Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rakkestad Taxisentral ANS
Juridisk navn:  Rakkestad Taxisentral ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69221180
Jernbanegata 2 Jernbanegata 2 Fax: 69221544
1890 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 979128983
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/5/1997 1
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Centera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.75%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-89.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 30.000 96.000 106.000 182.000
Resultat: -58.000 0 -11.000 16.000
Egenkapital: 7.000 66.000 66.000 77.000
Regnskap for  Rakkestad Taxisentral ANS
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 30.000 96.000 106.000 182.000
Driftskostnader -89.000 -97.000 -118.000 -168.000
Driftsresultat -59.000 -1.000 -11.000 14.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 0 2.000
Resultat før skatt -58.000 0 -11.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 0 -11.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 14.000 73.000 75.000 101.000
Sum eiendeler 14.000 73.000 75.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 66.000 66.000 77.000
Sum egenkapital 7.000 66.000 66.000 77.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 7.000 9.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 73.000 75.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 96.000 106.000 182.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 30.000 96.000 106.000 182.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -97.000 -118.000 -168.000
Driftskostnader -89.000 -97.000 -118.000 -168.000
Driftsresultat -59.000 -1.000 -11.000 14.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 0 -11.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 11.000 4.000 4.000
Andre fordringer 0 32.000 31.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 30.000 40.000 53.000
Sum omløpsmidler 14.000 73.000 75.000 101.000
Sum eiendeler 14.000 73.000 75.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 66.000 66.000 77.000
Sum egenkapital 7.000 66.000 66.000 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 6.000 8.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 2.000 1.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 7.000 9.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 73.000 75.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 66.000 66.000 78.000
Likviditetsgrad 1 2.3 10.4 8.3 4.4
Likviditetsgrad 2 2.3 10.4 8.3 4.4
Soliditet 53.8 90.4 8 7
Resultatgrad -196.7 -10.4 7.7
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.9 0.1 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -446.2 0 -14.7 1
Signatur
25.12.2020
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
25.12.2020
Deltakerne hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex