Ragnar Strømmen As
Juridisk navn:  Ragnar Strømmen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91827885
Norevegen 1882 Fax:
3629 Nore 3629 Nore
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 952143611
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Uvdal Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.12%
Resultat  
  
175.3%
Egenkapital  
  
-10.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.369.000 3.116.000 4.458.000 5.067.000 5.002.000
Resultat: 317.000 -421.000 29.000 211.000 188.000
Egenkapital: 6.109.000 6.862.000 7.480.000 7.457.000 7.273.000
Regnskap for  Ragnar Strømmen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.369.000 3.116.000 4.458.000 5.067.000 5.002.000
Driftskostnader -3.047.000 -3.540.000 -4.424.000 -4.851.000 -4.313.000
Driftsresultat 321.000 -423.000 34.000 215.000 688.000
Finansinntekter 3.000 6.000 12.000 10.000 13.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -17.000 -14.000 -512.000
Finans -3.000 1.000 -5.000 -4.000 -499.000
Resultat før skatt 317.000 -421.000 29.000 211.000 188.000
Skattekostnad -70.000 93.000 -6.000 -28.000 -140.000
Årsresultat 248.000 -328.000 23.000 184.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.292.000 2.588.000 3.502.000 4.562.000 5.707.000
Sum omløpsmidler 4.916.000 5.408.000 5.488.000 4.651.000 3.733.000
Sum eiendeler 7.208.000 7.996.000 8.990.000 9.213.000 9.440.000
Sum opptjent egenkapital 6.009.000 6.762.000 7.380.000 7.357.000 7.173.000
Sum egenkapital 6.109.000 6.862.000 7.480.000 7.457.000 7.273.000
Sum langsiktig gjeld 795.000 917.000 1.179.000 1.465.000 1.758.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000 217.000 331.000 292.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 7.209.000 7.996.000 8.990.000 9.214.000 9.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.277.000 3.111.000 4.455.000 5.067.000 4.665.000
Andre inntekter 1.092.000 5.000 3.000 0 337.000
Driftsinntekter 3.369.000 3.116.000 4.458.000 5.067.000 5.002.000
Varekostnad -20.000 -212.000 -805.000 -982.000 -947.000
Lønninger -972.000 -940.000 -1.020.000 -1.062.000 -1.026.000
Avskrivning -801.000 -1.064.000 -1.077.000 -1.144.000 -973.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.254.000 -1.324.000 -1.522.000 -1.663.000 -1.367.000
Driftskostnader -3.047.000 -3.540.000 -4.424.000 -4.851.000 -4.313.000
Driftsresultat 321.000 -423.000 34.000 215.000 688.000
Finansinntekter 3.000 6.000 12.000 10.000 13.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -17.000 -14.000 -512.000
Finans -3.000 1.000 -5.000 -4.000 -499.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -289.000 0 0 0
Årsresultat 248.000 -328.000 23.000 184.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 93.000 110.000 127.000 144.000 161.000
Maskiner anlegg 154.000 193.000 69.000 108.000 159.000
Driftsløsøre 1.997.000 2.284.000 3.306.000 4.310.000 5.387.000
Sum varige driftsmidler 2.245.000 2.588.000 3.502.000 4.562.000 5.707.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.292.000 2.588.000 3.502.000 4.562.000 5.707.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 189.000 216.000 374.000 245.000 387.000
Andre fordringer 43.000 38.000 46.000 42.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.684.000 5.154.000 5.068.000 4.363.000 3.304.000
Sum omløpsmidler 4.916.000 5.408.000 5.488.000 4.651.000 3.733.000
Sum eiendeler 7.208.000 7.996.000 8.990.000 9.213.000 9.440.000
Sum opptjent egenkapital 6.009.000 6.762.000 7.380.000 7.357.000 7.173.000
Sum egenkapital 6.109.000 6.862.000 7.480.000 7.457.000 7.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 275.000 216.000 346.000 461.000 578.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 795.000 917.000 1.179.000 1.465.000 1.758.000
Leverandørgjeld 180.000 33.000 69.000 -52.000 71.000
Betalbar skatt 11.000 38.000 121.000 145.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 54.000 82.000 77.000 103.000 121.000
Utbytte -1.000.000 -289.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 64.000 64.000 96.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 305.000 217.000 331.000 292.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 7.209.000 7.996.000 8.990.000 9.214.000 9.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.611.000 5.191.000 5.157.000 4.359.000 3.324.000
Likviditetsgrad 1 16.1 24.9 16.6 15.9 9.1
Likviditetsgrad 2 16.1 24.9 16.6 15.9 9.1
Soliditet 84.7 85.8 83.2 80.9 7
Resultatgrad 9.5 -13.6 0.8 4.2 13.8
Rentedekningsgrad 53.5 -84.6 2 15.4 1.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.5 -5.2 0.5 2.4 7.4
Signatur
14.10.2020
SIGNATUR INNEHAS AV STYRET.
Prokurister
05.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex