Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rødøy Elektro As
Juridisk navn:  Rødøy Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75096900
Tjong Tjong Fax: 75096901
8186 Tjongsfjorden 8186 Tjongsfjorden
Fylke: Kommune:
Nordland Rødøy
Org.nr: 985589801
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/1/2003 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.58%
Resultat  
  
-51.64%
Egenkapital  
  
-36.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.239.000 4.962.000 4.827.000 4.897.000 5.187.000
Resultat: 221.000 457.000 343.000 905.000 745.000
Egenkapital: 750.000 1.177.000 1.441.000 1.773.000 1.671.000
Regnskap for  Rødøy Elektro As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.239.000 4.962.000 4.827.000 4.897.000 5.187.000
Driftskostnader -4.997.000 -4.369.000 -4.430.000 -3.935.000 -4.382.000
Driftsresultat 244.000 594.000 397.000 962.000 804.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -26.000 -139.000 -55.000 -59.000 -64.000
Finans -24.000 -137.000 -54.000 -58.000 -60.000
Resultat før skatt 221.000 457.000 343.000 905.000 745.000
Skattekostnad -49.000 -120.000 -76.000 -203.000 -174.000
Årsresultat 172.000 337.000 268.000 701.000 571.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.221.000 1.335.000 1.679.000 1.813.000 2.030.000
Sum omløpsmidler 2.492.000 2.679.000 2.297.000 2.724.000 2.639.000
Sum eiendeler 3.713.000 4.014.000 3.976.000 4.537.000 4.669.000
Sum opptjent egenkapital 648.000 1.076.000 1.339.000 1.671.000 1.570.000
Sum egenkapital 750.000 1.177.000 1.441.000 1.773.000 1.671.000
Sum langsiktig gjeld 734.000 856.000 973.000 1.082.000 1.191.000
Sum kortsiktig gjeld 2.228.000 1.981.000 1.562.000 1.683.000 1.806.000
Sum gjeld og egenkapital 3.712.000 4.015.000 3.976.000 4.538.000 4.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.239.000 4.962.000 4.827.000 4.897.000 5.187.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.239.000 4.962.000 4.827.000 4.897.000 5.187.000
Varekostnad -2.230.000 -1.746.000 -1.637.000 -1.591.000 -1.873.000
Lønninger -1.891.000 -1.739.000 -1.710.000 -1.702.000 -1.684.000
Avskrivning -225.000 -219.000 -212.000 -218.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -606.000 -625.000 -751.000 -553.000 -682.000
Driftskostnader -4.997.000 -4.369.000 -4.430.000 -3.935.000 -4.382.000
Driftsresultat 244.000 594.000 397.000 962.000 804.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -26.000 -139.000 -55.000 -59.000 -64.000
Finans -24.000 -137.000 -54.000 -58.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 172.000 337.000 268.000 701.000 571.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 279.000 308.000 336.000 365.000 393.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 73.000 186.000 298.000 325.000 437.000
Sum varige driftsmidler 1.211.000 1.325.000 1.544.000 1.677.000 1.895.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 136.000 136.000 136.000
Sum anleggsmidler 1.221.000 1.335.000 1.679.000 1.813.000 2.030.000
Varebeholdning 721.000 766.000 806.000 926.000 797.000
Kundefordringer 1.040.000 1.098.000 1.083.000 1.584.000 1.318.000
Andre fordringer 5.000 53.000 107.000 12.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 726.000 763.000 301.000 202.000 514.000
Sum omløpsmidler 2.492.000 2.679.000 2.297.000 2.724.000 2.639.000
Sum eiendeler 3.713.000 4.014.000 3.976.000 4.537.000 4.669.000
Sum opptjent egenkapital 648.000 1.076.000 1.339.000 1.671.000 1.570.000
Sum egenkapital 750.000 1.177.000 1.441.000 1.773.000 1.671.000
Sum avsetninger til forpliktelser 48.000 66.000 96.000 102.000 108.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 734.000 856.000 973.000 1.082.000 1.191.000
Leverandørgjeld 620.000 65.000 49.000 46.000 456.000
Betalbar skatt 66.000 151.000 81.000 210.000 178.000
Skyldig offentlige avgifter 412.000 479.000 357.000 465.000 393.000
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.131.000 1.287.000 1.076.000 962.000 779.000
Sum kortsiktig gjeld 2.228.000 1.981.000 1.562.000 1.683.000 1.806.000
Sum gjeld og egenkapital 3.712.000 4.015.000 3.976.000 4.538.000 4.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 264.000 698.000 735.000 1.041.000 833.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1 1.6 1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 1 1.1 1
Soliditet 20.2 29.3 36.2 39.1 35.8
Resultatgrad 4.7 12.0 8.2 19.6 15.5
Rentedekningsgrad 9.4 4.3 7.2 16.3 12.6
Gjeldsgrad 3.9 2.4 1.8 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 6.6 14.8 1 21.2 17.3
Signatur
13.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex