Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Racing Junior AS
Juridisk navn:  Racing Junior AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22051050
c/o Rolv Mangseth Høgdaveien 21B c/o Rolv Mangseth Høgdaveien 21B Fax: 22051052
0680 Oslo 680 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982243408
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.48%
Resultat  
  
24.44%
Egenkapital  
  
32.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 116.000 105.000 140.000 185.000 116.000
Resultat: 56.000 45.000 51.000 111.000 32.000
Egenkapital: 179.000 135.000 140.000 186.000 137.000
Regnskap for  Racing Junior AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 116.000 105.000 140.000 185.000 116.000
Driftskostnader -60.000 -61.000 -89.000 -74.000 -85.000
Driftsresultat 56.000 45.000 51.000 111.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 56.000 45.000 51.000 111.000 32.000
Skattekostnad -12.000 -10.000 -11.000 -26.000 -8.000
Årsresultat 44.000 35.000 40.000 85.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 317.000 286.000 299.000 359.000 265.000
Sum eiendeler 317.000 286.000 299.000 359.000 265.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 35.000 40.000 86.000 37.000
Sum egenkapital 179.000 135.000 140.000 186.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 138.000 151.000 159.000 173.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 317.000 286.000 299.000 359.000 265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.000 97.000 131.000 151.000 107.000
Andre inntekter 8.000 8.000 8.000 34.000 10.000
Driftsinntekter 116.000 105.000 140.000 185.000 116.000
Varekostnad -46.000 -42.000 -71.000 -56.000 -62.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -19.000 -18.000 -18.000 -23.000
Driftskostnader -60.000 -61.000 -89.000 -74.000 -85.000
Driftsresultat 56.000 45.000 51.000 111.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -40.000 -86.000 -36.000 0
Årsresultat 44.000 35.000 40.000 85.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 8.000 10.000 10.000 11.000 13.000
Kundefordringer 10.000 16.000 15.000 15.000 6.000
Andre fordringer 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 285.000 245.000 259.000 319.000 231.000
Sum omløpsmidler 317.000 286.000 299.000 359.000 265.000
Sum eiendeler 317.000 286.000 299.000 359.000 265.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 35.000 40.000 86.000 37.000
Sum egenkapital 179.000 135.000 140.000 186.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 88.000 104.000 105.000 102.000 89.000
Betalbar skatt 12.000 10.000 11.000 26.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 18.000 25.000 31.000 19.000
Utbytte -40.000 -86.000 -36.000 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 19.000 18.000 14.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 151.000 159.000 173.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 317.000 286.000 299.000 359.000 265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 135.000 140.000 186.000 137.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.9 1.9 2 2
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8 1.8 2 2
Soliditet 56.5 47.2 46.8 51.8 51.7
Resultatgrad 48.3 42.9 36.4 6 26.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1.1 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 17.7 15.7 17.1 30.9 11.7
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex