Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rørvik Taubanedrift As
Juridisk navn:  Rørvik Taubanedrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51660588
Ileveien 2B Ileveien 2B Fax:
4310 Hommersåk 4310 Hommersåk
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 979451369
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Hg-Regnskap Sandnes Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.99%
Resultat  
  
-53.82%
Egenkapital  
  
-320.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.766.000 11.686.000 11.744.000 10.348.000 9.487.000
Resultat: -503.000 -327.000 610.000 -276.000 -663.000
Egenkapital: -346.000 157.000 484.000 -126.000 150.000
Regnskap for  Rørvik Taubanedrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.766.000 11.686.000 11.744.000 10.348.000 9.487.000
Driftskostnader -9.189.000 -11.947.000 -11.004.000 -10.587.000 -10.090.000
Driftsresultat -423.000 -261.000 741.000 -238.000 -604.000
Finansinntekter 11.000 27.000 3.000 6.000 8.000
Finanskostnader -91.000 -93.000 -133.000 -43.000 -68.000
Finans -80.000 -66.000 -130.000 -37.000 -60.000
Resultat før skatt -503.000 -327.000 610.000 -276.000 -663.000
Skattekostnad 0 0 55.000
Årsresultat -503.000 -327.000 610.000 -276.000 -608.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.348.000 1.362.000 1.640.000 919.000 1.194.000
Sum omløpsmidler 593.000 1.374.000 1.379.000 1.561.000 860.000
Sum eiendeler 1.941.000 2.736.000 3.019.000 2.480.000 2.054.000
Sum opptjent egenkapital -446.000 57.000 384.000 -226.000 50.000
Sum egenkapital -346.000 157.000 484.000 -126.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 49.000 316.000 951.000 927.000 495.000
Sum kortsiktig gjeld 2.237.000 2.262.000 1.585.000 1.679.000 1.409.000
Sum gjeld og egenkapital 1.940.000 2.735.000 3.020.000 2.480.000 2.054.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.745.000 11.486.000 11.744.000 10.110.000 9.487.000
Andre inntekter 21.000 200.000 0 237.000 0
Driftsinntekter 8.766.000 11.686.000 11.744.000 10.348.000 9.487.000
Varekostnad -3.220.000 -6.303.000 -5.905.000 -5.181.000 -5.004.000
Lønninger -2.128.000 -1.726.000 -1.793.000 -1.625.000 -1.267.000
Avskrivning -390.000 -454.000 -370.000 -355.000 -338.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.451.000 -3.464.000 -2.936.000 -3.426.000 -3.481.000
Driftskostnader -9.189.000 -11.947.000 -11.004.000 -10.587.000 -10.090.000
Driftsresultat -423.000 -261.000 741.000 -238.000 -604.000
Finansinntekter 11.000 27.000 3.000 6.000 8.000
Finanskostnader -91.000 -93.000 -133.000 -43.000 -68.000
Finans -80.000 -66.000 -130.000 -37.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -503.000 -327.000 610.000 -276.000 -608.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 620.000 0 0 0
Driftsløsøre 368.000 1.362.000 1.640.000 919.000 1.194.000
Sum varige driftsmidler 988.000 1.362.000 1.640.000 919.000 1.194.000
Sum finansielle anleggsmidler 360.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.348.000 1.362.000 1.640.000 919.000 1.194.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 280.000 165.000 300.000 472.000 511.000
Andre fordringer 261.000 860.000 806.000 210.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 52.000 349.000 273.000 880.000 90.000
Sum omløpsmidler 593.000 1.374.000 1.379.000 1.561.000 860.000
Sum eiendeler 1.941.000 2.736.000 3.019.000 2.480.000 2.054.000
Sum opptjent egenkapital -446.000 57.000 384.000 -226.000 50.000
Sum egenkapital -346.000 157.000 484.000 -126.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 392.000 0 0 194.000
Sum langsiktig gjeld 49.000 316.000 951.000 927.000 495.000
Leverandørgjeld 1.182.000 1.339.000 1.024.000 726.000 701.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 299.000 407.000 351.000 369.000 372.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 363.000 516.000 209.000 584.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 2.237.000 2.262.000 1.585.000 1.679.000 1.409.000
Sum gjeld og egenkapital 1.940.000 2.735.000 3.020.000 2.480.000 2.054.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.644.000 -888.000 -206.000 -118.000 -549.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.9 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.9 0.9 0.6
Soliditet -17.8 5.7 1 -5.1 7.3
Resultatgrad -4.8 -2.2 6.3 -2.3 -6.4
Rentedekningsgrad -4.6 -2.8 5.6 -5.5 -8.9
Gjeldsgrad -6.6 16.4 5.2 -20.7 12.7
Total kapitalrentabilitet -21.2 -8.6 24.6 -9.4
Signatur
02.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.11.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex