Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Røsåsen Skogsmaskiner As
Juridisk navn:  Røsåsen Skogsmaskiner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90886584
Sidensvansvegen 11 Sidensvansvegen 11 Fax: 63955306
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 981469054
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/3/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aktiva Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.71%
Resultat  
  
-66.94%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.898.000 37.924.000 30.214.000 24.803.000 23.806.000
Resultat: 2.933.000 8.873.000 4.089.000 1.821.000 3.430.000
Egenkapital: 4.545.000 4.545.000 1.644.000 3.151.000 3.116.000
Regnskap for  Røsåsen Skogsmaskiner As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.898.000 37.924.000 30.214.000 24.803.000 23.806.000
Driftskostnader -23.013.000 -29.116.000 -26.191.000 -23.069.000 -20.402.000
Driftsresultat 2.885.000 8.807.000 4.023.000 1.733.000 3.404.000
Finansinntekter 48.000 66.000 66.000 90.000 28.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000
Finans 48.000 66.000 66.000 89.000 26.000
Resultat før skatt 2.933.000 8.873.000 4.089.000 1.821.000 3.430.000
Skattekostnad -646.000 -1.952.000 -901.000 -387.000 -782.000
Årsresultat 2.287.000 6.921.000 3.188.000 1.434.000 2.648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.091.000 4.701.000 1.165.000 1.591.000 2.278.000
Sum omløpsmidler 10.798.000 10.092.000 9.768.000 7.121.000 8.861.000
Sum eiendeler 12.889.000 14.793.000 10.933.000 8.712.000 11.139.000
Sum opptjent egenkapital 4.045.000 4.045.000 1.144.000 2.651.000 2.616.000
Sum egenkapital 4.545.000 4.545.000 1.644.000 3.151.000 3.116.000
Sum langsiktig gjeld 700.000 702.000 584.000 726.000 976.000
Sum kortsiktig gjeld 7.645.000 9.545.000 8.705.000 4.836.000 7.047.000
Sum gjeld og egenkapital 12.890.000 14.792.000 10.933.000 8.713.000 11.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.519.000 37.375.000 29.949.000 24.729.000 21.934.000
Andre inntekter 1.379.000 548.000 265.000 74.000 1.872.000
Driftsinntekter 25.898.000 37.924.000 30.214.000 24.803.000 23.806.000
Varekostnad -335.000 -8.184.000 -4.254.000 -2.398.000 -1.215.000
Lønninger -8.653.000 -7.612.000 -7.740.000 -7.370.000 -6.689.000
Avskrivning -1.140.000 -582.000 -599.000 -660.000 -664.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -12.885.000 -12.738.000 -13.598.000 -12.641.000 -11.834.000
Driftskostnader -23.013.000 -29.116.000 -26.191.000 -23.069.000 -20.402.000
Driftsresultat 2.885.000 8.807.000 4.023.000 1.733.000 3.404.000
Finansinntekter 48.000 66.000 66.000 90.000 28.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000
Finans 48.000 66.000 66.000 89.000 26.000
Konsernbidrag -88.000 -20.000 -794.000 0 0
Utbytte -2.200.000 -4.000.000 -3.900.000 -1.400.000 -2.600.000
Årsresultat 2.287.000 6.921.000 3.188.000 1.434.000 2.648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.035.000 4.673.000 1.160.000 1.564.000 2.224.000
Sum varige driftsmidler 2.035.000 4.673.000 1.160.000 1.564.000 2.224.000
Sum finansielle anleggsmidler 56.000 28.000 5.000 27.000 54.000
Sum anleggsmidler 2.091.000 4.701.000 1.165.000 1.591.000 2.278.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.313.000 2.490.000 1.906.000 1.941.000 4.844.000
Andre fordringer 658.000 1.172.000 617.000 419.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.827.000 6.430.000 7.244.000 4.761.000 3.901.000
Sum omløpsmidler 10.798.000 10.092.000 9.768.000 7.121.000 8.861.000
Sum eiendeler 12.889.000 14.793.000 10.933.000 8.712.000 11.139.000
Sum opptjent egenkapital 4.045.000 4.045.000 1.144.000 2.651.000 2.616.000
Sum egenkapital 4.545.000 4.545.000 1.644.000 3.151.000 3.116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 700.000 702.000 584.000 726.000 976.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 700.000 702.000 584.000 726.000 976.000
Leverandørgjeld 1.743.000 1.843.000 915.000 1.086.000 1.099.000
Betalbar skatt 623.000 1.828.000 819.000 636.000 652.000
Skyldig offentlige avgifter 1.551.000 571.000 931.000 420.000 1.447.000
Utbytte -2.200.000 -4.000.000 -3.900.000 -1.400.000 -2.600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.528.000 1.304.000 2.141.000 1.294.000 1.249.000
Sum kortsiktig gjeld 7.645.000 9.545.000 8.705.000 4.836.000 7.047.000
Sum gjeld og egenkapital 12.890.000 14.792.000 10.933.000 8.713.000 11.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.153.000 547.000 1.063.000 2.285.000 1.814.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1.1 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.1 1.5 1.3
Soliditet 35.3 30.7 1 36.2 2
Resultatgrad 11.1 23.2 13.3 7 14.3
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 1.8 2.3 5.7 1.8 2.6
Total kapitalrentabilitet 22.8 60.0 37.4 20.9 30.8
Signatur
05.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2017
Prokura
Moum Elisabeth
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex