Råkil Bulk Og Tanktransport As
Juridisk navn:  Råkil Bulk Og Tanktransport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93406778
Postboks 70 Greåkerveien 129 Fax:
1720 Greåker 1718 Greåker
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 968531395
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/21/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon As
Regnskapsfører: Tune Regnskaps Consult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.54%
Resultat  
  
276.91%
Egenkapital  
  
43.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.265.000 21.951.000 24.115.000 26.680.000 26.999.000
Resultat: 812.000 -459.000 140.000 296.000 -972.000
Egenkapital: 2.470.000 1.720.000 2.202.000 2.096.000 1.877.000
Regnskap for  Råkil Bulk Og Tanktransport As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.265.000 21.951.000 24.115.000 26.680.000 26.999.000
Driftskostnader -23.272.000 -22.151.000 -23.758.000 -26.186.000 -27.662.000
Driftsresultat 993.000 -200.000 358.000 494.000 -663.000
Finansinntekter 51.000 135.000 49.000 89.000 3.000
Finanskostnader -232.000 -394.000 -267.000 -287.000 -313.000
Finans -181.000 -259.000 -218.000 -198.000 -310.000
Resultat før skatt 812.000 -459.000 140.000 296.000 -972.000
Skattekostnad -62.000 -24.000 -33.000 -77.000 217.000
Årsresultat 750.000 -483.000 107.000 219.000 -755.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.713.000 7.713.000 8.480.000 6.973.000 8.489.000
Sum omløpsmidler 4.674.000 4.906.000 5.680.000 5.300.000 5.622.000
Sum eiendeler 10.387.000 12.619.000 14.160.000 12.273.000 14.111.000
Sum opptjent egenkapital 2.170.000 1.420.000 1.902.000 1.796.000 1.577.000
Sum egenkapital 2.470.000 1.720.000 2.202.000 2.096.000 1.877.000
Sum langsiktig gjeld 3.938.000 5.866.000 7.870.000 5.375.000 6.299.000
Sum kortsiktig gjeld 3.979.000 5.033.000 4.087.000 4.802.000 5.935.000
Sum gjeld og egenkapital 10.387.000 12.619.000 14.159.000 12.273.000 14.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.185.000 21.477.000 24.020.000 26.615.000 26.999.000
Andre inntekter 80.000 474.000 96.000 65.000 0
Driftsinntekter 24.265.000 21.951.000 24.115.000 26.680.000 26.999.000
Varekostnad -7.438.000 -5.674.000 -7.720.000 -8.454.000 -9.142.000
Lønninger -5.476.000 -5.336.000 -5.361.000 -6.074.000 -6.394.000
Avskrivning -1.999.000 -2.296.000 -1.931.000 -2.575.000 -3.001.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.359.000 -8.845.000 -8.746.000 -9.083.000 -9.125.000
Driftskostnader -23.272.000 -22.151.000 -23.758.000 -26.186.000 -27.662.000
Driftsresultat 993.000 -200.000 358.000 494.000 -663.000
Finansinntekter 51.000 135.000 49.000 89.000 3.000
Finanskostnader -232.000 -394.000 -267.000 -287.000 -313.000
Finans -181.000 -259.000 -218.000 -198.000 -310.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 750.000 -483.000 107.000 219.000 -755.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 58.000 135.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.713.000 7.713.000 8.456.000 6.916.000 8.354.000
Sum varige driftsmidler 5.713.000 7.713.000 8.456.000 6.916.000 8.354.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.713.000 7.713.000 8.480.000 6.973.000 8.489.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.560.000 2.441.000 4.528.000 4.166.000 4.294.000
Andre fordringer 61.000 483.000 951.000 359.000 368.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.053.000 1.982.000 200.000 775.000 960.000
Sum omløpsmidler 4.674.000 4.906.000 5.680.000 5.300.000 5.622.000
Sum eiendeler 10.387.000 12.619.000 14.160.000 12.273.000 14.111.000
Sum opptjent egenkapital 2.170.000 1.420.000 1.902.000 1.796.000 1.577.000
Sum egenkapital 2.470.000 1.720.000 2.202.000 2.096.000 1.877.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 248.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.938.000 5.866.000 7.870.000 5.375.000 6.299.000
Leverandørgjeld 898.000 1.043.000 983.000 1.458.000 1.931.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 429.000 396.000 450.000 568.000 398.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.653.000 3.594.000 2.406.000 2.776.000 3.606.000
Sum kortsiktig gjeld 3.979.000 5.033.000 4.087.000 4.802.000 5.935.000
Sum gjeld og egenkapital 10.387.000 12.619.000 14.159.000 12.273.000 14.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 695.000 -127.000 1.593.000 498.000 -313.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.0 1.4 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 1.4 1.1 0.9
Soliditet 23.8 13.6 15.6 17.1 13.3
Resultatgrad 4.1 -0.9 1.5 1.9 -2.5
Rentedekningsgrad 4.3 -0.5 1.3 1.7 -2.1
Gjeldsgrad 3.2 6.3 5.4 4.9 6.5
Total kapitalrentabilitet 10.1 -0.5 2.9 4.8 -4.7
Signatur
20.11.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex