Rådhusgaten 20 ANS
Juridisk navn:  Rådhusgaten 20 ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Newsec Basale As Postboks 5666 Torgarden C/O Newsec Basale As Munkedamsveien 45D Fax:
7484 Trondheim 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992102357
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/17/2007
Foretakstype: ANS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Newsec Basale As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.79%
Resultat  
  
921.95%
Egenkapital  
  
81.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.409.000 4.882.000 4.744.000 4.235.000 4.101.000
Resultat: 2.514.000 246.000 2.950.000 2.968.000 2.966.000
Egenkapital: 2.917.000 1.610.000 3.886.000 1.056.000 -1.812.000
Regnskap for  Rådhusgaten 20 ANS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.409.000 4.882.000 4.744.000 4.235.000 4.101.000
Driftskostnader -2.143.000 -4.052.000 -1.058.000 -1.204.000 -990.000
Driftsresultat 3.265.000 830.000 3.687.000 3.031.000 3.111.000
Finansinntekter 424.000 437.000 8.000 5.000 27.000
Finanskostnader -1.175.000 -1.022.000 -745.000 -68.000 -172.000
Finans -751.000 -585.000 -737.000 -63.000 -145.000
Resultat før skatt 2.514.000 246.000 2.950.000 2.968.000 2.966.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.514.000 246.000 2.950.000 2.968.000 2.966.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.486.000 35.689.000 33.586.000 777.000 949.000
Sum omløpsmidler 2.495.000 2.947.000 5.813.000 2.720.000 226.000
Sum eiendeler 38.981.000 38.636.000 39.399.000 3.497.000 1.175.000
Sum opptjent egenkapital 2.917.000 1.610.000 3.886.000 1.056.000 -1.812.000
Sum egenkapital 2.917.000 1.610.000 3.886.000 1.056.000 -1.812.000
Sum langsiktig gjeld 35.250.000 35.250.000 35.250.000 2.328.000 2.661.000
Sum kortsiktig gjeld 814.000 1.776.000 262.000 113.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 38.981.000 38.636.000 39.398.000 3.497.000 1.175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.409.000 4.882.000 4.744.000 4.235.000 4.101.000
Driftsinntekter 5.409.000 4.882.000 4.744.000 4.235.000 4.101.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -415.000 -172.000 -172.000 -172.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.728.000 -3.880.000 -886.000 -1.032.000 -834.000
Driftskostnader -2.143.000 -4.052.000 -1.058.000 -1.204.000 -990.000
Driftsresultat 3.265.000 830.000 3.687.000 3.031.000 3.111.000
Finansinntekter 424.000 437.000 8.000 5.000 27.000
Finanskostnader -1.175.000 -1.022.000 -745.000 -68.000 -172.000
Finans -751.000 -585.000 -737.000 -63.000 -145.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.514.000 246.000 2.950.000 2.968.000 2.966.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.506.000 2.709.000 606.000 777.000 949.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.506.000 2.709.000 606.000 777.000 949.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.980.000 32.980.000 32.980.000 0 0
Sum anleggsmidler 36.486.000 35.689.000 33.586.000 777.000 949.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 569.000 532.000 107.000 168.000
Andre fordringer 21.000 1.129.000 4.000 4.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.460.000 1.249.000 5.276.000 2.610.000 56.000
Sum omløpsmidler 2.495.000 2.947.000 5.813.000 2.720.000 226.000
Sum eiendeler 38.981.000 38.636.000 39.399.000 3.497.000 1.175.000
Sum opptjent egenkapital 2.917.000 1.610.000 3.886.000 1.056.000 -1.812.000
Sum egenkapital 2.917.000 1.610.000 3.886.000 1.056.000 -1.812.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.250.000 35.250.000 35.250.000 2.328.000 2.661.000
Leverandørgjeld 133.000 1.544.000 106.000 77.000 98.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 296.000 37.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 384.000 195.000 156.000 37.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 814.000 1.776.000 262.000 113.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 38.981.000 38.636.000 39.398.000 3.497.000 1.175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.681.000 1.171.000 5.551.000 2.607.000 -100.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.7 22.2 24.1 0.7
Likviditetsgrad 2 3.1 1.7 22.2 24.1 0.7
Soliditet 7.5 4.2 9.9 30.2 -154.2
Resultatgrad 60.4 1 77.7 71.6 75.9
Rentedekningsgrad 2.8 0.8 4.9 44.6 18.2
Gjeldsgrad 12.4 2 9.1 2.3 -1.6
Total kapitalrentabilitet 9.5 3.3 9.4 86.8 267.1
Signatur
01.10.2020
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
01.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex