Rant As
Juridisk navn:  Rant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tiurveien 15 Tiurveien 15 Fax:
8430 Myre 8430 Myre
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 998530474
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 6/18/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bokholderiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
404.35%
Resultat  
  
1866.67%
Egenkapital  
  
341.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 232.000 46.000 33.000 15.000 10.000
Resultat: 53.000 -3.000 16.000 -29.000 -18.000
Egenkapital: 53.000 12.000 15.000 3.000 14.000
Regnskap for  Rant As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 232.000 46.000 33.000 15.000 10.000
Driftskostnader -179.000 -49.000 -17.000 -44.000 -28.000
Driftsresultat 53.000 -3.000 16.000 -29.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 53.000 -3.000 16.000 -29.000 -18.000
Skattekostnad -12.000 1.000 -3.000 0 0
Årsresultat 41.000 -2.000 12.000 -29.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 75.000 16.000 19.000 10.000 39.000
Sum eiendeler 75.000 16.000 19.000 10.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -46.000 -43.000 -56.000 -26.000
Sum egenkapital 53.000 12.000 15.000 3.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 4.000 5.000 8.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 16.000 20.000 10.000 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 232.000 46.000 33.000 15.000 10.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 232.000 46.000 33.000 15.000 10.000
Varekostnad -138.000 0 -39.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -49.000 -17.000 -5.000 -28.000
Driftskostnader -179.000 -49.000 -17.000 -44.000 -28.000
Driftsresultat 53.000 -3.000 16.000 -29.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 41.000 -2.000 12.000 -29.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 10.000 0 0 39.000
Kundefordringer 3.000 0 3.000 0
Andre fordringer 8.000 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 57.000 12.000 19.000 8.000 0
Sum omløpsmidler 75.000 16.000 19.000 10.000 39.000
Sum eiendeler 75.000 16.000 19.000 10.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -46.000 -43.000 -56.000 -26.000
Sum egenkapital 53.000 12.000 15.000 3.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 2.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 12.000 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 8.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 4.000 5.000 8.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 16.000 20.000 10.000 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 12.000 14.000 2.000 14.000
Likviditetsgrad 1 3.4 4.0 3.8 1.3 1
Likviditetsgrad 2 3.0 4.0 3.8 1.3 0
Soliditet 70.7 75.0 7 27.3 35.9
Resultatgrad 22.8 -6.5 48.5 -193.3
Rentedekningsgrad -3.0
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 2.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 70.7 -18.8 8 -263.6 -46.2
Signatur
22.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.01.2021
Styret kan meddele prokura.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex