Ranheim Og Garli Grendehus Sa
Juridisk navn:  Ranheim Og Garli Grendehus Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61361614
Raneisvegen 363 Raneisvegen 363 Fax:
2900 Fagernes 2900 Fagernes
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Aurdal
Org.nr: 974246538
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/31/1995
Foretakstype: SA
Hovedpunkter i regnskapet
2001
Omsetning: 60.000
Resultat: -7.000
Egenkapital: 2.098.000
Regnskap for  Ranheim Og Garli Grendehus Sa
Resultat 2001
Driftsinntekter 60.000
Driftskostnader -67.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -7.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.841.000
Sum omløpsmidler 264.000
Sum eiendeler 2.105.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.098.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 2.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 60.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -67.000
Driftskostnader -67.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.841.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 264.000
Sum omløpsmidler 264.000
Sum eiendeler 2.105.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.098.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 2.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 264.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad -11.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3
Signatur
12.07.2016
Prokurister
02.06.2021
Styret binder grendehuset ved formannens eller i dennes fravær,
Nestformannens underskrift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex