Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Qxl.no AS
Juridisk navn:  Qxl.no AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23283640
c/o QXL Denmark A/S Dynamovej 11C c/o Econpartner Dronning Mauds gate 15 Fax: 23283641
9999 Utlandet 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981313097
Aksjekapital: 111.000 NOK
Etableringsdato: 11/26/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: qxl auksjon norge as
Regnskapsfører: Econpartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.34%
Resultat  
  
47.33%
Egenkapital  
  
-44.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 701.000 880.000 1.397.000 2.261.000 3.252.000
Resultat: -138.000 -262.000 140.000 437.000 348.000
Egenkapital: -445.000 -307.000 -45.000 -185.000 -622.000
Regnskap for  Qxl.no AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 701.000 880.000 1.397.000 2.261.000 3.252.000
Driftskostnader -827.000 -1.123.000 -1.271.000 -1.761.000 -3.006.000
Driftsresultat -125.000 -243.000 126.000 500.000 245.000
Finansinntekter -2.000 -2.000 38.000 91.000 109.000
Finanskostnader -11.000 -16.000 -25.000 -153.000 -5.000
Finans -13.000 -18.000 13.000 -62.000 104.000
Resultat før skatt -138.000 -262.000 140.000 437.000 348.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 -262.000 140.000 437.000 348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 57.000 254.000 366.000
Sum omløpsmidler 662.000 845.000 455.000 311.000 971.000
Sum eiendeler 662.000 863.000 512.000 565.000 1.337.000
Sum opptjent egenkapital -556.000 -418.000 -156.000 -296.000 -733.000
Sum egenkapital -445.000 -307.000 -45.000 -185.000 -622.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.107.000 1.170.000 558.000 750.000 1.959.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 863.000 513.000 565.000 1.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 701.000 880.000 1.348.000 2.261.000 3.252.000
Andre inntekter 0 49.000 0 0
Driftsinntekter 701.000 880.000 1.397.000 2.261.000 3.252.000
Varekostnad -12.000 -14.000 -20.000 -56.000 -111.000
Lønninger 0 0 0 -90.000
Avskrivning -18.000 -40.000 -128.000 -231.000 -241.000
Nedskrivning 72.000 50.000 0 0 0
Andre driftskostnader -869.000 -1.119.000 -1.123.000 -1.474.000 -2.564.000
Driftskostnader -827.000 -1.123.000 -1.271.000 -1.761.000 -3.006.000
Driftsresultat -125.000 -243.000 126.000 500.000 245.000
Finansinntekter -2.000 -2.000 38.000 91.000 109.000
Finanskostnader -11.000 -16.000 -25.000 -153.000 -5.000
Finans -13.000 -18.000 13.000 -62.000 104.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -138.000 -262.000 140.000 437.000 348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 57.000 254.000 366.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 57.000 254.000 366.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 147.000 121.000 123.000 155.000 66.000
Andre fordringer 0 10.000 10.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 321.000 145.000 142.000 145.000 831.000
Sum omløpsmidler 662.000 845.000 455.000 311.000 971.000
Sum eiendeler 662.000 863.000 512.000 565.000 1.337.000
Sum opptjent egenkapital -556.000 -418.000 -156.000 -296.000 -733.000
Sum egenkapital -445.000 -307.000 -45.000 -185.000 -622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 665.000 671.000 25.000 26.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 64.000 33.000 93.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 386.000 435.000 500.000 631.000 1.838.000
Sum kortsiktig gjeld 1.107.000 1.170.000 558.000 750.000 1.959.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 863.000 513.000 565.000 1.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -445.000 -325.000 -103.000 -439.000 -988.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.8 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.8 0.4 0.5
Soliditet -67.2 -35.6 -8.8 -32.7 -46.5
Resultatgrad -17.8 -27.6 9 22.1 7.5
Rentedekningsgrad -11.4 -15.2 5 3.3 4
Gjeldsgrad -2.5 -3.8 -12.4 -4.1 -3.1
Total kapitalrentabilitet -19.2 -28.4 3 104.6 26.5
Signatur
16.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.04.2013
Daglig leder alene.
Per Øivind Terjesen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex