Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ragnar Vindenes AS
Juridisk navn:  Ragnar Vindenes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56582501
c/o Ragnar Vindenes Vinnes c/o Ragnar Vindenes Vinnes Fax:
5641 Fusa 5641 Fusa
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 961103029
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
700%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 90.000 0 0 0 0
Resultat: 78.000 -13.000 -12.000 -9.000 -8.000
Egenkapital: 78.000 0 13.000 25.000 34.000
Regnskap for  Ragnar Vindenes AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 90.000 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -13.000 -12.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat 79.000 -13.000 -12.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 78.000 -13.000 -12.000 -9.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -13.000 -12.000 -9.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 130.000 15.000 15.000 26.000 35.000
Sum eiendeler 130.000 15.000 15.000 26.000 35.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -100.000 -87.000 -75.000 -66.000
Sum egenkapital 78.000 0 13.000 25.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 12.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 15.000 16.000 26.000 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 90.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -13.000 -12.000 -9.000 -8.000
Driftskostnader -11.000 -13.000 -12.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat 79.000 -13.000 -12.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -13.000 -12.000 -9.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 112.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 15.000 15.000 26.000 35.000
Sum omløpsmidler 130.000 15.000 15.000 26.000 35.000
Sum eiendeler 130.000 15.000 15.000 26.000 35.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -100.000 -87.000 -75.000 -66.000
Sum egenkapital 78.000 0 13.000 25.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.000 12.000 0 0 0
Leverandørgjeld -10.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 3.000 3.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 15.000 16.000 26.000 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 12.000 12.000 25.000 34.000
Likviditetsgrad 1 10.8 5 5 2 3
Likviditetsgrad 2 10.8 5 5 2 3
Soliditet 60.0 0 81.3 96.2 97.1
Resultatgrad 87.8
Rentedekningsgrad 79.0
Gjeldsgrad 0.7 0.2 0 0
Total kapitalrentabilitet 60.8 -86.7 -34.6 -22.9
Signatur
22.12.2020
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex