Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ravnsborg Gartneri Og Hagesenter AS
Juridisk navn:  Ravnsborg Gartneri Og Hagesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32793631
Jahrenbakkene 3 Jahrenbakkene 3 Fax: 32796273
3484 Holmsbu 3484 Holmsbu
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 988796425
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/25/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Regnskapsfører: Bl Data Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.92%
Resultat  
  
135.43%
Egenkapital  
  
15.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.729.000 5.755.000 5.237.000 5.220.000 4.964.000
Resultat: 937.000 398.000 426.000 842.000 736.000
Egenkapital: 6.096.000 5.258.000 4.913.000 4.594.000 3.841.000
Regnskap for  Ravnsborg Gartneri Og Hagesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.729.000 5.755.000 5.237.000 5.220.000 4.964.000
Driftskostnader -6.236.000 -5.459.000 -4.747.000 -4.845.000 -4.523.000
Driftsresultat 493.000 295.000 492.000 376.000 441.000
Finansinntekter 539.000 215.000 44.000 507.000 341.000
Finanskostnader -96.000 -112.000 -109.000 -40.000 -45.000
Finans 443.000 103.000 -65.000 467.000 296.000
Resultat før skatt 937.000 398.000 426.000 842.000 736.000
Skattekostnad -99.000 -53.000 -107.000 -90.000 -118.000
Årsresultat 838.000 345.000 319.000 752.000 617.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.093.000 2.069.000 5.207.000 5.052.000 2.771.000
Sum omløpsmidler 6.109.000 5.554.000 2.337.000 2.448.000 2.067.000
Sum eiendeler 8.202.000 7.623.000 7.544.000 7.500.000 4.838.000
Sum opptjent egenkapital 5.996.000 5.158.000 4.813.000 4.494.000 3.741.000
Sum egenkapital 6.096.000 5.258.000 4.913.000 4.594.000 3.841.000
Sum langsiktig gjeld 1.572.000 1.802.000 2.032.000 2.262.000 410.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 564.000 599.000 645.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 8.202.000 7.624.000 7.544.000 7.501.000 4.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.724.000 5.755.000 5.237.000 5.220.000 4.964.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.729.000 5.755.000 5.237.000 5.220.000 4.964.000
Varekostnad -2.393.000 -1.972.000 -1.739.000 -1.840.000 -1.742.000
Lønninger -2.121.000 -2.112.000 -1.938.000 -1.890.000 -1.749.000
Avskrivning -43.000 -37.000 -42.000 -42.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.679.000 -1.338.000 -1.028.000 -1.073.000 -998.000
Driftskostnader -6.236.000 -5.459.000 -4.747.000 -4.845.000 -4.523.000
Driftsresultat 493.000 295.000 492.000 376.000 441.000
Finansinntekter 539.000 215.000 44.000 507.000 341.000
Finanskostnader -96.000 -112.000 -109.000 -40.000 -45.000
Finans 443.000 103.000 -65.000 467.000 296.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 838.000 345.000 319.000 752.000 617.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.888.000 1.914.000 1.939.000 1.965.000 196.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 17.000 28.000 44.000 59.000
Sum varige driftsmidler 1.986.000 1.930.000 1.967.000 2.008.000 255.000
Sum finansielle anleggsmidler 108.000 139.000 3.240.000 3.044.000 2.516.000
Sum anleggsmidler 2.093.000 2.069.000 5.207.000 5.052.000 2.771.000
Varebeholdning 979.000 977.000 1.066.000 1.025.000 903.000
Kundefordringer 107.000 37.000 24.000 102.000 54.000
Andre fordringer 194.000 161.000 178.000 134.000 56.000
Sum investeringer 3.708.000 3.261.000 0 0 0
Kasse, bank 1.122.000 1.119.000 1.069.000 1.187.000 1.055.000
Sum omløpsmidler 6.109.000 5.554.000 2.337.000 2.448.000 2.067.000
Sum eiendeler 8.202.000 7.623.000 7.544.000 7.500.000 4.838.000
Sum opptjent egenkapital 5.996.000 5.158.000 4.813.000 4.494.000 3.741.000
Sum egenkapital 6.096.000 5.258.000 4.913.000 4.594.000 3.841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.572.000 1.802.000 2.032.000 2.262.000 410.000
Leverandørgjeld 38.000 117.000 137.000 176.000 212.000
Betalbar skatt 99.000 53.000 107.000 90.000 118.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 89.000 88.000 104.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 305.000 267.000 276.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 564.000 599.000 645.000 587.000
Sum gjeld og egenkapital 8.202.000 7.624.000 7.544.000 7.501.000 4.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.575.000 4.990.000 1.738.000 1.803.000 1.480.000
Likviditetsgrad 1 11.4 9.8 3.9 3.8 3
Likviditetsgrad 2 9.6 8.1 2.1 2.2 2
Soliditet 74.3 6 65.1 61.2 79.4
Resultatgrad 7.3 5.1 9.4 7.2 8.9
Rentedekningsgrad 5.1 2.6 4.5 9.4 9.8
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.6 6.7 7.1 11.8 16.2
Signatur
19.05.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2010
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex