Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørleggertjenester As
Juridisk navn:  Rørleggertjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97885923
By Gård By Gård Fax:
7506 Stjørdal 7506 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 997930118
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/23/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.94%
Resultat  
  
-53.9%
Egenkapital  
  
24.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.930.000 5.355.000 4.974.000 4.949.000 5.774.000
Resultat: 260.000 564.000 349.000 508.000 401.000
Egenkapital: 1.032.000 829.000 731.000 661.000 655.000
Regnskap for  Rørleggertjenester As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.930.000 5.355.000 4.974.000 4.949.000 5.774.000
Driftskostnader -4.663.000 -4.782.000 -4.603.000 -4.404.000 -5.364.000
Driftsresultat 267.000 573.000 371.000 544.000 410.000
Finansinntekter 11.000 14.000 9.000 4.000 5.000
Finanskostnader -17.000 -23.000 -31.000 -40.000 -15.000
Finans -6.000 -9.000 -22.000 -36.000 -10.000
Resultat før skatt 260.000 564.000 349.000 508.000 401.000
Skattekostnad -57.000 -126.000 -79.000 -121.000 -100.000
Årsresultat 203.000 438.000 270.000 387.000 301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 481.000 564.000 648.000 733.000 929.000
Sum omløpsmidler 1.680.000 2.204.000 1.745.000 1.859.000 1.893.000
Sum eiendeler 2.161.000 2.768.000 2.393.000 2.592.000 2.822.000
Sum opptjent egenkapital 932.000 729.000 631.000 561.000 555.000
Sum egenkapital 1.032.000 829.000 731.000 661.000 655.000
Sum langsiktig gjeld 241.000 454.000 653.000 837.000 1.016.000
Sum kortsiktig gjeld 887.000 1.485.000 1.008.000 1.093.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 2.160.000 2.768.000 2.392.000 2.591.000 2.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.930.000 5.355.000 4.974.000 4.949.000 5.774.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.930.000 5.355.000 4.974.000 4.949.000 5.774.000
Varekostnad -2.515.000 -2.822.000 -2.655.000 -2.492.000 -3.331.000
Lønninger -1.678.000 -1.430.000 -1.494.000 -1.372.000 -1.545.000
Avskrivning -84.000 -84.000 -85.000 -91.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -386.000 -446.000 -369.000 -449.000 -409.000
Driftskostnader -4.663.000 -4.782.000 -4.603.000 -4.404.000 -5.364.000
Driftsresultat 267.000 573.000 371.000 544.000 410.000
Finansinntekter 11.000 14.000 9.000 4.000 5.000
Finanskostnader -17.000 -23.000 -31.000 -40.000 -15.000
Finans -6.000 -9.000 -22.000 -36.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -340.000 -200.000 -380.000 -300.000
Årsresultat 203.000 438.000 270.000 387.000 301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 481.000 564.000 648.000 733.000 929.000
Sum varige driftsmidler 481.000 564.000 648.000 733.000 929.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 481.000 564.000 648.000 733.000 929.000
Varebeholdning 56.000 64.000 32.000 26.000 48.000
Kundefordringer 488.000 670.000 350.000 591.000 215.000
Andre fordringer 206.000 138.000 125.000 98.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 931.000 1.332.000 1.238.000 1.144.000 1.522.000
Sum omløpsmidler 1.680.000 2.204.000 1.745.000 1.859.000 1.893.000
Sum eiendeler 2.161.000 2.768.000 2.393.000 2.592.000 2.822.000
Sum opptjent egenkapital 932.000 729.000 631.000 561.000 555.000
Sum egenkapital 1.032.000 829.000 731.000 661.000 655.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 61.000 60.000 52.000 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 241.000 454.000 653.000 837.000 1.016.000
Leverandørgjeld 178.000 535.000 238.000 182.000 372.000
Betalbar skatt 61.000 124.000 72.000 114.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 366.000 319.000 343.000 280.000 251.000
Utbytte 0 -340.000 -200.000 -380.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 282.000 166.000 156.000 136.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 887.000 1.485.000 1.008.000 1.093.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 2.160.000 2.768.000 2.392.000 2.591.000 2.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 793.000 719.000 737.000 766.000 741.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.7 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 1.7 1.7 1.6
Soliditet 47.8 29.9 30.6 25.5 23.2
Resultatgrad 5.4 10.7 7.5 1 7.1
Rentedekningsgrad 15.7 24.9 1 13.6 27.3
Gjeldsgrad 1.1 2.3 2.3 2.9 3.3
Total kapitalrentabilitet 12.9 21.2 15.9 21.2 14.7
Signatur
02.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex