Røros Dører Og Vinduer As
Juridisk navn:  Røros Dører Og Vinduer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72406300
Osloveien 20 Osloveien 20 Fax:
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 976982576
Aksjekapital: 13.550.000 NOK
Antall ansatte: 84
Etableringsdato: 12/6/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.31%
Resultat  
  
12.33%
Egenkapital  
  
-7.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 89.993.000 81.585.000 82.528.000 81.367.000 69.540.000
Resultat: -18.258.000 -20.825.000 -18.786.000 -13.945.000 -17.680.000
Egenkapital: 35.699.000 38.742.000 44.205.000 48.381.000 48.403.000
Regnskap for  Røros Dører Og Vinduer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 89.993.000 81.585.000 82.528.000 81.367.000 69.540.000
Driftskostnader -108.161.000 -102.064.000 -100.739.000 -95.185.000 -85.750.000
Driftsresultat -18.169.000 -20.478.000 -18.211.000 -13.818.000 -16.210.000
Finansinntekter 210.000 93.000 288.000 257.000 1.848.000
Finanskostnader -299.000 -440.000 -863.000 -384.000 -3.318.000
Finans -89.000 -347.000 -575.000 -127.000 -1.470.000
Resultat før skatt -18.258.000 -20.825.000 -18.786.000 -13.945.000 -17.680.000
Skattekostnad 3.347.000 4.171.000 4.506.000 3.568.000 4.890.000
Årsresultat -14.911.000 -16.654.000 -14.280.000 -10.377.000 -12.790.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.535.000 12.892.000 22.522.000 26.576.000 33.586.000
Sum omløpsmidler 52.032.000 51.658.000 43.137.000 43.061.000 47.569.000
Sum eiendeler 58.567.000 64.550.000 65.659.000 69.637.000 81.155.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 35.699.000 38.742.000 44.205.000 48.381.000 48.403.000
Sum langsiktig gjeld 830.000 1.119.000 2.279.000 2.192.000 2.309.000
Sum kortsiktig gjeld 22.038.000 24.689.000 19.175.000 19.064.000 30.443.000
Sum gjeld og egenkapital 58.567.000 64.550.000 65.659.000 69.637.000 81.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.993.000 81.585.000 82.528.000 81.367.000 69.540.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 89.993.000 81.585.000 82.528.000 81.367.000 69.540.000
Varekostnad -42.120.000 -35.427.000 -38.462.000 -35.687.000 -29.134.000
Lønninger -37.279.000 -34.397.000 -33.413.000 -32.987.000 -30.032.000
Avskrivning -7.354.000 -10.714.000 -9.724.000 -9.303.000 -9.218.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.566.000 -21.448.000 -19.864.000 -18.313.000 -17.662.000
Driftskostnader -108.161.000 -102.064.000 -100.739.000 -95.185.000 -85.750.000
Driftsresultat -18.169.000 -20.478.000 -18.211.000 -13.818.000 -16.210.000
Finansinntekter 210.000 93.000 288.000 257.000 1.848.000
Finanskostnader -299.000 -440.000 -863.000 -384.000 -3.318.000
Finans -89.000 -347.000 -575.000 -127.000 -1.470.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.911.000 -16.654.000 -14.280.000 -10.377.000 -12.790.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 22.391.000 1.625.000 33.454.000
Driftsløsøre 6.068.000 12.242.000 0 24.819.000 0
Sum varige driftsmidler 6.403.000 12.761.000 22.391.000 26.444.000 33.454.000
Sum finansielle anleggsmidler 131.000 131.000 131.000 132.000 132.000
Sum anleggsmidler 6.535.000 12.892.000 22.522.000 26.576.000 33.586.000
Varebeholdning 23.129.000 21.110.000 19.694.000 18.242.000 12.877.000
Kundefordringer 9.337.000 12.371.000 8.092.000 8.771.000 4.516.000
Andre fordringer 2.450.000 1.185.000 491.000 274.000 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 258.000 253.000 259.000 1.350.000
Sum omløpsmidler 52.032.000 51.658.000 43.137.000 43.061.000 47.569.000
Sum eiendeler 58.567.000 64.550.000 65.659.000 69.637.000 81.155.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 35.699.000 38.742.000 44.205.000 48.381.000 48.403.000
Sum avsetninger til forpliktelser 830.000 1.119.000 2.279.000 2.192.000 2.309.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.628.000 2.711.000 17.092.000
Sum langsiktig gjeld 830.000 1.119.000 2.279.000 2.192.000 2.309.000
Leverandørgjeld 8.071.000 11.322.000 5.849.000 5.036.000 4.654.000
Betalbar skatt 0 49.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.275.000 4.120.000 3.100.000 3.161.000 2.402.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.692.000 9.199.000 6.598.000 8.156.000 6.295.000
Sum kortsiktig gjeld 22.038.000 24.689.000 19.175.000 19.064.000 30.443.000
Sum gjeld og egenkapital 58.567.000 64.550.000 65.659.000 69.637.000 81.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.994.000 26.969.000 23.962.000 23.997.000 17.126.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.1 2.2 2.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2
Soliditet 6 6 67.3 69.5 59.6
Resultatgrad -20.2 -25.1 -22.1 -23.3
Rentedekningsgrad -60.8 -46.5 -21.1 -4.3
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.5 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet -30.7 -31.6 -27.3 -19.5 -17.7
Signatur
26.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex