Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ramvik AS
Juridisk navn:  Ramvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71571030
Astrups Gate 9 Astrups Gate 9 Fax: 71571031
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 975874982
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/29/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Oppdal As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.22%
Resultat  
  
115.27%
Egenkapital  
  
462.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.356.000 4.569.000 5.820.000 6.607.000 6.984.000
Resultat: 564.000 262.000 664.000 -505.000 -617.000
Egenkapital: 326.000 58.000 -198.000 -782.000 -133.000
Regnskap for  Ramvik AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.356.000 4.569.000 5.820.000 6.607.000 6.984.000
Driftskostnader -4.782.000 -4.286.000 -5.133.000 -7.082.000 -7.578.000
Driftsresultat 574.000 283.000 687.000 -476.000 -594.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 1.000 4.000
Finanskostnader -15.000 -22.000 -23.000 -30.000 -26.000
Finans -11.000 -21.000 -23.000 -29.000 -22.000
Resultat før skatt 564.000 262.000 664.000 -505.000 -617.000
Skattekostnad -114.000 -7.000 0 -143.000 148.000
Årsresultat 450.000 255.000 664.000 -648.000 -469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 363.000 407.000 209.000 448.000 854.000
Sum omløpsmidler 924.000 428.000 454.000 328.000 490.000
Sum eiendeler 1.287.000 835.000 663.000 776.000 1.344.000
Sum opptjent egenkapital 176.000 -92.000 -348.000 -982.000 -333.000
Sum egenkapital 326.000 58.000 -198.000 -782.000 -133.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 70.000
Sum kortsiktig gjeld 962.000 777.000 860.000 1.558.000 1.407.000
Sum gjeld og egenkapital 1.288.000 835.000 662.000 776.000 1.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.304.000 4.447.000 5.650.000 6.491.000 7.098.000
Andre inntekter 52.000 122.000 170.000 116.000 -114.000
Driftsinntekter 5.356.000 4.569.000 5.820.000 6.607.000 6.984.000
Varekostnad -2.548.000 -1.962.000 -1.852.000 -1.905.000 -2.164.000
Lønninger -1.457.000 -1.509.000 -2.145.000 -3.746.000 -4.048.000
Avskrivning -99.000 -90.000 -281.000 -293.000 -264.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -678.000 -725.000 -855.000 -1.138.000 -1.102.000
Driftskostnader -4.782.000 -4.286.000 -5.133.000 -7.082.000 -7.578.000
Driftsresultat 574.000 283.000 687.000 -476.000 -594.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 1.000 4.000
Finanskostnader -15.000 -22.000 -23.000 -30.000 -26.000
Finans -11.000 -21.000 -23.000 -29.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Årsresultat 450.000 255.000 664.000 -648.000 -469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 15.000 15.000 190.000 541.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 239.000 237.000 99.000 164.000 218.000
Sum varige driftsmidler 239.000 237.000 99.000 164.000 218.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 155.000 94.000 94.000 94.000
Sum anleggsmidler 363.000 407.000 209.000 448.000 854.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 422.000 155.000 208.000 255.000 475.000
Andre fordringer 278.000 217.000 203.000 37.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 224.000 56.000 43.000 36.000 4.000
Sum omløpsmidler 924.000 428.000 454.000 328.000 490.000
Sum eiendeler 1.287.000 835.000 663.000 776.000 1.344.000
Sum opptjent egenkapital 176.000 -92.000 -348.000 -982.000 -333.000
Sum egenkapital 326.000 58.000 -198.000 -782.000 -133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 105.000 230.000 137.000 189.000 280.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 70.000
Leverandørgjeld 179.000 169.000 345.000 537.000 148.000
Betalbar skatt 91.000 7.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 206.000 155.000 206.000 391.000 392.000
Utbytte -100.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 282.000 216.000 172.000 440.000 588.000
Sum kortsiktig gjeld 962.000 777.000 860.000 1.558.000 1.407.000
Sum gjeld og egenkapital 1.288.000 835.000 662.000 776.000 1.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -38.000 -349.000 -406.000 -1.230.000 -917.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.6 0.5 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 1.0 0.6 0.5 0.2 0.3
Soliditet 25.3 6.9 -29.9 -100.8 -9.9
Resultatgrad 10.7 6.2 11.8 -7.2 -8.5
Rentedekningsgrad 38.3 12.9 29.9 -15.9 -22.8
Gjeldsgrad 3.0 13.4 -4.3 -11.1
Total kapitalrentabilitet 44.9 3 103.8 -61.2 -43.9
Signatur
17.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2016
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex