Rødberg Eiendom As
Juridisk navn:  Rødberg Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32741640
Rudisvingen 10 Rudisvingen 10 Fax: 32741381
3630 Rødberg 3630 Rødberg
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 954389774
Aksjekapital: 3.350.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wærp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
81.97%
Egenkapital  
  
-0.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 480.000 480.000 480.000 480.000 485.000
Resultat: -11.000 -61.000 -20.000 2.000 -30.000
Egenkapital: -2.228.000 -2.217.000 -2.156.000 -2.136.000 -2.142.000
Regnskap for  Rødberg Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 480.000 480.000 480.000 480.000 485.000
Driftskostnader -306.000 -319.000 -319.000 -308.000 -345.000
Driftsresultat 173.000 162.000 161.000 172.000 140.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -184.000 -223.000 -181.000 -170.000 -170.000
Finans -184.000 -223.000 -181.000 -170.000 -170.000
Resultat før skatt -11.000 -61.000 -20.000 2.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -61.000 -20.000 2.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.689.000 3.854.000 4.052.000 4.249.000 4.450.000
Sum omløpsmidler 551.000 375.000 351.000 270.000 155.000
Sum eiendeler 4.240.000 4.229.000 4.403.000 4.519.000 4.605.000
Sum opptjent egenkapital -5.578.000 -5.567.000 -5.506.000 -5.486.000 -5.492.000
Sum egenkapital -2.228.000 -2.217.000 -2.156.000 -2.136.000 -2.142.000
Sum langsiktig gjeld 6.286.000 6.312.000 6.379.000 6.463.000 6.546.000
Sum kortsiktig gjeld 183.000 134.000 179.000 192.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 4.241.000 4.229.000 4.402.000 4.519.000 4.605.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 5.000
Andre inntekter 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Driftsinntekter 480.000 480.000 480.000 480.000 485.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -198.000 -198.000 -198.000 -201.000 -204.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -121.000 -121.000 -107.000 -141.000
Driftskostnader -306.000 -319.000 -319.000 -308.000 -345.000
Driftsresultat 173.000 162.000 161.000 172.000 140.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -184.000 -223.000 -181.000 -170.000 -170.000
Finans -184.000 -223.000 -181.000 -170.000 -170.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -61.000 -20.000 2.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.655.000 3.851.000 4.047.000 4.243.000 4.439.000
Maskiner anlegg 33.000 2.000 4.000 5.000 7.000
Driftsløsøre 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 3.688.000 3.853.000 4.051.000 4.248.000 4.449.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 3.689.000 3.854.000 4.052.000 4.249.000 4.450.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 438.000 370.000 315.000 231.000 137.000
Andre fordringer 52.000 0 8.000 15.000 14.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 60.000 4.000 27.000 23.000 3.000
Sum omløpsmidler 551.000 375.000 351.000 270.000 155.000
Sum eiendeler 4.240.000 4.229.000 4.403.000 4.519.000 4.605.000
Sum opptjent egenkapital -5.578.000 -5.567.000 -5.506.000 -5.486.000 -5.492.000
Sum egenkapital -2.228.000 -2.217.000 -2.156.000 -2.136.000 -2.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.286.000 6.312.000 6.379.000 6.463.000 6.546.000
Leverandørgjeld 173.000 116.000 161.000 175.000 184.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 20.000 19.000 20.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1.000 -2.000 -1.000 -3.000 -3.000
Sum kortsiktig gjeld 183.000 134.000 179.000 192.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 4.241.000 4.229.000 4.402.000 4.519.000 4.605.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 368.000 241.000 172.000 78.000 -46.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.8 2 1.4 0.8
Likviditetsgrad 2 3.0 2.8 2 1.4 0.8
Soliditet -52.5 -52.4 -47.3 -46.5
Resultatgrad 36.0 33.8 33.5 35.8 28.9
Rentedekningsgrad 0.9 0.7 0.9 1 0.8
Gjeldsgrad -2.9 -2.9 -3.1 -3.1
Total kapitalrentabilitet 4.1 3.8 3.7 3.8 3
Signatur
20.02.2017
STYREFORMANNEN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP, ELLER
ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex