Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørosvidda Hotell As
Juridisk navn:  Rørosvidda Hotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72411089
Øra 25 Øra 25 Fax: 72412377
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 981361636
Aksjekapital: 201.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/17/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: idrettsparken hotell og vandrerhjem as
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.61%
Resultat  
  
208.48%
Egenkapital  
  
183.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.955.000 4.061.000 4.042.000 4.370.000 4.031.000
Resultat: 358.000 -330.000 -122.000 243.000 -2.000
Egenkapital: 160.000 -191.000 138.000 237.000 52.000
Regnskap for  Rørosvidda Hotell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.955.000 4.061.000 4.042.000 4.370.000 4.031.000
Driftskostnader -3.568.000 -4.381.000 -4.141.000 -4.121.000 -4.027.000
Driftsresultat 386.000 -321.000 -99.000 250.000 4.000
Finansinntekter 1.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -28.000 -9.000 -26.000 -11.000 -10.000
Finans -28.000 -8.000 -22.000 -7.000 -6.000
Resultat før skatt 358.000 -330.000 -122.000 243.000 -2.000
Skattekostnad -7.000 0 23.000 -58.000 -2.000
Årsresultat 351.000 -330.000 -98.000 185.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 245.000 293.000 86.000 83.000 127.000
Sum omløpsmidler 511.000 658.000 959.000 586.000 768.000
Sum eiendeler 756.000 951.000 1.045.000 669.000 895.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -392.000 -63.000 36.000 -149.000
Sum egenkapital 160.000 -191.000 138.000 237.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 597.000 1.143.000 907.000 432.000 843.000
Sum gjeld og egenkapital 757.000 952.000 1.045.000 669.000 895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.503.000 4.061.000 4.042.000 4.370.000 4.031.000
Andre inntekter 453.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.955.000 4.061.000 4.042.000 4.370.000 4.031.000
Varekostnad -427.000 -518.000 -404.000 -467.000 -438.000
Lønninger -1.240.000 -1.930.000 -1.833.000 -1.934.000 -1.834.000
Avskrivning -40.000 -19.000 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.861.000 -1.914.000 -1.894.000 -1.710.000 -1.745.000
Driftskostnader -3.568.000 -4.381.000 -4.141.000 -4.121.000 -4.027.000
Driftsresultat 386.000 -321.000 -99.000 250.000 4.000
Finansinntekter 1.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -28.000 -9.000 -26.000 -11.000 -10.000
Finans -28.000 -8.000 -22.000 -7.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 351.000 -330.000 -98.000 185.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 24.000 24.000 1.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 203.000 243.000 47.000 57.000 66.000
Sum varige driftsmidler 203.000 243.000 47.000 57.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 15.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 245.000 293.000 86.000 83.000 127.000
Varebeholdning 31.000 50.000 74.000 57.000 49.000
Kundefordringer 52.000 203.000 58.000 117.000 108.000
Andre fordringer 233.000 18.000 16.000 12.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 196.000 387.000 810.000 401.000 578.000
Sum omløpsmidler 511.000 658.000 959.000 586.000 768.000
Sum eiendeler 756.000 951.000 1.045.000 669.000 895.000
Sum opptjent egenkapital -41.000 -392.000 -63.000 36.000 -149.000
Sum egenkapital 160.000 -191.000 138.000 237.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 86.000 88.000 84.000 68.000
Betalbar skatt 0 0 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 61.000 62.000 69.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 572.000 995.000 757.000 255.000 677.000
Sum kortsiktig gjeld 597.000 1.143.000 907.000 432.000 843.000
Sum gjeld og egenkapital 757.000 952.000 1.045.000 669.000 895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -86.000 -485.000 52.000 154.000 -75.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 1 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 1 1.2 0.9
Soliditet 21.1 -20.1 13.2 35.4 5.8
Resultatgrad 9.8 -7.9 -2.4 5.7 0.1
Rentedekningsgrad 13.8 -35.7 -3.8 22.7 0.4
Gjeldsgrad 3.7 6.6 1.8 16.2
Total kapitalrentabilitet 51.0 -33.6 -9.1 3 0.9
Signatur
17.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex