Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rødberg Veiservice As
Juridisk navn:  Rødberg Veiservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32741196
Sentrum 46 Sentrum 46 Fax: 32741661
3630 Rødberg 3630 Rødberg
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 963609809
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/6/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.11%
Resultat  
  
-49.09%
Egenkapital  
  
8.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.420.000 16.251.000 18.161.000 16.651.000 17.355.000
Resultat: -574.000 -385.000 -762.000 -588.000 -149.000
Egenkapital: 583.000 538.000 531.000 531.000 572.000
Regnskap for  Rødberg Veiservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.420.000 16.251.000 18.161.000 16.651.000 17.355.000
Driftskostnader -15.994.000 -16.615.000 -18.832.000 -17.209.000 -17.471.000
Driftsresultat -573.000 -365.000 -672.000 -560.000 -116.000
Finansinntekter 6.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -25.000 -93.000 -31.000 -35.000
Finans -1.000 -19.000 -91.000 -28.000 -32.000
Resultat før skatt -574.000 -385.000 -762.000 -588.000 -149.000
Skattekostnad 126.000 85.000 165.000 134.000 34.000
Årsresultat -448.000 -301.000 -597.000 -454.000 -114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 52.000 70.000 67.000 87.000
Sum omløpsmidler 1.606.000 1.689.000 2.191.000 1.788.000 1.795.000
Sum eiendeler 1.637.000 1.741.000 2.261.000 1.855.000 1.882.000
Sum opptjent egenkapital -269.000 31.000 31.000 72.000
Sum egenkapital 583.000 538.000 531.000 531.000 572.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.054.000 1.203.000 1.730.000 1.324.000 1.310.000
Sum gjeld og egenkapital 1.637.000 1.742.000 2.261.000 1.855.000 1.882.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.079.000 15.887.000 17.819.000 16.382.000 17.064.000
Andre inntekter 342.000 364.000 342.000 268.000 290.000
Driftsinntekter 15.420.000 16.251.000 18.161.000 16.651.000 17.355.000
Varekostnad -13.269.000 -13.350.000 -15.933.000 -14.198.000 -14.435.000
Lønninger -1.759.000 -1.720.000 -1.726.000 -1.772.000 -1.733.000
Avskrivning -9.000 -16.000 -21.000 -30.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -957.000 -1.529.000 -1.152.000 -1.209.000 -1.264.000
Driftskostnader -15.994.000 -16.615.000 -18.832.000 -17.209.000 -17.471.000
Driftsresultat -573.000 -365.000 -672.000 -560.000 -116.000
Finansinntekter 6.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -25.000 -93.000 -31.000 -35.000
Finans -1.000 -19.000 -91.000 -28.000 -32.000
Konsernbidrag 0 597.000 413.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -448.000 -301.000 -597.000 -454.000 -114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 26.000 28.000 31.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 20.000 36.000 30.000 61.000
Sum varige driftsmidler 11.000 20.000 36.000 30.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 31.000 52.000 70.000 67.000 87.000
Varebeholdning 546.000 587.000 526.000 511.000 697.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 43.000 19.000 152.000 11.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 338.000 193.000 748.000 729.000 896.000
Sum omløpsmidler 1.606.000 1.689.000 2.191.000 1.788.000 1.795.000
Sum eiendeler 1.637.000 1.741.000 2.261.000 1.855.000 1.882.000
Sum opptjent egenkapital -269.000 31.000 31.000 72.000
Sum egenkapital 583.000 538.000 531.000 531.000 572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 279.000 234.000 973.000 670.000 590.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 529.000 522.000 485.000 295.000 443.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 191.000 37.000 88.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 165.000 255.000 236.000 270.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 1.054.000 1.203.000 1.730.000 1.324.000 1.310.000
Sum gjeld og egenkapital 1.637.000 1.742.000 2.261.000 1.855.000 1.882.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 552.000 486.000 461.000 464.000 485.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1 1 0.8
Soliditet 35.6 30.9 23.5 28.6 30.4
Resultatgrad -3.7 -2.2 -3.7 -3.4 -0.7
Rentedekningsgrad -573.0 -14.6 -7.2 -18.1 -3.3
Gjeldsgrad 1.8 2.2 3.3 2.5 2.3
Total kapitalrentabilitet -35.0 -20.6 -29.6
Signatur
11.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex