Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ramse Malerservice AS
Juridisk navn:  Ramse Malerservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90270738
Vatnestrømveien 3 Vatnestrømveien 3 Fax:
4730 Vatnestrøm 4730 Vatnestrøm
Fylke: Kommune:
Agder Iveland
Org.nr: 992218622
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pro-Revisjon AS
Regnskapsfører: Reko Regnskap & Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.97%
Resultat  
  
-6.11%
Egenkapital  
  
16.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.501.000 7.367.000 8.676.000 7.421.000 6.649.000
Resultat: 507.000 540.000 160.000 -1.000 401.000
Egenkapital: 682.000 587.000 258.000 290.000 592.000
Regnskap for  Ramse Malerservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.501.000 7.367.000 8.676.000 7.421.000 6.649.000
Driftskostnader -8.933.000 -6.764.000 -8.441.000 -7.362.000 -6.183.000
Driftsresultat 568.000 602.000 235.000 59.000 466.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -61.000 -63.000 -76.000 -61.000 -65.000
Finans -61.000 -62.000 -75.000 -60.000 -65.000
Resultat før skatt 507.000 540.000 160.000 -1.000 401.000
Skattekostnad -112.000 -111.000 -3.000 0 -56.000
Årsresultat 395.000 429.000 157.000 -1.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 895.000 953.000 932.000 957.000 615.000
Sum omløpsmidler 1.835.000 2.028.000 1.479.000 1.749.000 1.693.000
Sum eiendeler 2.730.000 2.981.000 2.411.000 2.706.000 2.308.000
Sum opptjent egenkapital 582.000 487.000 158.000 190.000 492.000
Sum egenkapital 682.000 587.000 258.000 290.000 592.000
Sum langsiktig gjeld 810.000 951.000 965.000 1.048.000 743.000
Sum kortsiktig gjeld 1.239.000 1.444.000 1.188.000 1.367.000 973.000
Sum gjeld og egenkapital 2.731.000 2.982.000 2.411.000 2.705.000 2.308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.501.000 7.354.000 8.603.000 7.421.000 6.649.000
Andre inntekter 13.000 74.000 0 0
Driftsinntekter 9.501.000 7.367.000 8.676.000 7.421.000 6.649.000
Varekostnad -4.511.000 -2.107.000 -3.770.000 -2.659.000 -2.019.000
Lønninger -2.883.000 -3.340.000 -3.192.000 -3.117.000 -3.123.000
Avskrivning -313.000 -314.000 -279.000 -208.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.226.000 -1.003.000 -1.200.000 -1.378.000 -921.000
Driftskostnader -8.933.000 -6.764.000 -8.441.000 -7.362.000 -6.183.000
Driftsresultat 568.000 602.000 235.000 59.000 466.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -61.000 -63.000 -76.000 -61.000 -65.000
Finans -61.000 -62.000 -75.000 -60.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -100.000 -190.000 -300.000 -200.000
Årsresultat 395.000 429.000 157.000 -1.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 895.000 953.000 932.000 957.000 615.000
Sum varige driftsmidler 895.000 953.000 932.000 957.000 615.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 895.000 953.000 932.000 957.000 615.000
Varebeholdning 81.000 57.000 62.000 40.000 46.000
Kundefordringer 671.000 1.416.000 474.000 911.000 767.000
Andre fordringer 577.000 203.000 85.000 111.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 505.000 352.000 858.000 687.000 819.000
Sum omløpsmidler 1.835.000 2.028.000 1.479.000 1.749.000 1.693.000
Sum eiendeler 2.730.000 2.981.000 2.411.000 2.706.000 2.308.000
Sum opptjent egenkapital 582.000 487.000 158.000 190.000 492.000
Sum egenkapital 682.000 587.000 258.000 290.000 592.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 16.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 810.000 951.000 965.000 1.048.000 743.000
Leverandørgjeld 599.000 390.000 426.000 236.000 280.000
Betalbar skatt 124.000 95.000 3.000 0 56.000
Skyldig offentlige avgifter 184.000 454.000 434.000 428.000 205.000
Utbytte -300.000 -100.000 -190.000 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 331.000 505.000 325.000 703.000 432.000
Sum kortsiktig gjeld 1.239.000 1.444.000 1.188.000 1.367.000 973.000
Sum gjeld og egenkapital 2.731.000 2.982.000 2.411.000 2.705.000 2.308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 596.000 584.000 291.000 382.000 720.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.2 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.2 1.3 1.7
Soliditet 25.0 19.7 10.7 10.7 25.6
Resultatgrad 6.0 8.2 2.7 0.8 7
Rentedekningsgrad 9.3 9.6 3.1 1 7.2
Gjeldsgrad 3.0 4.1 8.3 8.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 20.8 20.2 9.8 2.2 20.2
Signatur
15.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex