Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ragnhild Og Claus Helbergs Stiftelse
Juridisk navn:  Ragnhild Og Claus Helbergs Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001868
c/o Den Norske Turistforening Youngstorget 1 c/o Den Norske Turistforening Youngstorget 1 Fax: 22426427
0181 Oslo 181 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983414060
Aksjekapital: 342 NOK
Etableringsdato: 6/23/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1000%
Resultat  
  
90.91%
Egenkapital  
  
-1.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.000 1.000 15.000 254.000 225.000
Resultat: -4.000 -44.000 3.000 213.000 146.000
Egenkapital: 250.000 254.000 298.000 294.000 82.000
Regnskap for  Ragnhild Og Claus Helbergs Stiftelse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.000 1.000 15.000 254.000 225.000
Driftskostnader -15.000 -44.000 -12.000 -41.000 -80.000
Driftsresultat -4.000 -43.000 3.000 213.000 145.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -44.000 3.000 213.000 146.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -44.000 3.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 250.000 254.000 298.000 1.725.000 1.774.000
Sum eiendeler 250.000 254.000 298.000 1.725.000 1.774.000
Sum opptjent egenkapital -91.000 -87.000 -44.000 -47.000 -260.000
Sum egenkapital 250.000 254.000 298.000 294.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.431.000 1.692.000
Sum gjeld og egenkapital 251.000 255.000 298.000 1.726.000 1.774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 250.000 219.000
Andre inntekter 11.000 1.000 14.000 4.000 6.000
Driftsinntekter 11.000 1.000 15.000 254.000 225.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -44.000 -12.000 -41.000 -80.000
Driftskostnader -15.000 -44.000 -12.000 -41.000 -80.000
Driftsresultat -4.000 -43.000 3.000 213.000 145.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -44.000 3.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 12.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 250.000 254.000 286.000 1.725.000 1.774.000
Sum omløpsmidler 250.000 254.000 298.000 1.725.000 1.774.000
Sum eiendeler 250.000 254.000 298.000 1.725.000 1.774.000
Sum opptjent egenkapital -91.000 -87.000 -44.000 -47.000 -260.000
Sum egenkapital 250.000 254.000 298.000 294.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.431.000 1.692.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.431.000 1.692.000
Sum gjeld og egenkapital 251.000 255.000 298.000 1.726.000 1.774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 250.000 254.000 298.000 294.000 82.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0 0 1.2 1
Soliditet 100.0 1 1 1 4.6
Resultatgrad -36.4 2 83.9 64.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 4.9 20.6
Total kapitalrentabilitet -1.6 -16.9 1 12.3 8.2
Signatur
19.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex