Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Randesund Planteskole Drift AS
Juridisk navn:  Randesund Planteskole Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38045205
Hånesveien 2 Hånesveien 2 Fax:
4635 Kristiansand S 4635 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993025097
Aksjekapital: 677.292 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Rune Svendsen As
Regnskapsfører: Vekstra Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.08%
Resultat  
  
1861.7%
Egenkapital  
  
726.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.995.000 14.531.000 8.217.000 7.836.000 9.007.000
Resultat: 1.844.000 94.000 -183.000 -2.752.000 -675.000
Egenkapital: 1.554.000 188.000 -88.000 -551.000 1.661.000
Regnskap for  Randesund Planteskole Drift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.995.000 14.531.000 8.217.000 7.836.000 9.007.000
Driftskostnader -13.800.000 -14.063.000 -7.790.000 -9.157.000 -9.316.000
Driftsresultat 2.196.000 467.000 427.000 -1.322.000 -308.000
Finansinntekter 240.000 260.000 9.000 5.000 2.000
Finanskostnader -592.000 -633.000 -620.000 -1.435.000 -369.000
Finans -352.000 -373.000 -611.000 -1.430.000 -367.000
Resultat før skatt 1.844.000 94.000 -183.000 -2.752.000 -675.000
Skattekostnad -406.000 182.000 38.000 363.000 118.000
Årsresultat 1.438.000 276.000 -146.000 -2.389.000 -557.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.309.000 13.149.000 11.815.000 11.420.000 10.592.000
Sum omløpsmidler 3.590.000 2.090.000 2.630.000 2.732.000 6.520.000
Sum eiendeler 16.899.000 15.239.000 14.445.000 14.152.000 17.112.000
Sum opptjent egenkapital -819.000 -2.186.000 -2.461.000 -2.339.000 50.000
Sum egenkapital 1.554.000 188.000 -88.000 -551.000 1.661.000
Sum langsiktig gjeld 13.917.000 13.920.000 13.423.000 13.567.000 13.172.000
Sum kortsiktig gjeld 1.429.000 1.132.000 1.110.000 1.136.000 2.279.000
Sum gjeld og egenkapital 16.900.000 15.239.000 14.445.000 14.152.000 17.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.995.000 14.530.000 8.173.000 7.815.000 9.007.000
Andre inntekter 44.000 21.000 0
Driftsinntekter 15.995.000 14.531.000 8.217.000 7.836.000 9.007.000
Varekostnad -4.600.000 -5.387.000 -2.907.000 -3.504.000 -2.671.000
Lønninger -3.383.000 -3.094.000 -1.906.000 -3.031.000 -3.622.000
Avskrivning -360.000 -598.000 -656.000 -728.000 -712.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.457.000 -4.984.000 -2.321.000 -1.894.000 -2.311.000
Driftskostnader -13.800.000 -14.063.000 -7.790.000 -9.157.000 -9.316.000
Driftsresultat 2.196.000 467.000 427.000 -1.322.000 -308.000
Finansinntekter 240.000 260.000 9.000 5.000 2.000
Finanskostnader -592.000 -633.000 -620.000 -1.435.000 -369.000
Finans -352.000 -373.000 -611.000 -1.430.000 -367.000
Konsernbidrag -72.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.438.000 276.000 -146.000 -2.389.000 -557.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 895.000 1.280.000 1.098.000 1.061.000 747.000
Fast eiendom 253.000 482.000 1.084.000 1.666.000 2.248.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 73.000 56.000 48.000 118.000 230.000
Sum varige driftsmidler 326.000 538.000 1.133.000 1.784.000 2.477.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.089.000 11.331.000 9.584.000 8.575.000 7.368.000
Sum anleggsmidler 13.309.000 13.149.000 11.815.000 11.420.000 10.592.000
Varebeholdning 3.340.000 1.466.000 2.355.000 1.217.000 2.549.000
Kundefordringer -19.000 -6.000 -6.000 8.000 42.000
Andre fordringer 86.000 153.000 60.000 73.000 1.693.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 168.000 467.000 221.000 736.000 1.140.000
Sum omløpsmidler 3.590.000 2.090.000 2.630.000 2.732.000 6.520.000
Sum eiendeler 16.899.000 15.239.000 14.445.000 14.152.000 17.112.000
Sum opptjent egenkapital -819.000 -2.186.000 -2.461.000 -2.339.000 50.000
Sum egenkapital 1.554.000 188.000 -88.000 -551.000 1.661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 429.000 341.000 345.000 351.000 1.203.000
Sum langsiktig gjeld 13.917.000 13.920.000 13.423.000 13.567.000 13.172.000
Leverandørgjeld 116.000 77.000 296.000 94.000 368.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 417.000 273.000 305.000 383.000 344.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 467.000 441.000 164.000 308.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 1.429.000 1.132.000 1.110.000 1.136.000 2.279.000
Sum gjeld og egenkapital 16.900.000 15.239.000 14.445.000 14.152.000 17.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.161.000 958.000 1.520.000 1.596.000 4.241.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.8 2.4 2.4 2.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 0.2 1.3 1.7
Soliditet 9.2 1.2 -0.6 -3.9 9.7
Resultatgrad 13.7 3.2 5.2 -16.9 -3.4
Rentedekningsgrad 3.7 0.7 0.7 -0.9 -0.8
Gjeldsgrad 9.9 80.1 -165.1 -26.7 9.3
Total kapitalrentabilitet 14.4 4.8 3 -9.3 -1.8
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex