Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Re Maskin AS
Juridisk navn:  Re Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90520353
Gamleveien 77 Gamleveien 77 Fax: 33050465
3072 Sande I Vestfold 3072 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 982952875
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Steen & Jensen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.7%
Resultat  
  
-27.79%
Egenkapital  
  
18.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.029.000 18.949.000 16.907.000 11.494.000 11.321.000
Resultat: 3.389.000 4.693.000 3.364.000 1.254.000 2.067.000
Egenkapital: 16.328.000 13.835.000 10.175.000 7.864.000 6.900.000
Regnskap for  Re Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.029.000 18.949.000 16.907.000 11.494.000 11.321.000
Driftskostnader -16.466.000 -14.169.000 -13.449.000 -10.190.000 -9.259.000
Driftsresultat 3.564.000 4.781.000 3.459.000 1.304.000 2.062.000
Finansinntekter 20.000 29.000 20.000 18.000 12.000
Finanskostnader -195.000 -117.000 -115.000 -67.000 -7.000
Finans -175.000 -88.000 -95.000 -49.000 5.000
Resultat før skatt 3.389.000 4.693.000 3.364.000 1.254.000 2.067.000
Skattekostnad -746.000 -1.033.000 -753.000 -290.000 -503.000
Årsresultat 2.642.000 3.660.000 2.611.000 964.000 1.564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.308.000 5.297.000 5.449.000 5.535.000 1.690.000
Sum omløpsmidler 18.991.000 15.613.000 10.865.000 9.172.000 7.566.000
Sum eiendeler 27.299.000 20.910.000 16.314.000 14.707.000 9.256.000
Sum opptjent egenkapital 16.228.000 13.735.000 10.075.000 7.764.000 6.800.000
Sum egenkapital 16.328.000 13.835.000 10.175.000 7.864.000 6.900.000
Sum langsiktig gjeld 5.626.000 3.508.000 3.693.000 3.664.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 5.346.000 3.566.000 2.445.000 3.178.000 2.028.000
Sum gjeld og egenkapital 27.300.000 20.909.000 16.313.000 14.706.000 9.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.630.000 18.071.000 15.180.000 11.208.000 10.413.000
Andre inntekter 399.000 878.000 1.727.000 286.000 908.000
Driftsinntekter 20.029.000 18.949.000 16.907.000 11.494.000 11.321.000
Varekostnad -8.064.000 -5.928.000 -5.664.000 -4.066.000 -3.779.000
Lønninger -2.463.000 -2.215.000 -1.829.000 -1.716.000 -1.581.000
Avskrivning -316.000 -417.000 -346.000 -292.000 -333.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.623.000 -5.609.000 -5.610.000 -4.116.000 -3.566.000
Driftskostnader -16.466.000 -14.169.000 -13.449.000 -10.190.000 -9.259.000
Driftsresultat 3.564.000 4.781.000 3.459.000 1.304.000 2.062.000
Finansinntekter 20.000 29.000 20.000 18.000 12.000
Finanskostnader -195.000 -117.000 -115.000 -67.000 -7.000
Finans -175.000 -88.000 -95.000 -49.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 -300.000 0 0
Årsresultat 2.642.000 3.660.000 2.611.000 964.000 1.564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.045.000 3.950.000 3.997.000 4.000.000 30.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 834.000 705.000 851.000 690.000 919.000
Sum varige driftsmidler 7.880.000 4.655.000 4.847.000 4.690.000 949.000
Sum finansielle anleggsmidler 428.000 642.000 601.000 846.000 741.000
Sum anleggsmidler 8.308.000 5.297.000 5.449.000 5.535.000 1.690.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.539.000 3.584.000 2.509.000 3.948.000 1.988.000
Andre fordringer 150.000 259.000 243.000 174.000 220.000
Sum investeringer 0 0 15.000 0
Kasse, bank 15.302.000 11.770.000 8.113.000 5.035.000 5.358.000
Sum omløpsmidler 18.991.000 15.613.000 10.865.000 9.172.000 7.566.000
Sum eiendeler 27.299.000 20.910.000 16.314.000 14.707.000 9.256.000
Sum opptjent egenkapital 16.228.000 13.735.000 10.075.000 7.764.000 6.800.000
Sum egenkapital 16.328.000 13.835.000 10.175.000 7.864.000 6.900.000
Sum avsetninger til forpliktelser 330.000 446.000 456.000 252.000 327.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.626.000 3.508.000 3.693.000 3.664.000 327.000
Leverandørgjeld 3.594.000 1.706.000 1.090.000 2.076.000 1.051.000
Betalbar skatt 863.000 1.043.000 549.000 365.000 394.000
Skyldig offentlige avgifter 430.000 642.000 362.000 560.000 411.000
Utbytte -150.000 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 310.000 175.000 144.000 177.000 172.000
Sum kortsiktig gjeld 5.346.000 3.566.000 2.445.000 3.178.000 2.028.000
Sum gjeld og egenkapital 27.300.000 20.909.000 16.313.000 14.706.000 9.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.645.000 12.047.000 8.420.000 5.994.000 5.538.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4.4 4.4 2.9 3.7
Likviditetsgrad 2 3.6 4.4 4.4 2.9 3.7
Soliditet 59.8 66.2 62.4 53.5 74.6
Resultatgrad 17.8 25.2 20.5 11.3 18.2
Rentedekningsgrad 18.3 40.9 30.1 19.5 294.6
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.6 0.9 0.3
Total kapitalrentabilitet 13.1 2 21.3 9 22.4
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.06.2020
Prokura
Rustad Bjørg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex