Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rambøll Norge As
Juridisk navn:  Rambøll Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22518000
Postboks 427 Skøyen Harbitzalléen 5 Fax: 22518002
0213 Oslo 275 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915251293
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Antall ansatte: 1661
Etableringsdato: 2/12/1957
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.78%
Resultat  
  
-31.01%
Egenkapital  
  
7.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.995.942.000 1.886.863.000 2.016.547.000 1.895.956.000 1.732.407.000
Resultat: 99.700.000 144.521.000 83.658.000 79.236.000 89.933.000
Egenkapital: 376.096.000 351.354.000 325.989.000 261.612.000 239.040.000
Regnskap for  Rambøll Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.995.942.000 1.886.863.000 2.016.547.000 1.895.956.000 1.732.407.000
Driftskostnader -1.899.719.000 -1.742.416.000 -1.935.588.000 -1.812.456.000 -1.641.994.000
Driftsresultat 96.223.000 144.448.000 80.959.000 83.500.000 90.413.000
Finansinntekter 5.632.000 5.433.000 4.722.000 2.119.000 1.707.000
Finanskostnader -2.155.000 -5.360.000 -2.023.000 -6.383.000 -2.187.000
Finans 3.477.000 73.000 2.699.000 -4.264.000 -480.000
Resultat før skatt 99.700.000 144.521.000 83.658.000 79.236.000 89.933.000
Skattekostnad -22.958.000 -32.355.000 -19.282.000 -21.665.000 -23.710.000
Årsresultat 76.742.000 112.166.000 64.376.000 57.571.000 66.223.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.737.000 122.503.000 120.877.000 126.931.000 81.050.000
Sum omløpsmidler 1.152.168.000 1.052.046.000 839.161.000 772.169.000 776.292.000
Sum eiendeler 1.277.905.000 1.174.549.000 960.038.000 899.100.000 857.342.000
Sum opptjent egenkapital 348.620.000 323.878.000 298.513.000 234.136.000 211.564.000
Sum egenkapital 376.096.000 351.354.000 325.989.000 261.612.000 239.040.000
Sum langsiktig gjeld 2.373.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 899.436.000 823.195.000 634.049.000 637.489.000 618.302.000
Sum gjeld og egenkapital 1.277.905.000 1.174.549.000 960.038.000 899.101.000 857.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.146.398.000 2.052.361.000 2.016.547.000 1.895.956.000 1.732.407.000
Andre inntekter -150.456.000 -165.498.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.995.942.000 1.886.863.000 2.016.547.000 1.895.956.000 1.732.407.000
Varekostnad -168.587.000 -158.983.000 -127.172.000
Lønninger -1.499.286.000 -1.376.733.000 -1.390.828.000 -1.311.270.000 -1.223.605.000
Avskrivning -34.071.000 -34.560.000 -34.103.000 -28.714.000 -24.693.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -366.362.000 -331.123.000 -342.070.000 -313.489.000 -266.524.000
Driftskostnader -1.899.719.000 -1.742.416.000 -1.935.588.000 -1.812.456.000 -1.641.994.000
Driftsresultat 96.223.000 144.448.000 80.959.000 83.500.000 90.413.000
Finansinntekter 5.632.000 5.433.000 4.722.000 2.119.000 1.707.000
Finanskostnader -2.155.000 -5.360.000 -2.023.000 -6.383.000 -2.187.000
Finans 3.477.000 73.000 2.699.000 -4.264.000 -480.000
Konsernbidrag 0 0 -6.217.000
Utbytte -52.000.000 -86.800.000 0 -35.000.000 -70.000.000
Årsresultat 76.742.000 112.166.000 64.376.000 57.571.000 66.223.000
Balanse detaljer          
Goodwill 23.524.000 28.793.000 33.577.000 6.874.000
Sum Immatrielle midler 51.906.000 46.872.000 48.107.000 50.815.000 23.531.000
Fast eiendom 2.773.000 2.803.000 2.833.000 2.863.000 2.893.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 68.468.000 70.527.000 67.335.000 71.380.000 46.761.000
Sum varige driftsmidler 71.241.000 73.330.000 70.168.000 74.243.000 49.654.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.590.000 2.301.000 2.602.000 1.873.000 7.865.000
Sum anleggsmidler 125.737.000 122.503.000 120.877.000 126.931.000 81.050.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 313.876.000 435.215.000 230.411.000 251.881.000 290.062.000
Andre fordringer 209.573.000 616.832.000 109.468.000 118.117.000 125.376.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.000 901.000 1.062.000
Sum omløpsmidler 1.152.168.000 1.052.046.000 839.161.000 772.169.000 776.292.000
Sum eiendeler 1.277.905.000 1.174.549.000 960.038.000 899.100.000 857.342.000
Sum opptjent egenkapital 348.620.000 323.878.000 298.513.000 234.136.000 211.564.000
Sum egenkapital 376.096.000 351.354.000 325.989.000 261.612.000 239.040.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.373.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.861.000 1.636.000 1.566.000 11.296.000
Sum langsiktig gjeld 2.373.000 0 0 0
Leverandørgjeld 65.535.000 79.137.000 67.710.000 69.139.000 54.309.000
Betalbar skatt 27.967.000 35.837.000 21.357.000 22.246.000 16.918.000
Skyldig offentlige avgifter 213.430.000 187.686.000 189.789.000 181.010.000 171.283.000
Utbytte -52.000.000 -86.800.000 0 -35.000.000 -70.000.000
Annen kortsiktig gjeld 540.504.000 431.875.000 353.557.000 328.528.000 294.496.000
Sum kortsiktig gjeld 899.436.000 823.195.000 634.049.000 637.489.000 618.302.000
Sum gjeld og egenkapital 1.277.905.000 1.174.549.000 960.038.000 899.101.000 857.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 252.732.000 228.851.000 205.112.000 134.680.000 157.990.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3
Soliditet 29.4 29.9 3 29.1 27.9
Resultatgrad 4.8 7.7 4 4.4 5.2
Rentedekningsgrad 44.7 26.9 4 13.1 41.3
Gjeldsgrad 2.4 2.3 1.9 2.4 2.6
Total kapitalrentabilitet 8.0 12.8 8.9 9.5 10.7
Signatur
05.07.2022
STYRETS LEDER ALENE OG DAGLIG LEDER ALENE ELLER TO AKSJONÆRVALGTE
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2022
Daglig leder alene.styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex