Ramsvik AS
Juridisk navn:  Ramsvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91883855
Lånabakken 1 Lånabakken 1 Fax:
6240 Ørskog 6240 Ørskog
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 988217484
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/10/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Robust Regnskap Og Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6%
Resultat  
  
-4.37%
Egenkapital  
  
0.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.705.000 6.069.000 5.348.000 4.905.000 5.396.000
Resultat: 656.000 686.000 411.000 407.000 683.000
Egenkapital: 1.160.000 1.151.000 919.000 901.000 582.000
Regnskap for  Ramsvik AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.705.000 6.069.000 5.348.000 4.905.000 5.396.000
Driftskostnader -5.040.000 -5.372.000 -4.921.000 -4.483.000 -4.707.000
Driftsresultat 665.000 697.000 426.000 422.000 689.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -12.000 -16.000 -16.000 -7.000
Finans -9.000 -11.000 -16.000 -15.000 -6.000
Resultat før skatt 656.000 686.000 411.000 407.000 683.000
Skattekostnad -147.000 -154.000 -93.000 -89.000 -164.000
Årsresultat 509.000 532.000 318.000 319.000 519.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 711.000 761.000 587.000 699.000 282.000
Sum omløpsmidler 1.562.000 1.633.000 1.473.000 1.432.000 1.977.000
Sum eiendeler 2.273.000 2.394.000 2.060.000 2.131.000 2.259.000
Sum opptjent egenkapital 1.058.000 1.049.000 817.000 799.000 481.000
Sum egenkapital 1.160.000 1.151.000 919.000 901.000 582.000
Sum langsiktig gjeld 162.000 243.000 307.000 374.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 951.000 1.000.000 834.000 856.000 1.548.000
Sum gjeld og egenkapital 2.273.000 2.394.000 2.060.000 2.131.000 2.260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.705.000 6.069.000 5.348.000 4.905.000 5.396.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 5.705.000 6.069.000 5.348.000 4.905.000 5.396.000
Varekostnad -1.119.000 -1.467.000 -1.383.000 -1.058.000 -1.250.000
Lønninger -3.160.000 -3.170.000 -2.813.000 -2.791.000 -2.921.000
Avskrivning -143.000 -110.000 -111.000 -97.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -618.000 -625.000 -614.000 -537.000 -459.000
Driftskostnader -5.040.000 -5.372.000 -4.921.000 -4.483.000 -4.707.000
Driftsresultat 665.000 697.000 426.000 422.000 689.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -12.000 -16.000 -16.000 -7.000
Finans -9.000 -11.000 -16.000 -15.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -300.000 -300.000 0 -700.000
Årsresultat 509.000 532.000 318.000 319.000 519.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 711.000 761.000 587.000 699.000 282.000
Sum varige driftsmidler 711.000 761.000 587.000 699.000 282.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 711.000 761.000 587.000 699.000 282.000
Varebeholdning 79.000 79.000 67.000 52.000 69.000
Kundefordringer 319.000 498.000 352.000 561.000 465.000
Andre fordringer 47.000 37.000 23.000 31.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.118.000 1.019.000 1.031.000 788.000 1.406.000
Sum omløpsmidler 1.562.000 1.633.000 1.473.000 1.432.000 1.977.000
Sum eiendeler 2.273.000 2.394.000 2.060.000 2.131.000 2.259.000
Sum opptjent egenkapital 1.058.000 1.049.000 817.000 799.000 481.000
Sum egenkapital 1.160.000 1.151.000 919.000 901.000 582.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 34.000 21.000 14.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 162.000 243.000 307.000 374.000 129.000
Leverandørgjeld 97.000 94.000 83.000 168.000 254.000
Betalbar skatt 147.000 141.000 85.000 75.000 164.000
Skyldig offentlige avgifter 401.000 467.000 395.000 354.000 366.000
Utbytte -500.000 -300.000 -300.000 0 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 306.000 298.000 270.000 259.000 265.000
Sum kortsiktig gjeld 951.000 1.000.000 834.000 856.000 1.548.000
Sum gjeld og egenkapital 2.273.000 2.394.000 2.060.000 2.131.000 2.260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 611.000 633.000 639.000 576.000 429.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.8 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.7 1.6 1.2
Soliditet 51.0 48.1 44.6 42.3 25.8
Resultatgrad 11.7 11.5 8 8.6 12.8
Rentedekningsgrad 73.9 58.1 26.6 26.4 98.4
Gjeldsgrad 1.0 1.1 1.2 1.4 2.9
Total kapitalrentabilitet 29.3 29.2 20.7 19.8 30.5
Signatur
11.05.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex