Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rådgivning Om Spiseforstyrrelser
Juridisk navn:  Rådgivning Om Spiseforstyrrelser
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94817818
Postboks 36 Strandgaten 6 Fax: 55321357
5803 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971021160
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 3/1/1983 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.02%
Resultat  
  
-16.21%
Egenkapital  
  
40.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2016
Omsetning: 17.680.000 15.239.000 13.111.000 5.574.000
Resultat: 884.000 1.055.000 -367.000 420.000
Egenkapital: 3.069.000 2.185.000 1.131.000 1.957.000
Regnskap for  Rådgivning Om Spiseforstyrrelser
Resultat 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 17.680.000 15.239.000 13.111.000 5.574.000
Driftskostnader -16.797.000 -14.186.000 -13.478.000 -5.156.000
Driftsresultat 882.000 1.053.000 -367.000 419.000
Finansinntekter 4.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 0 -2.000 0
Finans 2.000 1.000 0 2.000
Resultat før skatt 884.000 1.055.000 -367.000 420.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 884.000 1.055.000 -367.000 420.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 714.000 387.000 391.000 0
Sum omløpsmidler 8.281.000 4.595.000 2.859.000 2.830.000
Sum eiendeler 8.995.000 4.982.000 3.250.000 2.830.000
Sum opptjent egenkapital 3.069.000 2.185.000 1.131.000 1.957.000
Sum egenkapital 3.069.000 2.185.000 1.131.000 1.957.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.926.000 2.797.000 2.119.000 873.000
Sum gjeld og egenkapital 8.995.000 4.982.000 3.250.000 2.830.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 668.000 858.000 851.000 456.000
Andre inntekter 17.011.000 14.381.000 12.260.000 5.118.000
Driftsinntekter 17.680.000 15.239.000 13.111.000 5.574.000
Varekostnad -601.000 -539.000 -577.000 -256.000
Lønninger -10.413.000 -7.357.000 -6.539.000 -3.180.000
Avskrivning -64.000 -55.000 -35.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.719.000 -6.235.000 -6.327.000 -1.720.000
Driftskostnader -16.797.000 -14.186.000 -13.478.000 -5.156.000
Driftsresultat 882.000 1.053.000 -367.000 419.000
Finansinntekter 4.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 0 -2.000 0
Finans 2.000 1.000 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 884.000 1.055.000 -367.000 420.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 144.000 49.000 80.000 0
Sum varige driftsmidler 144.000 49.000 80.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 570.000 338.000 311.000 0
Sum anleggsmidler 714.000 387.000 391.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.643.000 130.000 208.000 416.000
Andre fordringer 346.000 320.000 1.094.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.292.000 4.145.000 1.558.000 2.388.000
Sum omløpsmidler 8.281.000 4.595.000 2.859.000 2.830.000
Sum eiendeler 8.995.000 4.982.000 3.250.000 2.830.000
Sum opptjent egenkapital 3.069.000 2.185.000 1.131.000 1.957.000
Sum egenkapital 3.069.000 2.185.000 1.131.000 1.957.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 276.000 580.000 426.000 200.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 795.000 524.000 406.000 251.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.855.000 1.693.000 1.287.000 422.000
Sum kortsiktig gjeld 5.926.000 2.797.000 2.119.000 873.000
Sum gjeld og egenkapital 8.995.000 4.982.000 3.250.000 2.830.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.355.000 1.798.000 740.000 1.957.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.3 3.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.3 3.2
Soliditet 34.1 43.9 34.8 69.2
Resultatgrad 5.0 6.9 -2.8 7.5
Rentedekningsgrad 441.0 -183.5
Gjeldsgrad 1.9 1.3 1.9 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.8 21.2 -11.2 14.9
Prokurister
23.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex