Rabben Borettslag
Juridisk navn:  Rabben Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78412622
Postboks 6156 Storgata 4 Fax:
9291 Tromsø 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 852517042
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/17/1970
Foretakstype: BRL
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Nord
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-14.22%
Egenkapital  
  
38.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 425.000 425.000 425.000 425.000 403.000
Resultat: 187.000 218.000 214.000 215.000 199.000
Egenkapital: 501.000 362.000 175.000 2.000 -158.000
Regnskap for  Rabben Borettslag
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 425.000 425.000 425.000 425.000 403.000
Driftskostnader -238.000 -207.000 -210.000 -210.000 -204.000
Driftsresultat 187.000 218.000 214.000 215.000 199.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 187.000 218.000 214.000 215.000 199.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 139.000 186.000 174.000 160.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000
Sum omløpsmidler 592.000 530.000 431.000 350.000 224.000
Sum eiendeler 2.797.000 2.735.000 2.636.000 2.555.000 2.429.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 501.000 362.000 175.000 2.000 -158.000
Sum langsiktig gjeld 2.227.000 2.310.000 2.405.000 2.499.000 2.581.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 63.000 55.000 54.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.296.000 2.373.000 2.460.000 2.553.000 2.587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 425.000 425.000 425.000 425.000 403.000
Driftsinntekter 425.000 425.000 425.000 425.000 403.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -230.000 -199.000 -202.000 -202.000 -196.000
Driftskostnader -238.000 -207.000 -210.000 -210.000 -204.000
Driftsresultat 187.000 218.000 214.000 215.000 199.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 139.000 186.000 174.000 160.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 20.000 4.000 4.000
Andre fordringer 59.000 54.000 50.000 40.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 514.000 476.000 381.000 306.000 220.000
Sum omløpsmidler 592.000 530.000 431.000 350.000 224.000
Sum eiendeler 2.797.000 2.735.000 2.636.000 2.555.000 2.429.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 501.000 362.000 175.000 2.000 -158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.227.000 2.310.000 2.405.000 2.499.000 2.581.000
Leverandørgjeld 60.000 55.000 55.000 49.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 5.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 63.000 55.000 54.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.296.000 2.373.000 2.460.000 2.553.000 2.587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 523.000 467.000 376.000 296.000 218.000
Likviditetsgrad 1 8.6 8.4 7.8 6.5 37.3
Likviditetsgrad 2 8.6 8.4 7.8 6.5 37.3
Soliditet 17.9 13.2 6.6 0.1 -6.5
Resultatgrad 44.0 51.3 50.4 50.6 49.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.6 6.6 14.1 1276.5 -16.4
Total kapitalrentabilitet 6.7 8.0 8.1 8.4 8.2
Signatur
26.08.2022
STYRELEDER (NESTLEDER) OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex