R Daaland AS
Juridisk navn:  R Daaland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73825250
Fossegrenda 3B Fossegrenda 3B Fax: 73825251
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 929188292
Aksjekapital: 2.856.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 9/20/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.64%
Resultat  
  
66.01%
Egenkapital  
  
23.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 62.936.000 66.698.000 60.759.000 67.136.000 43.059.000
Resultat: 6.926.000 4.172.000 1.308.000 348.000 -1.736.000
Egenkapital: 14.783.000 11.948.000 8.708.000 7.264.000 6.736.000
Regnskap for  R Daaland AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 62.936.000 66.698.000 60.759.000 67.136.000 43.059.000
Driftskostnader -55.943.000 -62.531.000 -59.333.000 -66.655.000 -44.507.000
Driftsresultat 6.993.000 4.167.000 1.426.000 481.000 -1.447.000
Finansinntekter 112.000 215.000 218.000 279.000 85.000
Finanskostnader -179.000 -211.000 -335.000 -412.000 -374.000
Finans -67.000 4.000 -117.000 -133.000 -289.000
Resultat før skatt 6.926.000 4.172.000 1.308.000 348.000 -1.736.000
Skattekostnad -1.531.000 -931.000 -286.000 -72.000 424.000
Årsresultat 5.395.000 3.240.000 1.022.000 276.000 -1.312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.595.000 1.227.000 1.246.000 1.245.000 337.000
Sum omløpsmidler 22.140.000 25.900.000 17.992.000 23.519.000 21.040.000
Sum eiendeler 29.735.000 27.127.000 19.238.000 24.764.000 21.377.000
Sum opptjent egenkapital 8.144.000 5.309.000 2.069.000 1.047.000 771.000
Sum egenkapital 14.783.000 11.948.000 8.708.000 7.264.000 6.736.000
Sum langsiktig gjeld 2.164.000 1.921.000 1.620.000 1.368.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 12.788.000 13.257.000 8.910.000 16.131.000 14.388.000
Sum gjeld og egenkapital 29.735.000 27.126.000 19.238.000 24.762.000 21.377.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.936.000 66.698.000 60.757.000 67.136.000 43.059.000
Andre inntekter 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 62.936.000 66.698.000 60.759.000 67.136.000 43.059.000
Varekostnad -23.262.000 -30.834.000 -29.983.000 -37.979.000 -18.624.000
Lønninger -23.360.000 -22.912.000 -21.152.000 -20.881.000 -18.948.000
Avskrivning -231.000 -224.000 -210.000 -204.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.090.000 -8.561.000 -7.988.000 -7.591.000 -6.832.000
Driftskostnader -55.943.000 -62.531.000 -59.333.000 -66.655.000 -44.507.000
Driftsresultat 6.993.000 4.167.000 1.426.000 481.000 -1.447.000
Finansinntekter 112.000 215.000 218.000 279.000 85.000
Finanskostnader -179.000 -211.000 -335.000 -412.000 -374.000
Finans -67.000 4.000 -117.000 -133.000 -289.000
Konsernbidrag -1.560.000 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 5.395.000 3.240.000 1.022.000 276.000 -1.312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 12.000 17.000 22.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.330.000 1.156.000 1.170.000 1.164.000 278.000
Sum varige driftsmidler 1.330.000 1.156.000 1.170.000 1.164.000 278.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.259.000 59.000 59.000 59.000 59.000
Sum anleggsmidler 7.595.000 1.227.000 1.246.000 1.245.000 337.000
Varebeholdning 1.737.000 1.589.000 1.601.000 1.466.000 1.330.000
Kundefordringer 8.418.000 12.169.000 8.855.000 16.396.000 12.065.000
Andre fordringer 222.000 425.000 6.557.000 4.952.000 6.997.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.887.000 5.691.000 979.000 705.000 648.000
Sum omløpsmidler 22.140.000 25.900.000 17.992.000 23.519.000 21.040.000
Sum eiendeler 29.735.000 27.127.000 19.238.000 24.764.000 21.377.000
Sum opptjent egenkapital 8.144.000 5.309.000 2.069.000 1.047.000 771.000
Sum egenkapital 14.783.000 11.948.000 8.708.000 7.264.000 6.736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.959.000 1.562.000 807.000 401.000 254.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.000.000 0 390.000 5.478.000 3.814.000
Sum langsiktig gjeld 2.164.000 1.921.000 1.620.000 1.368.000 254.000
Leverandørgjeld 2.638.000 5.833.000 3.096.000 5.503.000 4.757.000
Betalbar skatt 695.000 176.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.651.000 3.862.000 3.173.000 3.032.000 1.739.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.804.000 3.387.000 2.252.000 2.118.000 4.078.000
Sum kortsiktig gjeld 12.788.000 13.257.000 8.910.000 16.131.000 14.388.000
Sum gjeld og egenkapital 29.735.000 27.126.000 19.238.000 24.762.000 21.377.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.352.000 12.643.000 9.082.000 7.388.000 6.652.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 2 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 1.8 1.4 1.4
Soliditet 49.7 4 45.3 29.3 31.5
Resultatgrad 11.1 6.2 2.3 0.7 -3.4
Rentedekningsgrad 39.1 19.7 4.3 1.2 -3.9
Gjeldsgrad 1.0 1.3 1.2 2.4 2.2
Total kapitalrentabilitet 23.9 16.2 8.5 3.1 -6.4
Signatur
13.03.2017
STYRETS FORMANN.
Prokurister
13.03.2017
Prokura hver for seg
Gjersvold Atle
Kristoffersen Jannicken Gjers
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex