Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
R&s Bensin AS
Juridisk navn:  R&s Bensin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32840567
Engersand Havn 32 Røykenveien 12 Fax: 32840597
3427 Gullaug 3427 Gullaug
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 995676958
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/21/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.81%
Resultat  
  
-27.71%
Egenkapital  
  
15.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.540.000 19.900.000 14.965.000 13.947.000 14.607.000
Resultat: 527.000 729.000 314.000 648.000 94.000
Egenkapital: 1.947.000 1.679.000 1.214.000 1.033.000 1.024.000
Regnskap for  R&s Bensin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.540.000 19.900.000 14.965.000 13.947.000 14.607.000
Driftskostnader -18.972.000 -19.121.000 -14.615.000 -13.250.000 -14.413.000
Driftsresultat 568.000 779.000 351.000 698.000 194.000
Finansinntekter 6.000 21.000 9.000 6.000 3.000
Finanskostnader -47.000 -70.000 -46.000 -56.000 -102.000
Finans -41.000 -49.000 -37.000 -50.000 -99.000
Resultat før skatt 527.000 729.000 314.000 648.000 94.000
Skattekostnad -119.000 -164.000 -83.000 -173.000 -33.000
Årsresultat 408.000 565.000 231.000 475.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.641.000 2.721.000 2.531.000 2.597.000 2.701.000
Sum omløpsmidler 5.276.000 4.112.000 3.182.000 2.826.000 1.728.000
Sum eiendeler 7.917.000 6.833.000 5.713.000 5.423.000 4.429.000
Sum opptjent egenkapital 1.844.000 1.576.000 1.111.000 931.000 922.000
Sum egenkapital 1.947.000 1.679.000 1.214.000 1.033.000 1.024.000
Sum langsiktig gjeld 1.722.000 2.055.000 2.159.000 2.189.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 4.248.000 3.099.000 2.340.000 2.200.000 2.312.000
Sum gjeld og egenkapital 7.917.000 6.833.000 5.713.000 5.423.000 4.429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.987.000 18.299.000 13.933.000 13.099.000 13.790.000
Andre inntekter 1.553.000 1.601.000 1.032.000 848.000 818.000
Driftsinntekter 19.540.000 19.900.000 14.965.000 13.947.000 14.607.000
Varekostnad -8.985.000 -8.668.000 -6.373.000 -5.937.000 -5.919.000
Lønninger -5.453.000 -5.741.000 -4.834.000 -4.152.000 -4.678.000
Avskrivning -80.000 -95.000 -66.000 -108.000 -336.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.454.000 -4.617.000 -3.342.000 -3.053.000 -3.480.000
Driftskostnader -18.972.000 -19.121.000 -14.615.000 -13.250.000 -14.413.000
Driftsresultat 568.000 779.000 351.000 698.000 194.000
Finansinntekter 6.000 21.000 9.000 6.000 3.000
Finanskostnader -47.000 -70.000 -46.000 -56.000 -102.000
Finans -41.000 -49.000 -37.000 -50.000 -99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -140.000 -100.000 -50.000 -56.000 0
Årsresultat 408.000 565.000 231.000 475.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.461.000 2.480.000 2.516.000 2.555.000 2.591.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 180.000 241.000 15.000 42.000 110.000
Sum varige driftsmidler 2.641.000 2.721.000 2.531.000 2.597.000 2.701.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.641.000 2.721.000 2.531.000 2.597.000 2.701.000
Varebeholdning 1.090.000 999.000 647.000 674.000 613.000
Kundefordringer 56.000 189.000 249.000 311.000 208.000
Andre fordringer 317.000 2.152.000 1.485.000 1.370.000 303.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.813.000 772.000 800.000 471.000 605.000
Sum omløpsmidler 5.276.000 4.112.000 3.182.000 2.826.000 1.728.000
Sum eiendeler 7.917.000 6.833.000 5.713.000 5.423.000 4.429.000
Sum opptjent egenkapital 1.844.000 1.576.000 1.111.000 931.000 922.000
Sum egenkapital 1.947.000 1.679.000 1.214.000 1.033.000 1.024.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.722.000 2.055.000 2.159.000 2.189.000 1.092.000
Leverandørgjeld 1.793.000 827.000 871.000 888.000 934.000
Betalbar skatt 119.000 164.000 83.000 173.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 416.000 452.000 388.000 413.000 546.000
Utbytte -140.000 -100.000 -50.000 -56.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.780.000 1.556.000 947.000 671.000 742.000
Sum kortsiktig gjeld 4.248.000 3.099.000 2.340.000 2.200.000 2.312.000
Sum gjeld og egenkapital 7.917.000 6.833.000 5.713.000 5.423.000 4.429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.028.000 1.013.000 842.000 626.000 -584.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 1.4 1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1.1 1 0.5
Soliditet 24.6 24.6 21.2 19.1 23.1
Resultatgrad 2.9 3.9 2.3 5 1.3
Rentedekningsgrad 12.1 11.1 7.6 12.5 1.9
Gjeldsgrad 3.1 3.1 3.7 4.2 3.3
Total kapitalrentabilitet 7.3 11.7 6.3 1 4.4
Signatur
26.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex