6 1.9 -1.4
Gjeldsgrad 2.5 3.1 8.3 15.2 25.5
Total kapitalrentabilitet 5.9 19.1 9.1 5
Signatur
30.11.2020
STYRETS FORMANN ALENE ELLER 2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
INNEHAR SELSKAPETS SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex