Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Raulandstoga AS
Juridisk navn:  Raulandstoga AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35073110
Totakvegen 1 Totakvegen 1 Fax: 35071216
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 975996662
Aksjekapital: 588.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/18/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Per Lange As
Regnskapsfører: Vinje Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.17%
Resultat  
  
256.82%
Egenkapital  
  
5.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.588.000 2.788.000 2.921.000 3.221.000 2.953.000
Resultat: 69.000 -44.000 -4.000 58.000 -11.000
Egenkapital: 1.031.000 977.000 1.011.000 1.013.000 968.000
Regnskap for  Raulandstoga AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.588.000 2.788.000 2.921.000 3.221.000 2.953.000
Driftskostnader -2.518.000 -2.830.000 -2.925.000 -3.162.000 -2.962.000
Driftsresultat 71.000 -43.000 -4.000 59.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 69.000 -44.000 -4.000 58.000 -11.000
Skattekostnad -15.000 10.000 2.000 -13.000 4.000
Årsresultat 54.000 -34.000 -2.000 45.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.376.000 1.450.000 1.524.000 1.598.000 1.674.000
Sum omløpsmidler 536.000 511.000 471.000 568.000 394.000
Sum eiendeler 1.912.000 1.961.000 1.995.000 2.166.000 2.068.000
Sum opptjent egenkapital 443.000 389.000 423.000 425.000 380.000
Sum egenkapital 1.031.000 977.000 1.011.000 1.013.000 968.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 21.000 679.000 799.000 802.000
Sum kortsiktig gjeld 858.000 963.000 305.000 353.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 1.913.000 1.961.000 1.995.000 2.165.000 2.068.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.504.000 2.780.000 2.921.000 3.221.000 2.953.000
Andre inntekter 83.000 7.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.588.000 2.788.000 2.921.000 3.221.000 2.953.000
Varekostnad -707.000 -761.000 -780.000 -891.000 -813.000
Lønninger -1.260.000 -1.476.000 -1.573.000 -1.679.000 -1.559.000
Avskrivning -74.000 -74.000 -74.000 -76.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -477.000 -519.000 -498.000 -516.000 -512.000
Driftskostnader -2.518.000 -2.830.000 -2.925.000 -3.162.000 -2.962.000
Driftsresultat 71.000 -43.000 -4.000 59.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 -34.000 -2.000 45.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.360.000 1.428.000 1.496.000 1.564.000 1.632.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 22.000 28.000 33.000 42.000
Sum varige driftsmidler 1.376.000 1.450.000 1.523.000 1.597.000 1.673.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.376.000 1.450.000 1.524.000 1.598.000 1.674.000
Varebeholdning 116.000 111.000 100.000 104.000 132.000
Kundefordringer 10.000 55.000 47.000 77.000 54.000
Andre fordringer 13.000 15.000 9.000 52.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 397.000 330.000 315.000 335.000 184.000
Sum omløpsmidler 536.000 511.000 471.000 568.000 394.000
Sum eiendeler 1.912.000 1.961.000 1.995.000 2.166.000 2.068.000
Sum opptjent egenkapital 443.000 389.000 423.000 425.000 380.000
Sum egenkapital 1.031.000 977.000 1.011.000 1.013.000 968.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 21.000 31.000 35.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.000 21.000 679.000 799.000 802.000
Leverandørgjeld 52.000 85.000 59.000 33.000 42.000
Betalbar skatt 13.000 0 2.000 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 125.000 111.000 140.000 102.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 683.000 752.000 134.000 165.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 858.000 963.000 305.000 353.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 1.913.000 1.961.000 1.995.000 2.165.000 2.068.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -322.000 -452.000 166.000 215.000 96.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 1.5 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 1.2 1.3 0.9
Soliditet 53.9 49.8 50.7 46.8 46.8
Resultatgrad 2.7 -1.5 -0.1 1.8 -0.3
Rentedekningsgrad 35.5 5
Gjeldsgrad 0.9 1 1 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 3.7 -2.2 -0.2 2.7 -0.5
Signatur
06.05.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex