Rødøy-Lurøy Kraftverk As
Juridisk navn:  Rødøy-Lurøy Kraftverk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75402200
Postboks 606 Fax: 75098801
8205 Fauske 8186 Tjongsfjorden
Fylke: Kommune:
Nordland Rødøy
Org.nr: 915558119
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 8/22/1948
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.3%
Resultat  
  
-58.79%
Egenkapital  
  
1.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.883.000 25.485.000 26.487.000 25.433.000 17.933.000
Resultat: 6.962.000 16.896.000 18.877.000 14.342.000 8.016.000
Egenkapital: 30.245.000 29.871.000 29.355.000 58.470.000 55.127.000
Regnskap for  Rødøy-Lurøy Kraftverk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.883.000 25.485.000 26.487.000 25.433.000 17.933.000
Driftskostnader -5.944.000 -9.174.000 -8.169.000 -8.885.000 -10.080.000
Driftsresultat 4.939.000 16.311.000 18.318.000 16.548.000 7.853.000
Finansinntekter 2.025.000 610.000 567.000 295.000 307.000
Finanskostnader -2.000 -25.000 -8.000 -2.501.000 -144.000
Finans 2.023.000 585.000 559.000 -2.206.000 163.000
Resultat før skatt 6.962.000 16.896.000 18.877.000 14.342.000 8.016.000
Skattekostnad -1.590.000 -10.379.000 -11.999.000 -7.039.000 -2.480.000
Årsresultat 5.372.000 6.517.000 6.878.000 7.303.000 5.536.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.883.000 22.327.000 22.657.000 23.239.000 27.162.000
Sum omløpsmidler 18.958.000 26.934.000 56.477.000 48.515.000 38.685.000
Sum eiendeler 37.841.000 49.261.000 79.134.000 71.754.000 65.847.000
Sum opptjent egenkapital 890.000 516.000 0 8.886.000 5.542.000
Sum egenkapital 30.245.000 29.871.000 29.355.000 58.470.000 55.127.000
Sum langsiktig gjeld 158.000 373.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.439.000 19.017.000 49.779.000 13.284.000 10.720.000
Sum gjeld og egenkapital 37.842.000 49.261.000 79.134.000 71.754.000 65.846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.883.000 25.485.000 26.487.000 19.141.000 17.933.000
Andre inntekter 0 0 6.292.000 0
Driftsinntekter 10.883.000 25.485.000 26.487.000 25.433.000 17.933.000
Varekostnad -1.551.000 -2.552.000 -3.052.000 -3.248.000 -689.000
Lønninger 13.000 -1.212.000 -667.000 -924.000 -4.100.000
Avskrivning -969.000 -900.000 -847.000 -864.000 -528.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.437.000 -4.510.000 -3.603.000 -4.001.000 -4.763.000
Driftskostnader -5.944.000 -9.174.000 -8.169.000 -8.885.000 -10.080.000
Driftsresultat 4.939.000 16.311.000 18.318.000 16.548.000 7.853.000
Finansinntekter 2.025.000 610.000 567.000 295.000 307.000
Finanskostnader -2.000 -25.000 -8.000 -2.501.000 -144.000
Finans 2.023.000 585.000 559.000 -2.206.000 163.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -6.000.000 -36.000.000 -3.960.000 0
Årsresultat 5.372.000 6.517.000 6.878.000 7.303.000 5.536.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 122.000 260.000 235.000 464.000 3.558.000
Fast eiendom 18.629.000 19.531.000 19.279.000 19.155.000 16.161.000
Maskiner anlegg 0 17.000 35.000 1.180.000
Driftsløsøre 132.000 36.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.761.000 19.567.000 19.296.000 19.190.000 17.341.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.500.000 3.126.000 3.585.000 6.264.000
Sum anleggsmidler 18.883.000 22.327.000 22.657.000 23.239.000 27.162.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.169.000 3.137.000
Andre fordringer 315.000 84.000 226.000 6.158.000 6.057.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.339.000 24.808.000 52.466.000 41.188.000 29.138.000
Sum omløpsmidler 18.958.000 26.934.000 56.477.000 48.515.000 38.685.000
Sum eiendeler 37.841.000 49.261.000 79.134.000 71.754.000 65.847.000
Sum opptjent egenkapital 890.000 516.000 0 8.886.000 5.542.000
Sum egenkapital 30.245.000 29.871.000 29.355.000 58.470.000 55.127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 158.000 373.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 197.000 203.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 158.000 373.000 0 0 0
Leverandørgjeld 568.000 253.000 2.513.000 982.000 200.000
Betalbar skatt 1.452.000 10.405.000 10.137.000 3.966.000 1.368.000
Skyldig offentlige avgifter 165.000 698.000 683.000 42.000 139.000
Utbytte -5.000.000 -6.000.000 -36.000.000 -3.960.000 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 1.458.000 446.000 4.334.000 8.969.000
Sum kortsiktig gjeld 7.439.000 19.017.000 49.779.000 13.284.000 10.720.000
Sum gjeld og egenkapital 37.842.000 49.261.000 79.134.000 71.754.000 65.846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.519.000 7.917.000 6.698.000 35.231.000 27.965.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.4 1.1 3.7 3.6
Likviditetsgrad 2 2.5 1.4 1.1 3.7 3.6
Soliditet 79.9 60.6 37.1 81.5 83.7
Resultatgrad 45.4 6 69.2 65.1 43.8
Rentedekningsgrad 2.469.5 652.4 2289.8 6.6 54.5
Gjeldsgrad 0.3 0.6 1.7 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 18.4 34.3 23.9 23.5 12.4
Signatur
21.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex