Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rbs As
Juridisk navn:  Rbs As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95899811
c/o Reidar Berge Hallsetvegen 7 c/o Reidar Berge Hallsetvegen 7 Fax:
6633 Gjemnes 6633 Gjemnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 915354254
Aksjekapital: 990.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktuelt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.16%
Resultat  
  
-151.75%
Egenkapital  
  
-20.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.127.000 2.174.000 2.084.000 727.000 0
Resultat: -311.000 601.000 631.000 129.000 -506.000
Egenkapital: 928.000 1.171.000 701.000 -15.000 -144.000
Regnskap for  Rbs As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.127.000 2.174.000 2.084.000 727.000 0
Driftskostnader -1.440.000 -1.569.000 -1.435.000 -568.000 -508.000
Driftsresultat -313.000 606.000 649.000 159.000 -508.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -20.000 -33.000 0
Finans 1.000 -5.000 -19.000 -30.000 2.000
Resultat før skatt -311.000 601.000 631.000 129.000 -506.000
Skattekostnad 69.000 -132.000 85.000 0 0
Årsresultat -243.000 469.000 716.000 129.000 -506.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.408.000 2.388.000 2.622.000 2.687.000 2.176.000
Sum omløpsmidler 268.000 879.000 735.000 403.000 532.000
Sum eiendeler 2.676.000 3.267.000 3.357.000 3.090.000 2.708.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 171.000 -299.000 -1.014.000 -1.143.000
Sum egenkapital 928.000 1.171.000 701.000 -15.000 -144.000
Sum langsiktig gjeld 47.000 311.000 592.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.748.000 2.049.000 2.345.000 2.513.000 2.851.000
Sum gjeld og egenkapital 2.676.000 3.267.000 3.357.000 3.091.000 2.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.127.000 2.174.000 2.084.000 33.000 0
Andre inntekter 0 694.000 0
Driftsinntekter 1.127.000 2.174.000 2.084.000 727.000 0
Varekostnad -7.000 -36.000 0 0 0
Lønninger -159.000 -341.000 -327.000 -30.000 0
Avskrivning -165.000 -150.000 -150.000 -145.000 -293.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.109.000 -1.042.000 -958.000 -393.000 -215.000
Driftskostnader -1.440.000 -1.569.000 -1.435.000 -568.000 -508.000
Driftsresultat -313.000 606.000 649.000 159.000 -508.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -20.000 -33.000 0
Finans 1.000 -5.000 -19.000 -30.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -243.000 469.000 716.000 129.000 -506.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 85.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 184.000 39.000 42.000 46.000 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.387.000 2.388.000 2.537.000 2.687.000 2.176.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.408.000 2.388.000 2.622.000 2.687.000 2.176.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 268.000 20.000 0
Andre fordringer 23.000 0 77.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 244.000 879.000 468.000 306.000 532.000
Sum omløpsmidler 268.000 879.000 735.000 403.000 532.000
Sum eiendeler 2.676.000 3.267.000 3.357.000 3.090.000 2.708.000
Sum opptjent egenkapital -72.000 171.000 -299.000 -1.014.000 -1.143.000
Sum egenkapital 928.000 1.171.000 701.000 -15.000 -144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.000 311.000 592.000 0
Leverandørgjeld 70.000 509.000 710.000 77.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 155.000 128.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.748.000 1.825.000 1.708.000 1.803.000 2.775.000
Sum kortsiktig gjeld 1.748.000 2.049.000 2.345.000 2.513.000 2.851.000
Sum gjeld og egenkapital 2.676.000 3.267.000 3.357.000 3.091.000 2.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.480.000 -1.170.000 -1.610.000 -2.110.000 -2.319.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2
Soliditet 34.7 35.8 20.9 -0.5 -5.3
Resultatgrad -27.8 27.9 31.1 21.9
Rentedekningsgrad 101.0 32.5 4.8
Gjeldsgrad 1.9 1.8 3.8 -19.8
Total kapitalrentabilitet -11.7 18.6 19.4 5.2 -18.7
Signatur
11.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex