Rørosrein As
Juridisk navn:  Rørosrein As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97974966
Hagaveien 17 Hagaveien 17 Fax:
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 995939711
Aksjekapital: 1.999.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 8/11/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Bergstadens Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.99%
Resultat  
  
60.5%
Egenkapital  
  
-62.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.000.000 10.570.000 11.753.000 11.949.000 9.182.000
Resultat: -335.000 -848.000 -1.263.000 553.000 523.000
Egenkapital: 202.000 538.000 1.975.000 2.894.000 2.243.000
Regnskap for  Rørosrein As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.000.000 10.570.000 11.753.000 11.949.000 9.182.000
Driftskostnader -12.902.000 -11.095.000 -12.744.000 -11.122.000 -8.466.000
Driftsresultat 98.000 -524.000 -991.000 827.000 716.000
Finansinntekter 6.000 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -433.000 -331.000 -276.000 -277.000 -195.000
Finans -433.000 -325.000 -272.000 -274.000 -193.000
Resultat før skatt -335.000 -848.000 -1.263.000 553.000 523.000
Skattekostnad -589.000 344.000 98.000 63.000
Årsresultat -335.000 -1.438.000 -918.000 650.000 586.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.110.000 7.042.000 5.297.000 4.824.000 4.799.000
Sum omløpsmidler 4.967.000 6.623.000 4.800.000 6.057.000 5.573.000
Sum eiendeler 10.077.000 13.665.000 10.097.000 10.881.000 10.372.000
Sum opptjent egenkapital -300.000 35.000 1.473.000 2.391.000 1.741.000
Sum egenkapital 202.000 538.000 1.975.000 2.894.000 2.243.000
Sum langsiktig gjeld 6.770.000 7.064.000 5.642.000 5.248.000 4.968.000
Sum kortsiktig gjeld 3.104.000 6.064.000 2.480.000 2.739.000 3.162.000
Sum gjeld og egenkapital 10.076.000 13.665.000 10.097.000 10.880.000 10.373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.503.000 10.391.000 11.391.000 10.619.000 8.006.000
Andre inntekter 497.000 180.000 361.000 1.329.000 1.176.000
Driftsinntekter 13.000.000 10.570.000 11.753.000 11.949.000 9.182.000
Varekostnad -7.319.000 -5.677.000 -6.578.000 -5.503.000 -4.580.000
Lønninger -2.828.000 -2.577.000 -3.129.000 -2.557.000 -1.801.000
Avskrivning -689.000 -535.000 -473.000 -390.000 -250.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.086.000 -2.101.000 -2.713.000 -2.422.000 -1.984.000
Driftskostnader -12.902.000 -11.095.000 -12.744.000 -11.122.000 -8.466.000
Driftsresultat 98.000 -524.000 -991.000 827.000 716.000
Finansinntekter 6.000 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -433.000 -331.000 -276.000 -277.000 -195.000
Finans -433.000 -325.000 -272.000 -274.000 -193.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -335.000 -1.438.000 -918.000 650.000 586.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 101.000 751.000 456.000 360.000
Fast eiendom 3.865.000 5.595.000 3.364.000 3.210.000 3.937.000
Maskiner anlegg 339.000 434.000 534.000 454.000 109.000
Driftsløsøre 828.000 907.000 634.000 680.000 359.000
Sum varige driftsmidler 5.031.000 6.935.000 4.531.000 4.344.000 4.405.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.000 6.000 14.000 24.000 34.000
Sum anleggsmidler 5.110.000 7.042.000 5.297.000 4.824.000 4.799.000
Varebeholdning 3.063.000 3.138.000 2.490.000 2.151.000 2.095.000
Kundefordringer 1.357.000 1.752.000 1.312.000 1.489.000 1.925.000
Andre fordringer 305.000 1.278.000 413.000 1.137.000 1.267.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 241.000 456.000 585.000 1.280.000 286.000
Sum omløpsmidler 4.967.000 6.623.000 4.800.000 6.057.000 5.573.000
Sum eiendeler 10.077.000 13.665.000 10.097.000 10.881.000 10.372.000
Sum opptjent egenkapital -300.000 35.000 1.473.000 2.391.000 1.741.000
Sum egenkapital 202.000 538.000 1.975.000 2.894.000 2.243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 762.000 1.082.000 80.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.770.000 7.064.000 5.642.000 5.248.000 4.968.000
Leverandørgjeld 1.465.000 3.453.000 1.675.000 2.114.000 2.634.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 213.000 160.000 258.000 259.000 101.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 663.000 1.369.000 467.000 365.000 426.000
Sum kortsiktig gjeld 3.104.000 6.064.000 2.480.000 2.739.000 3.162.000
Sum gjeld og egenkapital 10.076.000 13.665.000 10.097.000 10.880.000 10.373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.863.000 559.000 2.320.000 3.318.000 2.411.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 1.9 2.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.9 1.4 1.1
Soliditet 2.0 3.9 19.6 26.6 21.6
Resultatgrad 0.8 -5.0 -8.4 6.9 7.8
Rentedekningsgrad 0.2 -1.6 -3.6 3 3.7
Gjeldsgrad 48.9 24.4 4.1 2.8 3.6
Total kapitalrentabilitet 1.0 -3.8 -9.8 7.6 6.9
Signatur
25.10.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.10.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex