Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røros Hotell As
Juridisk navn:  Røros Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72408000
An-magrittsvei An-magrittsvei Fax: 72419351
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 941637442
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 156
Etableringsdato: 7/24/1986
Foretakstype: AS
Tidligere navn: røros turisthotell as
Revisor: Revisorkonsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.94%
Resultat  
  
106.35%
Egenkapital  
  
-0.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 91.341.000 114.094.000 115.140.000 116.723.000 102.846.000
Resultat: 121.000 -1.906.000 335.000 827.000 120.000
Egenkapital: 12.357.000 12.427.000 12.382.000 12.142.000 10.534.000
Regnskap for  Røros Hotell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 91.341.000 114.094.000 115.140.000 116.723.000 102.846.000
Driftskostnader -90.891.000 -116.072.000 -114.861.000 -115.117.000 -102.700.000
Driftsresultat 450.000 -1.977.000 278.000 1.606.000 145.000
Finansinntekter 110.000 124.000 116.000 133.000 85.000
Finanskostnader -440.000 -53.000 -59.000 -911.000 -109.000
Finans -330.000 71.000 57.000 -778.000 -24.000
Resultat før skatt 121.000 -1.906.000 335.000 827.000 120.000
Skattekostnad -191.000 398.000 -95.000 -414.000 -74.000
Årsresultat -70.000 -1.508.000 240.000 413.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.629.000 13.157.000 3.990.000 4.381.000 4.820.000
Sum omløpsmidler 24.931.000 20.698.000 30.384.000 28.671.000 26.015.000
Sum eiendeler 28.560.000 33.855.000 34.374.000 33.052.000 30.835.000
Sum opptjent egenkapital 0 -155.000 -396.000 -809.000
Sum egenkapital 12.357.000 12.427.000 12.382.000 12.142.000 10.534.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 204.000 164.000 154.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.952.000 21.224.000 21.828.000 20.756.000 20.301.000
Sum gjeld og egenkapital 28.559.000 33.855.000 34.374.000 33.051.000 30.835.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.192.000 113.254.000 114.303.000 115.766.000 101.930.000
Andre inntekter 5.149.000 841.000 837.000 957.000 915.000
Driftsinntekter 91.341.000 114.094.000 115.140.000 116.723.000 102.846.000
Varekostnad -13.089.000 -19.567.000 -19.322.000 -21.563.000 -18.743.000
Lønninger -36.817.000 -52.230.000 -49.353.000 -47.717.000 -41.457.000
Avskrivning -698.000 -803.000 -919.000 -849.000 -795.000
Nedskrivning 0 -37.000 0 0
Andre driftskostnader -40.287.000 -43.472.000 -45.230.000 -44.988.000 -41.705.000
Driftskostnader -90.891.000 -116.072.000 -114.861.000 -115.117.000 -102.700.000
Driftsresultat 450.000 -1.977.000 278.000 1.606.000 145.000
Finansinntekter 110.000 124.000 116.000 133.000 85.000
Finanskostnader -440.000 -53.000 -59.000 -911.000 -109.000
Finans -330.000 71.000 57.000 -778.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 -1.508.000 240.000 413.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 73.000 151.000 355.000 1.147.000
Fast eiendom 42.000 42.000 42.000 32.000 32.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.716.000 2.943.000 3.429.000 3.739.000 3.250.000
Sum varige driftsmidler 2.758.000 2.984.000 3.471.000 3.771.000 3.282.000
Sum finansielle anleggsmidler 847.000 10.100.000 368.000 255.000 391.000
Sum anleggsmidler 3.629.000 13.157.000 3.990.000 4.381.000 4.820.000
Varebeholdning 1.539.000 1.918.000 1.712.000 1.528.000 2.113.000
Kundefordringer 1.023.000 4.268.000 9.960.000 5.456.000 5.507.000
Andre fordringer 1.958.000 719.000 1.092.000 1.177.000 1.499.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.127.000 10.561.000 12.795.000 16.539.000 10.000.000
Sum omløpsmidler 24.931.000 20.698.000 30.384.000 28.671.000 26.015.000
Sum eiendeler 28.560.000 33.855.000 34.374.000 33.052.000 30.835.000
Sum opptjent egenkapital 0 -155.000 -396.000 -809.000
Sum egenkapital 12.357.000 12.427.000 12.382.000 12.142.000 10.534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 250.000 204.000 164.000 154.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.163.000 1.770.000 728.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 250.000 204.000 164.000 154.000 0
Leverandørgjeld 2.998.000 3.532.000 6.155.000 6.156.000 5.092.000
Betalbar skatt 145.000 0 85.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.364.000 4.463.000 4.638.000 3.710.000 3.593.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.282.000 11.459.000 10.222.000 10.890.000 11.616.000
Sum kortsiktig gjeld 15.952.000 21.224.000 21.828.000 20.756.000 20.301.000
Sum gjeld og egenkapital 28.559.000 33.855.000 34.374.000 33.051.000 30.835.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.979.000 -526.000 8.556.000 7.915.000 5.714.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 1.4 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 1.3 1.3 1.2
Soliditet 43.3 36.7 3 36.7 34.2
Resultatgrad 0.5 -1.7 0.2 1.4 0.1
Rentedekningsgrad 1.0 -37.3 4.7 1.8 1.3
Gjeldsgrad 1.3 1.7 1.8 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 2.0 -5.5 1.1 5.3 0.7
Signatur
22.01.2021
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex