Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rana Tannteknikk AS
Juridisk navn:  Rana Tannteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75150513
Fridtjof Nansens Gate 29 Fridtjof Nansens Gate 29 Fax: 75150503
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 920141013
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/4/1976 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: M Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.29%
Resultat  
  
40.03%
Egenkapital  
  
58.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.875.000 3.451.000 3.154.000 3.178.000 3.247.000
Resultat: 808.000 577.000 620.000 321.000 269.000
Egenkapital: 895.000 565.000 520.000 420.000 431.000
Regnskap for  Rana Tannteknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.875.000 3.451.000 3.154.000 3.178.000 3.247.000
Driftskostnader -3.041.000 -2.850.000 -2.539.000 -2.858.000 -2.980.000
Driftsresultat 834.000 600.000 616.000 319.000 266.000
Finansinntekter 7.000 7.000 3.000 2.000 5.000
Finanskostnader -33.000 -30.000 0 0 -3.000
Finans -26.000 -23.000 3.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 808.000 577.000 620.000 321.000 269.000
Skattekostnad -178.000 -133.000 -150.000 -82.000 -76.000
Årsresultat 630.000 445.000 470.000 239.000 193.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 777.000 766.000 52.000 46.000 61.000
Sum omløpsmidler 1.613.000 1.475.000 1.363.000 780.000 917.000
Sum eiendeler 2.390.000 2.241.000 1.415.000 826.000 978.000
Sum opptjent egenkapital 795.000 465.000 420.000 320.000 396.000
Sum egenkapital 895.000 565.000 520.000 420.000 431.000
Sum langsiktig gjeld 593.000 745.000 2.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 902.000 931.000 894.000 405.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 2.390.000 2.241.000 1.416.000 826.000 978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.875.000 3.451.000 3.154.000 3.178.000 3.247.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.875.000 3.451.000 3.154.000 3.178.000 3.247.000
Varekostnad -184.000 -352.000 -449.000 -503.000 -458.000
Lønninger -1.968.000 -1.740.000 -1.495.000 -1.525.000 -1.835.000
Avskrivning -119.000 -54.000 -6.000 -6.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -770.000 -704.000 -589.000 -824.000 -685.000
Driftskostnader -3.041.000 -2.850.000 -2.539.000 -2.858.000 -2.980.000
Driftsresultat 834.000 600.000 616.000 319.000 266.000
Finansinntekter 7.000 7.000 3.000 2.000 5.000
Finanskostnader -33.000 -30.000 0 0 -3.000
Finans -26.000 -23.000 3.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -400.000 -370.000 -150.000 0
Årsresultat 630.000 445.000 470.000 239.000 193.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 3.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 58.000
Driftsløsøre 774.000 763.000 37.000 43.000 0
Sum varige driftsmidler 774.000 763.000 37.000 43.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 16.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 777.000 766.000 52.000 46.000 61.000
Varebeholdning 153.000 114.000 140.000 82.000 110.000
Kundefordringer 423.000 375.000 239.000 252.000 364.000
Andre fordringer 17.000 12.000 19.000 10.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.020.000 974.000 965.000 436.000 422.000
Sum omløpsmidler 1.613.000 1.475.000 1.363.000 780.000 917.000
Sum eiendeler 2.390.000 2.241.000 1.415.000 826.000 978.000
Sum opptjent egenkapital 795.000 465.000 420.000 320.000 396.000
Sum egenkapital 895.000 565.000 520.000 420.000 431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 25.000 2.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 593.000 745.000 2.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 33.000 43.000 49.000 59.000 51.000
Betalbar skatt 170.000 109.000 149.000 81.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 93.000 105.000 63.000 118.000
Utbytte -300.000 -400.000 -370.000 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 306.000 286.000 221.000 152.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 902.000 931.000 894.000 405.000 546.000
Sum gjeld og egenkapital 2.390.000 2.241.000 1.416.000 826.000 978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 711.000 544.000 469.000 375.000 371.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.5 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.4 1.7 1.5
Soliditet 37.4 25.2 36.7 50.8 44.1
Resultatgrad 21.5 17.4 19.5 1 8.2
Rentedekningsgrad 25.3 2 90.3
Gjeldsgrad 1.7 3 1.7 1 1.3
Total kapitalrentabilitet 35.2 27.1 43.7 38.9 27.7
Signatur
27.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex